forrásmunka szinonimái

főnév
 • kútfő, kiindulás, forrásmű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közlekedési

melléknév
 • forgalmi, közforgalmi

átnéz

ige
 • keresztülnéz, átkukucskál, átles, átpillant
 • átmegy, átugrik
 • felügyel (valakire), vigyáz (valakire), ellenőriz, figyelemmel kísér, szemmel tart
 • (valakin): keresztülnéz, semmibe vesz, levegőnek néz
 • végignéz, elolvas, átolvas, átismétel, átböngész, átlapoz, végigpásztáz, végigfut, megnéz, áttekint, átfut, átvizsgál, megvizsgál, ellenőriz, átkutat, kontrollál, tanulmányoz, szemrevételez, revideál, átszámol, átgusztál (tájnyelvi), átnézel (tájnyelvi), átnyálaz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a forrásmunka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

figyelmes

melléknév
 • éber, gondos, előrelátó, szemes, vigyázó, ügyelő, elővigyázatos, körültekintő, vigiláns (régies), figyelmetes (tájnyelvi)
 • udvarias, előzékeny, tapintatos, szíves, kuláns (régies)

fakír

főnév
 • aszkéta, dervis, jógi
 • (jelzőként): érzéketlen, igénytelen
 • türelmes, tűrő

észrevétlen

melléknév
 • észrevehetetlen, láthatatlan, rejtett, eldugott, álcázott, takart, titkos

elölről

határozószó
 • elülről, elejéről, szemből, szemben
 • újra, elejétől

fogyókúrázik

ige
 • diétázik, fogyókúrát tart, fogyaszt, fogyasztja magát, fogyózik (bizalmas), fogyizik (bizalmas)
 • koplal, böjtöl

gombolyít

ige
 • felteker, tekercsel, csavar, göngyölít, motollál, csévél, felcsévél, gomolyál (tájnyelvi), csombolyít (tájnyelvi)

olvadás

főnév
 • enyhülés, felengedés
 • ellágyulás, meghatódás, elérzékenyülés

egyezmény

főnév
 • egyezség, megegyezés, szerződés, megállapodás, alku, szövetkezés, kötés (régies), kötelezettségvállalás, lekötelezés, társulás, frigy, koalíció, blokk, unió, paktum (régies), traktátum (régies), traktátus (idegen), konkordátum (idegen), konvenció (szaknyelvi), kartell

ebéd

főnév
 • délebéd (régies), diner (régies), löncs, délétel (régies), déllakás (régies), asztalvetés (tájnyelvi)

avatatlan

melléknév, főnév
 • járatlan, tapasztalatlan, illetéktelen, laikus, kívülálló, tájékozatlan, műkedvelő, amatőr, szakszerűtlen, hozzá nem értő, dilettáns, kontár(bizalmas)

elborít

ige
 • beborít, belep, ellep, befed, eláraszt, elönt
 • elfed, betakar, eltakar
 • (érzés): eltölt, betölt, eláraszt, hatalmába kerít, elhatalmasodik

groteszk I.

melléknév
 • furcsa, idétlen, torz, különös, elképesztő, hátborzongató, visszataszító, abszurd, bizarr, kísérteties, elferdült, idegenszerű, képtelen, meghökkentő

haladvány

főnév
 • sor, sorozat, számsor, progresszió

kancsít

ige
 • bandzsít, kancsalít, sandít (tájnyelvi), keresztbe áll a szeme

hús-vér

melléknév
 • életszerű, realista, valóságos, életszagú

fórum

főnév
 • nyilvánosság, színhely, színtér, küzdőtér, közélet
 • hivatal, hatóság, bíróság
 • (régies): vásár, vásártér, piactér
 • köztér, főtér

feszeget

ige
 • firtat, bolygat, piszkál, bizgat (tájnyelvi), birizgál (bizalmas)

garázdálkodik

ige
 • erőszakoskodik, botrányt csap, közbotrányt okoz (választékos), randalíroz, pusztít, rombol, dühöng, duhajkodik, huligánkodik, féktelenkedik, zabolátlankodik, krakélereskedik, kapcáskodik (tájnyelvi), kötelőzködik (tájnyelvi), arénázik (szleng), balhézik (szleng), csikágózik (szleng)

hozzátartozik

ige
 • hozzájárul, hozzászámít, odaszámít, összefügg (valamivel), együtt jár (valamivel), velejár, benne rejlik

frázis

főnév
 • szólam, közhely, klisé, szólásmód, sallang, banalitás, szóvirág, cikornya, sablon
 • (szaknyelvi): (zenei) mondat

fatális

melléknév
 • végzetes, végzetszerű, sorsszerű, fátumszerű, bekövetkező, elkerülhetetlen, kivédhetetlen, kikerülhetetlen, megelőzhetetlen, halálos, katasztrofális, tragikus, ominózus
 • kellemetlen, sajnálatos, kínos, szerencsétlen, átkos, gyászos, jóvátehetetlen, javíthatatlan

gépkocsi

főnév
 • gépjármű, személyautó, személygépkocsi, autó, automobil (régies), kocsi, járgány (bizalmas), tragacs (szleng), csotrogány (szleng), katicabogár (szleng), pléhláda (szleng), pléhkaszni (szleng), szappandoboz (szleng)

hunyorít

ige
 • pislant, pislog, hunyorgat, hunyorog, pillog, összehúzza a szemét
 • kacsint, kacsingat, kacsongat (tájnyelvi)