eltüzel szinonimái

ige
 • eléget, feltüzel, felfűt, felkojtol (tájnyelvi)
 • (lőszert): ellövöldöz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bérbeadás

főnév
 • kiadás, bérlet

túlsó

melléknév
 • túloldali, átellenes, szemközti, átalsó (tájnyelvi), arrólsó (tájnyelvi), átsó (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eltüzel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elölről

határozószó
 • elülről, elejéről, szemből, szemben
 • újra, elejétől

égiháború

főnév
 • vihar, zivatar, szélvész, förgeteg, égzengés, mennydörgés, villámlás, nagyidő (régies)
 • veszekedés, perpatvar, botrány, csetepaté, cirkusz, civódás, civakodás, ramazúri, zenebona

dörgés

főnév
 • mennydörgés, dörej, csattanás, égzengés, harsogás, dübörgés, robaj, bömbölés, dörrenés, detonáció, durgás (tájnyelvi)

csecsemő

főnév
 • újszülött, kisbaba, baba, bébi (bizalmas), pólyás, pólyás baba, pólyabeli (tájnyelvi), csecsszopó, szopós (régies), bölcsős gyerek (tájnyelvi), kisded, pici, csöppség, kicsi, kicsike

elszalaszt

ige
 • elfuttat, elküld, meneszt, elszalajt (tájnyelvi)
 • elmulaszt, kihagy, lemarad (valamiről), lekésik (valamiről), elpasszol (bizalmas), elhibáz, elveszteget, eltéveszt, elnéz, elesik (valamitől), elereszt (régies)(valamivel)

esszencia

főnév
 • lényeg, kvintesszencia (választékos), veleje, magva

megránt

ige
 • meghúz, megfeszít, megrándít, megcibál
 • felhúz, felvon (szemöldököt)
 • megrándít, kificamít, megerőltet, kifordít (bokát)

bliccel

ige
 • (járművön): lóg, potyázik (bizalmas)
 • (iskolában): mulaszt, kerüli az iskolát, lóg, kibújik (valami alól)

bevetés

főnév
 • bedobás, behajítás, betaszítás
 • hadművelet, támadás, harctevékenység, akció

bosszús

melléknév
 • ingerült, haragos, dühös, bosszankodó, zsémbes, neheztelő, epés, pipa (szleng), indulatos, zabos (bizalmas), ideges, felindult, zaklatott, mogorva, mérges

ezrelék

számnév
 • ezredrész, per mille (idegen)

felhördül, fölhördül

ige
 • felhorkan, felfortyan, felhorkol (tájnyelvi), felhörrenik (tájnyelvi), feldühödik, felmérgesedik, kitör

harakiri

főnév
 • hasfelmetszés, öngyilkosság
 • végzetes hiba

gabonafélék

főnév
 • cereáliák (szaknyelvi), szemes termény, gabonanemű, gabonanövények, kalászosok, lisztesmagvúak

elüldöz

ige
 • elűz, elkerget, kiver a házból, elzavar, elver a háztól, kifüstöl, kiver, kiszekíroz (bizalmas), elmar, elirt (tájnyelvi)

előhozakodik

ige
 • felvet, előhoz, előáll, előjön, említést tesz, előrukkol (bizalmas), kirukkol (bizalmas), szóba hoz

erkölcsös

melléknév
 • erényes, tisztességes, feddhetetlen, becsületes, jámbor, igaz, makulátlan, morális, etikus
 • szeplőtlen, ártatlan
 • (tájnyelvi): csökönyös (ló), önfejű, makacs, veszekedős (személy)

futtat

ige
 • szalaszt, futamtat (régies), futtaszt (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): versenyeztet, indít (versenyzőt), benevez (lovat)
 • (bizalmas): támogat, népszerűsít, felkarol, patronál, favorizál
 • (valamivel): bevon, befuttat
 • (szleng): prostituál, (nőt) áruba bocsát

embertelen

melléknév
 • kíméletlen, kegyetlen, könyörtelen, brutális, irgalmatlan, inhumánus (idegen), lelketlen, érzéketlen, szívtelen, rideg, kemény szívű, kőszívű, állatias, bestiális, nérói (választékos), szadista, embernyúzó
 • (régies): dísztelen, paraszt
 • nyomorúságos, megalázó, borzalmas, borzasztó, rettenetes, rettentő, szörnyű, szörnyűséges, förtelmes, gyalázatos, gyötrelmes, cudar, komisz

egyesült

melléknév
 • összekapcsolt, egybekapcsolt, egyesített, összeolvadt, koalíciós, eggyé vált, együttes, kevert, kombinált, összetett, társult, összekötött, társas, föderált
 • (egyesült erővel): közösen, együtt, együttesen, karöltve, vállvetve

érzés

főnév
 • inger, impresszió, érzet, benyomás, szenv (régies)
 • érzelem, hangulat
 • jóérzés, jóindulat, jóakarat, rokonszenv, empátia
 • sejtelem, sejtés, megérzés

fűtő

főnév
 • kalefaktor (régies), peckás (régies)
 • (tájnyelvi): tüzelő, tűzrevaló, tüzelőanyag