becsempész szinonimái

ige
 • belecsempész, becsen, belecsen, becsúsztat, belecsúsztat, belop, belelop, beoroz, besuvaszt, belesuvaszt, besuszterol (bizalmas), beleügyesget (tájnyelvi), bemesterkél (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

minőségű

melléknév
 • kiképzésű, alkatú

kifog

ige
 • kihalász, kihorgász, kihúz, kiemel
 • (szaknyelvi): kivéd, elkap, megfog
 • leszerszámoz
 • ráakad, hozzájut
 • kikap (bizalmas)
 • (tájnyelvi): levon, lefog
 • (bizalmas): túljár az eszén, becsap, kicsíp (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): túltesz (valakin)
 • (valaki valamin): legyőz, úrrá lesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a becsempész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

avatatlan

melléknév, főnév
 • járatlan, tapasztalatlan, illetéktelen, laikus, kívülálló, tájékozatlan, műkedvelő, amatőr, szakszerűtlen, hozzá nem értő, dilettáns, kontár(bizalmas)

alakoskodás

főnév
 • színlelés, képmutatás, kétszínűség, kétszínűsködés, tettetés, disszimuláció (idegen)

agresszió

főnév
 • lerohanás, letámadás, offenzíva, invázió
 • erőszak, agresszivitás, erőszakosság

bár II.

határozószó
 • bárcsak, vajha (régies), bárha (választékos)
 • (tájnyelvi): legalább

beszélget

ige
 • társalog, társalkodik, tárgyal, eszmecserét folytat, szót vált, diskurál, diskurzust folytat, dumál (szleng), dumcsizik (bizalmas), cseveg, fecseg, cseverészik, fecserészik, tereferél, trécsel (bizalmas), traccsol (bizalmas), trafikál (régies), kaszinózik (bizalmas), konverzál (régies), tislizik (régies, bizalmas), pletykál, pletyóz (szleng)

kellék

főnév
 • tartozék, hozzávaló, járulék, kiegészítő, cugehőr (bizalmas)
 • rekvizit (idegen), rekvizitum (idegen)
 • felszerelés

bevásárlótáska

főnév
 • cekker (bizalmas), szatyor, táska, necc (bizalmas)

búcsúzkodik

ige
 • (valakitől): búcsúzik, búcsút vesz, búcsút mond, elköszön

elismer

ige
 • elfogad, belát, vállal, tudomásul vesz, akceptál (választékos), tiszteletben tart, respektál, koncedál (szaknyelvi), igazol, tanúsít, hitelesít, aláír, jóváhagy, engedélyez, nyugtáz
 • beismer, bevall
 • honosít, szentesít, ratifikál (szaknyelvi), legitimál (szaknyelvi)
 • méltányol, értékel, becsül, megbecsül, nagyra tart, fejet hajt (valaki előtt), dicsér, jutalmaz, díjaz

devalváció

főnév
 • értékcsökkenés, leértékelődés, pénzleértékelés, értékvesztés, pénzromlás, értéktelenedés, infláció (szaknyelvi)(szaknyelvi)

becsuk

ige
 • bezár, betesz, behúz, beránt, behajt
 • megszüntet
 • (szemet): behuny, lehuny, lecsuk
 • bezár, elzár
 • (bizalmas): bebörtönöz, rács mögé tesz, lecsuk, leültet, hűvösre tesz (bizalmas), bekasztliz (szleng), kivon a forgalomból (bizalmas), lesittel (szleng), sittre vág (szleng)

átvitel

főnév
 • átszállítás, továbbítás, áttétel, áttevés, átruházás, transzfer (szaknyelvi), transzport (bizalmas)
 • áthozat

bélszín

főnév
 • vesepecsenye, bifsztek (idegen)

dehogy

kötőszó
 • dehogyis, hogyne, hogyisne, ugyan, ugyan már, csudát, fenét, frászt, szó sincs róla, távolról sem, a világért sem, semmi esetre sem, isten ments
 • (tájnyelvi): mihelyt, alighogy

beidegződik

ige
 • begyakorlódik, rögzül, belerögződik (valakibe valami), automatizálódik, fixálódik (idegen), vérévé válik (valakinek valami)

álca

főnév
 • lárva
 • álarc, maszk, maskara, álruha

beránt2

ige
 • (ételt): besűrít, sűrít

derűlátó

melléknév
 • bizakodó, optimista, reménykedő, vidám, könnyed, kedélyes, joviális, optimisztikus (idegen) Sz: rózsaszínben látja a világot