gyülekezet szinonimái

főnév
 • gyülekezés, csoportosulás, társaság, társulás, csoport, sokaság, tömeg, menázs (régies), gyülevész (régies)
 • (protestáns): egyházközség, eklézsia, nyáj, fára (régies), hívők
 • (régies): tanácskozás, gyűlés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

letép

ige
 • leszakít, leszakaszt, leszakajt (tájnyelvi), letépeget, letépked, letépdes, leszaggat, leránt
 • (virágot) letör, leszed
 • (természeti erő, lövedék) levisz, elvisz

együttvéve

határozószó
 • együttesen, összesen, együtt, összegezve, összevéve, összesítve, mindenestül, mindent összevetve, en masse (régies), caklipakli (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyülekezet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

groteszk I.

melléknév
 • furcsa, idétlen, torz, különös, elképesztő, hátborzongató, visszataszító, abszurd, bizarr, kísérteties, elferdült, idegenszerű, képtelen, meghökkentő

feszül

ige
 • húzódik, megmerevül, duzzad (vitorla)
 • rásimul (valamire)
 • (valaminek): dől, támaszkodik
 • nekifog, nekilát, nekigyürkőzik

feltűnő, föltűnő

melléknév
 • feltűnést keltő, észrevehető, szembeszökő, szembetűnő, szembeötlő, szemet szúró, felötlő, látszatós (tájnyelvi), kirívó, rikító, virító, harsány, hivalkodó
 • blikkfangos (bizalmas), eklatáns

ezrelék

számnév
 • ezredrész, per mille (idegen)

gyilkos I.

melléknév
 • halálos, pusztító, öldöklő, megsemmisítő, brutális, végzetes, mérges, toxikus (szaknyelvi), emberöldöklő (régies)
 • kegyetlen, elvetemedett, embertelen, rosszindulatú
 • lesújtó, ledorongoló, megsemmisítő
 • megerőltető, rendkívüli, halált hozó

használhatatlan

melléknév
 • felhasználhatatlan, hasznavehetetlen, haszontalan, alkalmatlan, döglött (szleng), bedöglött (bizalmas), tropa (szleng) Sz: annyit ér, mint az ötödik kerék

passió

főnév
 • (Jézusé): szenvedés, kínszenvedés, szenvedéstörténet
 • passiójáték

előz

ige
 • megelőz, lehagy, elhagy, maga mögött hagy, elébe kerül (valaminek), elébe vág, maga mögé utasít, túlhalad

elnyer

ige
 • megkap, elér, kivív, meghódít, hatalmába kerít, birtokba vesz, magáévá tesz, megszerez, kiérdemel, megnyer, (díjat) elvisz(valamitől)

bevásárlótáska

főnév
 • cekker (bizalmas), szatyor, táska, necc (bizalmas)

elugrik

ige
 • elpattan, elrugaszkodik, elszökik (tájnyelvi)
 • elszalad, átruccan, átrándul

hazahoz

ige
 • hazaszállít, hazavisz, hazacipel, hazavonszol (pejoratív), hazacefréztet (tájnyelvi)

horgászbot

főnév
 • pecabot, bot, pícebot (tájnyelvi)

kikerget

ige
 • eltávolít, kidob, kiutasít, kitesz, kihajít, kirúg, kiűz, elűz, kizavar, kicsap, kipenderít, kirak, kitúr, kitaszít, kiebrudal, kipofoz (bizalmas), kiseprűz, kikorbácsol, kikancsukáz (régies), kirudal (régies), kidorongol (régies), kicokigat (tájnyelvi), kicúcál (tájnyelvi)
 • (ellenséget): kiver, kiűz

júdásfa

főnév
 • júdástövis, lencsefa, tányérlevelűfa, tokosfa

gyümölcs

főnév
 • termés
 • siker, eredmény, nyereség
 • gyermek, utód, ivadék, sarj, leszármazott

görkorcsolya

főnév
 • kerekes korcsolya, görkori (bizalmas), göresz (bizalmas), görce (bizalmas), kori (bizalmas)

hangaőszirózsa

főnév
 • fátyolvirág, menyasszonyfátyol, mirtuszaszter

jogegyenlőség

főnév
 • egyenjogúság, demokrácia

haj1

főnév
 • hajzat, bozont, lobonc, grabanc, rőzse, szénaboglya (tréfás), sörény (bizalmas), háré (szleng), toll (szleng), szőr (szleng), séró (szleng), üstök (régies)
 • paróka, vendéghaj
 • frizura, hajviselet

fiú

főnév
 • fiúgyerek, fiúgyermek, gyerek (tájnyelvi), gyerekcse (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi)
 • fi (régies), srác, skac (szleng), gyerkőc, gyerkőce (tájnyelvi), lurkó, kölyök, legényke, kisfiú, gézengúz (bizalmas), nebuló, ördögfióka, pubi (bizalmas), krapek (szleng), fickó, kamasz, tacskó (bizalmas), siheder, suttyó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), süvölvény
 • (birtokszóként): udvarló, jövendőbeli

harapnivaló

főnév
 • ennivaló, étel, étek, eleség, eledel, elemózsia, kaja (bizalmas), sörkorcsolya (bizalmas), borkorcsolya, abrak (szleng), zaba (szleng), kaja (szleng), moslék (szleng), nyalánkság (szleng), siló (szleng), takarmány (szleng)

jövedelem

főnév
 • kereset, fizetés, munkabér, illetmény, járandóság, tiszteletdíj, honorárium, zsold (szleng), sáp (bizalmas)
 • megélhetés, munka
 • bevétel, haszon, hozam, hozadék, kamat, profit, nyereség