favorit szinonimái

melléknév
 • (bizalmas): kegyelt (régies), kedvenc, szeretett, kitüntetett
 • esélyes, befutó (bizalmas), nyerő (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szerelmes I.

melléknév
 • bámuló, csodáló, tisztelő, hódoló, szerető, szerelemittas, szerelmetes (régies)
 • szerelmi
 • rajongó, imádó, hódoló, tisztelő, híve (valakinek)
 • (régies): nagyon szeretett, tisztelt

megfeledkezik, megfe

ige
 • elfelejt, elfeled, elfeledkezik, elmulaszt (valamit), eligyekedik (tájnyelvi), kimegy az eszéből, nem emlékszik(valamire)
 • (megfeledkezik magáról): elragadtatja magát, heveskedik, indulatoskodik
 • (megfeledkezik magáról): illetlenkedik
 • szellent, fingik (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a favorit szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

észrevétlen

melléknév
 • észrevehetetlen, láthatatlan, rejtett, eldugott, álcázott, takart, titkos

elmegy

ige
 • (valamerre): eltávozik, távozik, odébbáll, elvonul, továbbáll, elvitorlázik, elutazik, elsétál, elmarsol (régies), elkotródik, elsomfordál, elsompolyog, elillan, elpályázik (szleng), eldzsal (szleng), kiteszi a lábát, elsiet, eltakarodik, kereket old, ellép, meglép (bizalmas), megpattan (szleng), lelécel (szleng), lekopik (szleng), elhúz (szleng), eltűz (szleng), dobbant (szleng), lelép (szleng), elszelel, elpárolog (szleng)
 • útra kel, útnak indul, útnak ered Sz: veszi a kalapját; hűlt helye támad; szedi a sátorfáját; a távozás hímes mezejére lép; elhúzza a csíkot; elhúzza a szennyest; angolosan távozik
 • odadugja a képét; odatolja a képét
 • (valaminek): beáll, elszegődik, elszerződik, bevonul, felcsap
 • (választékos): meghal, elhuny, elhalálozik, elköltözik, eltávozik az élők sorából
 • elmúlik, eltelik, elfogy, elszalad, tovatűnik, elhalad
 • (szleng): elélvez, kielégül
 • elfogadható, tűrhető, megjárja, jó, kielégítő, elcsúszik

elhunyt

főnév, melléknév
 • meghalt, halott, megboldogult (választékos), néhai (választékos), megdicsőült, elhalálozott, kiszenvedett, kimúlt

dörgés

főnév
 • mennydörgés, dörej, csattanás, égzengés, harsogás, dübörgés, robaj, bömbölés, dörrenés, detonáció, durgás (tájnyelvi)

fájás

főnév
 • fájdalom, nyilallás, szúrás, görcs, szenvedés, kín, sérés (régies)
 • (többes számban): vajúdás

félrehúz

ige
 • elhúz, széthúz, visszahúz, félrevon
 • (szájat): elfintorít, elbiggyeszt

monoton

melléknév
 • egyhangú, álmosító, unalmas, sivár, fakó, eseménytelen, sablonos, együtésű (régies), szürke, egyszínű, érdektelen

csapong

ige
 • cikázik, repked, repdes, repes (régies), szálldos, szállong
 • elkalandozik, eltér a tárgytól
 • (régies): kószál, kóricál, lődörög, kalandozik, koslat, csatangol, lézeng

cincér

főnév
 • hőscincér

agresszió

főnév
 • lerohanás, letámadás, offenzíva, invázió
 • erőszak, agresszivitás, erőszakosság

csínján

határozószó
 • vigyázva, kíméletesen, óvatosan, elővigyázatosan, körültekintően, körültekintéssel, szőrmentében (bizalmas), szőrmentén (bizalmas)
 • mértéktartóan, mértékletesen, módjával

feltűnő, föltűnő

melléknév
 • feltűnést keltő, észrevehető, szembeszökő, szembetűnő, szembeötlő, szemet szúró, felötlő, látszatós (tájnyelvi), kirívó, rikító, virító, harsány, hivalkodó
 • blikkfangos (bizalmas), eklatáns

forrásmunka

főnév
 • kútfő, kiindulás, forrásmű

II.

melléknév
 • (régies): szenvedélyes, forró, izzó, heves

hajóépítés

főnév
 • hajógyártás

február

főnév
 • másodhó (régies), Halak hava (régies), Böjtelő hava (régies), télutó (választékos), böjtelő (régies)

estefelé

határozószó
 • estendőn (tájnyelvi), estendén (tájnyelvi), szürkületkor, alkonyattájt, alkonyatkor, este

felhord, fölhord

ige
 • felvisz, felcipel, felszállít
 • (festéket): felken, ráfest

hadicsel

főnév
 • hadifurfang, hadifortély, stratagéma (régies)

feketézik

ige
 • feketekávézik, kávézik
 • üzérkedik, nyerészkedik, seftel (bizalmas), csencsel (szleng), kufárkodik (régies), kupeckedik (pejoratív)
 • fusizik
 • (tájnyelvi): feketéllik, sötétlik

élő II.

főnév
 • élőlény, eleven

felmászik, fölmászik

ige
 • felkúszik, felhág, magasra hág, felkapaszkodik, felmegy, feljut, felemelkedik, fellép, felkamparodik (tájnyelvi)

hajlék

főnév
 • lakás, otthon, ház, lakóhely, rezidencia, szállás, lak, kunyhó, viskó, bódé (régies), odú
 • födél (választékos), menedék, oltalom, védelem, menhely