gyújtószeg szinonimái

főnév
 • ütőszeg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

móka

főnév
 • tréfa, bolondozás, komédiázás, játék, bohóság, szellemesség, vicc, humor, tréfaszó, huncutság, bohóckodás
 • csíny, csínytevés, ugratás, ingerkedés, évődés, kötődés, hecc, stikli (bizalmas), muri (bizalmas), dili (szleng)
 • (szleng): bűncselekmény, zrí (szleng), buli (bizalmas), balhé (szleng)

iglice

főnév
 • tövises iglice, ekeakadály, ekenyűg, eketartófű, iglicetüsök, igrictüske, istenátkozta-tüske, ökörgúzs
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyújtószeg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

grafika

főnév
 • rajzművészet, vonalművészet
 • rajz, metszet, karc

festészet

főnév
 • festés, festőművészet (választékos), piktúra (régies)

féltékeny

melléknév
 • szerelemféltő, féltékonyos (tájnyelvi)

ezáltal

határozószó
 • ezzel, evvel

gyerekjáték

főnév
 • semmiség, könnyű dolog, potomság, potyaság (bizalmas), tánciskola (szleng)

hasít

ige
 • széthasít, felhasít, szel, metsz, vág, repeszt, szakít
 • (hullámokat, levegőt): szel
 • kivág, kitép, kihasít
 • (fájdalom): nyilallik, hasogat, szaggat

partizán

főnév
 • szabadharcos, gerillaharcos, gerilla

előszeretet

főnév
 • részrehajlás, elfogultság, elvakultság, kivételezés, különbségtétel, vonzalom, vonzódás, kedvelés, rokonszenv, fogékonyság, hajlandóság, jóindulat, lelkesedés
 • (előszeretettel): szívesen, örömmel, örömest

elnagyol

ige
 • összecsap, összeüt, hevenyész (választékos), elhandrikáz (tájnyelvi), elnagyjáz (tájnyelvi)

beül

ige
 • beleül, leül, betelepszik, beleveti magát (valamibe), bevágja magát (valamibe)

eltorzul

ige
 • deformálódik, elferdül, elformátlanodik, eléktelenedik (régies), elcsúful, elfacsarodik (tájnyelvi), elfintul (tájnyelvi), defigurálódik (régies)

havas I.

melléknév
 • behavazott, hófödte, hóborította, hólepte, hósapkás, fehér
 • deres, zúzmarás, jeges
 • (haj): ősz, fehér, deres, mákos
 • (régies): eszelős, eszefordult (tájnyelvi), bolondos, tébolyodott, dőre, őrült, megbolondult

honos II.

főnév
 • (régies): honfitárs, hazafitárs, honpolgár, állampolgár, polgár, földi

kijön

ige
 • kibújik, előbújik, előjön, előmászik, kilép, kicammog, kitántorog, kivánszorog, kisétál, kiballag, kimászik, kikecmereg, kitámolyog, kivonul, kisiet, kiszalad, kiugrik
 • kigyalogol, kinéz, kilátogat
 • előtűnik, kifolyik, kiömlik, kiárad, kiáramlik
 • kijár, ki-kiesik
 • érzékelhetővé válik, kiütközik
 • kinő
 • nyilvánosságra kerül, forgalomba kerül, kikerül
 • (kártyalapot) hív
 • (gyakorlatból): elszokik, kitanul (valamiből), kizökken
 • sikerül, összejön (bizalmas)
 • megél
 • kikerül, kitelik, futja (valamiből), elég (valamire)
 • (valakivel): megfér, összefér, egyezik, megvan
 • kiveszi magát

jötte

személyragos főnév
 • (valaminek): érkezése, bekövetkezése, megérkezése, elkövetkezése

gyúródeszka

főnév
 • gyúrótábla, sodródeszka, nyújtódeszka, gyúró (tájnyelvi), lapító (tájnyelvi)

gömbölyű

melléknév
 • gömb alakú, gömbölyded, kerek, kerekded, golyó alakú, szferikus (idegen), legömbölyített, kikerekedett, golyóforma, gömbszerű, gömbölyeg (tájnyelvi), gurgács (tájnyelvi)
 • hengeres
 • molett, kövérkés, telt idomú, dundi, telt, korpulens

hamisító

melléknév
 • szédelgő, csaló

jiddis

melléknév, főnév
 • zsidó, héber, zsidónémet (régies)

hadparancs

főnév
 • hadiparancs, katonai parancs

finom

melléknév
 • bársonyos, selymes, lágy
 • habkönnyű, lenge
 • kecses, vékony, törékeny, filigrán, légies, kecsteli (régies)
 • gyengéd, kíméletes, disztingvált, szubtilis (választékos), delikát (választékos), decens (választékos), csiszolt, kifinomult, kifinomodott
 • előkelő, úri
 • aprólékos, apró, precíz, hajszálfinom, leheletfinom, árnyalatos, árnyalt, rafinált
 • ízletes, ízes, jóízű, zamatos, ínycsiklandó, étvágygerjesztő, kitűnő, nagyszerű, jóféle, pompás, deliciózus (régies), delikát, difinyós (tájnyelvi), fájin (tájnyelvi), fínom-fánom (tájnyelvi) Sz: mind a tíz ujját megnyalhatja utána; megnyalja a száját utána
 • (pejoratív): haszontalan, mihaszna, semmirekellő, semmirevaló
 • (műszer): pontos, precíziós

hánytorgat

ige
 • fölemleget, emleget, előhoz, szemére vet, szemére hány, hánydál (tájnyelvi)
 • hány-vet, dobál

jótékony

melléknév
 • önzetlen, emberbaráti, humanitárius (választékos), nemes lelkű, karitatív (választékos), jóságos, kegyes (régies), adakozó, bőkezű, altruista (választékos), filantróp
 • irgalmas, könyörületes, emberséges, humánus
 • hasznos, hatékony, üdvös, előnyös, kedvező, egészséges, áldott (eső), ártalmatlan