gyér szinonimái

melléknév
 • ritka, ritkás, kopár, vigályos (tájnyelvi)
 • csekély, kisszámú, szórványos
 • helyenkénti
 • gyatra, gyenge, hanyatló, szűkös, elégtelen, kevés
 • halvány, halovány, tompa, pisla

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

régies

melléknév
 • régimódi, antikizált (szaknyelvi), ódivatú, avult, elavult, divatjamúlt, régi divatú, idejétmúlt, túlhaladott, régi vágású, ódon
 • archaikus, archaizáló, antikizáló, patinás, veretes

vágó I.

melléknév
 • metsző, éles
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

góbé

főnév
 • székely (ember)

felvirágoztat, fölvi

ige
 • fellendít, fejlődésnek indít, előrevisz, fejleszt

felpróbál, fölpróbál

ige
 • hozzámér, hozzáilleszt

eszme

főnév
 • idea, elképzelés, gondolat, fogalom, képzet, eszmény, meggyőződés
 • elv, alapelv, vezérelv, elmélet, teória
 • terv, ötlet, elgondolás, koncepció, lelemény

gurigázik

ige
 • ide-oda görget, karikázik

hangzó I.

melléknév
 • zengő, dallamos, harsány, rezonáló (szaknyelvi), hangot adó, visszhangzó, zengzetes

paplan

főnév
 • takaró, dunyha, dunna (tájnyelvi)

eloroz

ige
 • (választékos): ellop, elvesz, elszed, eltulajdonít, elidegenít (szaknyelvi), elbitorol, elemel, elcsen (bizalmas), eltüntet, elragad, elhurcol, elrabol, elcsór (szleng), elcsen, megcsap (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng), elköt (bizalmas), elsinkófál (bizalmas), bezsebel, elhappol (szleng), meglógat (bizalmas), meglovasít (szleng), eltiedel (tájnyelvi), elcsirizel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), tolvajol (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)

ellágyul

ige
 • megolvad, megpuhul, meglágyul
 • elérzékenyül, meghatódik, megindul, megilletődik

beszakad

ige
 • beomlik, beroskad, bedől, leszakad, besüpped, besüllyed, behorpad, belyukad
 • betörik, behasad, bereped, kettéválik

elsőbbség

főnév
 • előny, fölény, primátus (idegen), prioritás (idegen), anciennitás (régies)(bizalmas)

hasít

ige
 • széthasít, felhasít, szel, metsz, vág, repeszt, szakít
 • (hullámokat, levegőt): szel
 • kivág, kitép, kihasít
 • (fájdalom): nyilallik, hasogat, szaggat

hív I.

melléknév
 • (régies): hű, hűséges, hívséges (régies), ragaszkodó, elmaradhatatlan, kitartó, lojális

kiesés

főnév
 • kibukás, kipottyanás, kihullás, kiperdülés, kizuhanás
 • kizökkenés, kimaradás
 • veszteség, hiány, hátrány

jellemtelen

melléknév
 • gerinctelen, elvtelen, tisztességtelen, becstelen, lelkiismeretlen, állhatatlan, megbízhatatlan
 • alávaló, aljas, hitvány, sunyi, csalárd, alattomos, csúszó-mászó, puhány

gyerekség, gyermeksé

főnév
 • gyermekkor, ifjúkor
 • csekélység, jelentéktelenség, kicsiség, apróság
 • gyerekesség, pajkosság, csíny, komolytalanság

germán

melléknév, főnév
 • teuton, német

hajtás1

főnév
 • kergetés, űzés, hajtóvadászat
 • robot, meló (bizalmas), keccsölés (szleng), gürizés (szleng), iram, hajrá
 • kocsizás, szekerezés
 • autóvezetés

játékfilm

főnév
 • film, mozifilm, filmalkotás

gyújtóbomba

főnév
 • gyújtólövedék, napalmbomba, napalm (bizalmas)

fércmunka, fércmű

főnév
 • (pejoratív): kontármunka, tákolmány, fércelmény, iromány, firkálmány, ponyva, ócskaság

hálószoba

főnév
 • háló, hálóhelyiség, hálóterem, hálófülke, ágyasház (régies), alvószoba, hálóház (régies)

jelentkezik

ige
 • ajánlkozik, benevez, pályázik, kínálkozik, ígérkezik, feliratkozik
 • megjelenik, elmegy (valahová)
 • mutatkozik, föltűnik, felszínre kerül, észrevehetővé válik, megnyilvánul, testet ölt, előáll, előfordul, felmerül, bekövetkezik, fölbukkan
 • felhív, telefonál, ír, válaszol