kel1 szinonimái

ige
 • felkel, felserken (régies), virrad (valamire), lábad (régies)
 • feljön (égitest)
 • (növény): hajt, kihajt, sarjal, sarjad, kibújik
 • (régies): támad, keletkezik, kezdődik
 • íródik, létrejön
 • fogy, elkel, kereslete van
 • (tészta): dagad, duzzad

kel2 szinonimái

főnév
 • kelkáposzta, olaszkáposzta (tájnyelvi), édeskáposzta (tájnyelvi), plutyka (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cécó

főnév
 • (bizalmas): mulatozás, mulatság, muri (bizalmas), buli (bizalmas)
 • hűhó, cirkusz, felfordulás, civakodás, botrány, hajcihő (bizalmas), hercehurca (bizalmas), balhé (szleng), vakparádé (tájnyelvi), felhajtás, kalamajka, csinnadratta

bélműködés

főnév
 • emésztés, anyagcsere
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kaméleon

főnév
 • köpönyegforgató, kétkulacsos, szélkakas

idegfeszítő

melléknév
 • idegtépő, idegborzoló, idegőrlő, izgalmas, izgató
 • kimerítő, fárasztó

hozzákezd

ige
 • hozzáfog, hozzálát, nekigyürkőzik, nekiesik, nekifog, nekiáll, belefog, belekezd, nekirugaszkodik, nekiül, nekiveselkedik, belekap, nekilát

hanyatt

határozószó
 • háton, hátra, vissza, hátlag (tájnyelvi), hanyattást (tájnyelvi), hanyattánt (tájnyelvi), hanyattág (tájnyelvi)

kartográfia

főnév
 • térképészet, térképírás, térképrajzolás

kiesés

főnév
 • kibukás, kipottyanás, kihullás, kiperdülés, kizuhanás
 • kizökkenés, kimaradás
 • veszteség, hiány, hátrány

székelés

főnév
 • tartózkodás, működés
 • lakozás
 • nagydolog (bizalmas), szükség, szükséglet, ürítés, szék, dolog, kakálás (bizalmas), kakilás (bizalmas), szarás (durva), kulázás (szleng), aknatelepítés (szleng), kábelfektetés (szleng, tréfás)

géz

főnév
 • kötszer, kötözőszer, pólya, mullpólya (szaknyelvi)
 • fátyolszövet

gáláns

melléknév
 • udvarias, előzékeny, készséges, lovagias, szolgálatkész, lekötelező
 • szerelmes, udvarló, bókoló, széptevő
 • gavallér, előkelő, nagyvilági, elegáns, bőkezű, nagyvonalú, nagylelkű

elhunyt

főnév, melléknév
 • meghalt, halott, megboldogult (választékos), néhai (választékos), megdicsőült, elhalálozott, kiszenvedett, kimúlt

gyakorlatias

melléknév
 • operatív, praktikus, gyakorlati, hasznos, pragmatikus, célszerű, ténybeli, reális, használható, megvalósítható, keresztülvihető
 • ügyes, üzleties, épkézláb, józan, életrevaló, talpraesett

kijön

ige
 • kibújik, előbújik, előjön, előmászik, kilép, kicammog, kitántorog, kivánszorog, kisétál, kiballag, kimászik, kikecmereg, kitámolyog, kivonul, kisiet, kiszalad, kiugrik
 • kigyalogol, kinéz, kilátogat
 • előtűnik, kifolyik, kiömlik, kiárad, kiáramlik
 • kijár, ki-kiesik
 • érzékelhetővé válik, kiütközik
 • kinő
 • nyilvánosságra kerül, forgalomba kerül, kikerül
 • (kártyalapot) hív
 • (gyakorlatból): elszokik, kitanul (valamiből), kizökken
 • sikerül, összejön (bizalmas)
 • megél
 • kikerül, kitelik, futja (valamiből), elég (valamire)
 • (valakivel): megfér, összefér, egyezik, megvan
 • kiveszi magát

kizár

ige
 • kicsuk
 • kirekeszt, távol tart
 • eltávolít, kiállít, leléptet (bizalmas), diszkvalifikál (idegen), prekludál (régies), bojkottál, kiközösít, kiátkoz, kitagad, kigolyóz (szleng), exkommunikál (idegen)
 • eltanácsol, kicsap, kitilt, exmatrikulál (idegen), relegál (régies)
 • megakadályoz, kiküszöböl, kikapcsol, elhárít, eliminál (idegen)

mecset

főnév
 • dzsámi, templom (mohamedán)

látogatás

főnév
 • felkeresés, vizit (idegen), vizitelés (régies), vizitálás (tájnyelvi), vizitáció (idegen)
 • hospitálás, megtekintés

kelet3

főnév
 • kelendőség, keresettség, kapósság, futamat (tájnyelvi)

kála

főnév
 • kalla, apácakonty, menyasszonyvirág, tölcsérvirág, tündérkonty

kezd

ige
 • nekifog, nekivág, nekilát, hozzáfog, hozzálát, megkezd, pedz, belefog, szedelőzködik, kezdeményez, lanszíroz (idegen), rákezd, belekap, nekiáll, bevezet, indít, kezdegel (tájnyelvi)

lakkoz

ige
 • fényez, lazúroz (szaknyelvi), fénymázol, politúroz (idegen), firnájszol (tájnyelvi)

képzel

ige
 • gondol, elgondol, hisz, sejt, gyanít, gyanakszik, gyanakodik, vél, vélekedik, vélelmez (régies), feltételez, posztulál (szaknyelvi)
 • beleképzel, elképzel, képzeleg, álmodik, álmodozik, fantáziál, ábrándozik
 • felidéz

igazodik

ige
 • idomul, alkalmazkodik, követ, hasonul
 • orientálódik
 • sorakozik

kibújik

ige
 • kinő, kicsírázik, kikel, kifakad, kihajt
 • előbújik, kibukkan, kijön, kimozdul, kikászálódik, kikecmereg, kivergődik, kivackolódik (tájnyelvi)
 • kihúzza magát (valami alól), kisiklik, megkerül, kitér (valami elől), kivonja magát, elhárít
 • bliccel (bizalmas)

lassan

határozószó
 • lépésről lépésre, lépésben, apránként, fokozatosan
 • nehézkesen, ráérősen, kényelmesen, csigalassúsággal, húzódozva, kelletlenül, vontatottan, lantatva (tájnyelvi), rákjártával (tájnyelvi), imígy-amúgy (tájnyelvi)
 • halkan, csendesen, csöndben, óvatosan, leptiben (tájnyelvi), félhámistrángon (tájnyelvi)
 • largo (szaknyelvi), lento (szaknyelvi)