fütty szinonimái

főnév
 • füttyszó, füttyjel
 • fütyülés, csipogás, csiripelés
 • sípolás
 • kifütyülés, fujjozás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hanghordozás

főnév
 • akcentus, ejtésmód, hangsúly, hangszín, hangnem, tónus, hanglejtés, intonáció (szaknyelvi), hangvétel
 • beszédmód, beszédmodor, kiejtésmód

megpirít

ige
 • megpörköl, megsüt, megpirongat (tájnyelvi), felrőstöl (tájnyelvi)
 • megperzsel, megéget, megsüt (nap)
 • (tájnyelvi): megszégyenít, megaláz, rápirít, megpirongat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fütty szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

formátlan

melléknév
 • alaktalan, otromba, esetlen, idomtalan, csúnya, éktelen, torz, eltorzult, ormótlan, amorf (szaknyelvi), deformált, bambuca (tájnyelvi), batu (tájnyelvi), csajtabajta (tájnyelvi), lepsi (tájnyelvi), debezsi (tájnyelvi)

felcsatol, fölcsatol

ige
 • felköt, fölerősít (valamit), feltűz, felkapcsol
 • magára ölt, felvesz

fater

főnév
 • (megszólításként): papa, tata (bizalmas), apóka (bizalmas)

eltöröl

ige
 • eltüntet, megsemmisít, felszámol, visszavon, hatálytalanít, érvénytelenít, deleál, likvidál, nullifikál (idegen), felmorzsol, leradíroz (szleng), elenyészt (régies)

furdal

ige
 • fúrogat, lyuggat
 • furkál, áskálódik (bizalmas)
 • piszkálódik, szurkál, csipkelődik
 • gyötör, nyugtalanít, kínoz, mardos, rág, tépdes
 • (tájnyelvi): csalogat, vonz

gyerekség, gyermeksé

főnév
 • gyermekkor, ifjúkor
 • csekélység, jelentéktelenség, kicsiség, apróság
 • gyerekesség, pajkosság, csíny, komolytalanság

önfenntartás

főnév
 • létfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

elefánt

főnév
 • szlón (régies), efi (bizalmas)
 • (régies): erénycsősz, gardedám (régies), kísérő
 • (jelzőként): nagy testű, ügyetlen, balkezes, esetlen, ormótlan, behemót, nehézkes, lomha

éjjeliedény

főnév
 • éjjeli, bili (bizalmas), bimbili (bizalmas), serbli (bizalmas), trónus (tréfás), bigyó (tájnyelvi), cukál (tájnyelvi), cserép (tájnyelvi), kékedény (tájnyelvi)

bebugyolál

ige
 • begöngyöl, betakar, betakargat, bepólyál, bepólyáz, becsavar (valamibe), beburkol, becsomagol, beteker, bebagyulál (tájnyelvi), bebónyál (tájnyelvi), bebókáz (tájnyelvi), bepongyolál (tájnyelvi)
 • befásliz, bekötöz

elhervad

ige
 • elvirágzik, elvirul, elnyílik, elfonnyad, lekonyul, lekókad, elbángyorodik (tájnyelvi), megpernyed (tájnyelvi), elenyészik, elszárad
 • (választékos): megöregszik

gyúródeszka

főnév
 • gyúrótábla, sodródeszka, nyújtódeszka, gyúró (tájnyelvi), lapító (tájnyelvi)

hascsikarás

főnév
 • hasfájás, hasgörcs, gyomorfájás, gyomorgörcs, bélgörcs, szélgörcs, hasrágás (régies), kólika, hascsikorgás (tájnyelvi), hascsikorgatás (tájnyelvi), köldökcinege (tájnyelvi), köldökcsömör (régies)

kelet3

főnév
 • kelendőség, keresettség, kapósság, futamat (tájnyelvi)

imádság

főnév
 • ima, könyörgés, kérés, esedezés, fohász, áhítat, dicsőítés, fohászkodás, hálaadás, folyamodás

fűződik

ige
 • kapcsolódik, csatlakozik, csatolódik, társul
 • szorosabbá válik

fontoskodik

ige
 • nagyképűsködik, okoskodik, tudálékoskodik, megjátssza magát, nyüzsög, akadékoskodik, okvetetlenkedik, sertepertél (bizalmas) Sz: mindenből nagy dolgot csinál; minden aprólékot arany tollal ír; minden lében kanál; játssza az eszét (szleng)

gőzhajó

főnév
 • gőzös, gőzkocsi (tájnyelvi), csavargőzös, propeller

igen II.

módosítószó
 • úgy van, ja, valóban, csakugyan, természetesen, jesz (szleng), az (tájnyelvi), igenis, ühüm (bizalmas), aha (tájnyelvi), jaja (tájnyelvi)
 • tessék!

gém1

főnév
 • kócsag
 • emelőrúd, darukar, gátfa, gátgerenda

felfakad, fölfakad

ige
 • felnyílik, felreped, kifakad, felszakad
 • felpattan, kipattan (rügy)
 • feltör, kitör, kibuggyan, felbugyog, felzubog
 • (tájnyelvi): felpuhul, felázik (út)

gyalogol

ige
 • kutyagol, talpal, vándorol, megy, jár, sétál, lépked, ballag, kirándul, bakál (tájnyelvi), lábbuszon megy (szleng), dzsal (szleng), dzsavel (szleng) Sz: kutyaforsponton jár; apostolok lován jár; maga alkalmatosságán jár
 • menetel, masíroz, vonul

illető I.

melléknév
 • érintő, vonatkozó, kapcsolatos
 • szóban forgó, említett