eltángál szinonimái

ige
 • elver, megver, elagyabugyál, elpáhol, elnáspángol, elkalapál (bizalmas), elpüföl, elfenekel, elrak (bizalmas), eldönget, elcsépel (bizalmas), elnadrágol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rézvirág

főnév
 • cinnia, legényrózsa (tájnyelvi), legényvirág (tájnyelvi)

szárny

főnév
 • lebeny, uszony
 • kapuszárny, ajtószárny
 • traktus (bizalmas), ála (idegen), épületrész
 • oldalág (családé)
 • pártfogás, védelem, oltalom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eltángál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előadó

főnév
 • előterjesztő, ügyintéző, referens (szaknyelvi), szóvivő, felolvasó, szónok
 • oktató
 • előadóterem

ebédel

ige
 • étkezik, delel (régies), ebédezik (tájnyelvi), délebédez (tájnyelvi), diníroz (idegen), löncsöl (bizalmas)

dolomit

főnév
 • barnapát, gyöngypát, ankerit (idegen)

csapda

főnév
 • kelepce, verem, tőr, lépes vessző, lépvessző, lép, hurok, háló, egérfogó, madárfogó, csapóvas (tájnyelvi), csaptató (tájnyelvi)
 • cselfogás, csel

elrebeg

ige
 • elsuttog, elhebeg, eldadog, elnyekereg (bizalmas), elmekeg (pejoratív, bizalmas), kinyög, kimond

eshetőség

főnév
 • lehetőség, valószínűség, eventualitás (idegen), kilátás, alkalom, esély, sansz (bizalmas)
 • remény, várakozás, távlat, perspektíva

megnyomorít

ige
 • nyomorékká tesz, elcsúfít, megcsonkít, eltorzít, munkaképtelenné tesz, megbénít, harcképtelenné tesz, megfélszegít (tájnyelvi), meggyámbászt (tájnyelvi)
 • tönkrejuttat, nyomorba dönt, romlásba dönt

bitang II.

melléknév
 • elvetemült, hitvány, semmirekellő, jellemtelen, gaz, alávaló, semmiházi, mihaszna, ebadta, züllött, senkiházi
 • gazdátlan, uratlan, eltévedt, kallódó, szökött, elkóborolt, kóricáló (tájnyelvi), elbitangolt (tájnyelvi)

betilt

ige
 • (könyvet): elkoboz, indexre tesz
 • (egyesülést) feloszlat
 • feloszlat, elhallgattat, elfojt, lever, megszüntet

boríték

főnév
 • levélboríték, koperta (régies), kuverta (tájnyelvi)
 • borító, borítólap, fedél, fedőlap
 • (régies): borítókas
 • (régies): burok, burkolat, tok

evez

ige
 • lapátol, csónakázik, ladikázik (tájnyelvi)

felfogad, fölfogad

ige
 • alkalmaz, felbérel, megfogad, fölvesz, szolgálatba fogad, szegődtet (tájnyelvi), szerződtet, beszegődtet, foglalkoztat, helybesít (tájnyelvi), angazsál (régies)(bizalmas)
 • (tájnyelvi): megfogad, megígér

hangoztat

ige
 • bizonygat, állít, hangsúlyoz, kiemel, kidomborít, kifejezésre juttat, erősködik, nyomatékosít, megerősít, kiélez, súlyt fektet (valamire), kinyilvánít
 • (hangot) kitart (szaknyelvi)
 • (régies): hallat
 • szólaltat (hangszert)

fülbemászó I.

melléknév
 • dallamos, melodikus, behízelgő, kellemes (zene)

eltávozás

főnév
 • elmenés, elmenetel, elutazás, kimenő
 • elhalálozás, elmúlás (választékos), elköltözés (választékos)

elnevezés

főnév
 • névadás, keresztelés, elkeresztelés, megnevezés, megjelölés
 • név, nevezet (régies), szóhasználat, megnevezés

érdemel

ige
 • kiérdemel, rászolgál, megszolgál

front

főnév
 • harctér, harcmező, hadszíntér, küzdőtér
 • arcvonal
 • arc, arcél, homlok, homlokzat, homlokfal, oromfal
 • előrész
 • tömörülés, tömb, egységfront
 • frontátvonulás, időjárás-változás

elvet

ige
 • eldob, elhajít, elrepít, ellódít, ellök (tájnyelvi)
 • sutba dob, félrevet, megtagad
 • elutasít, visszautasít, ellenez, visszadob, leszavaz
 • elhint, elveteményez (tájnyelvi), elültet, eltesz (tájnyelvi), elszór (tájnyelvi)

egybegyűjt

ige
 • összehív, egybehív, összeterel, összetoboroz, összevon, összecsődít, tömörít
 • összeszed, összegyűjt, összehord

erőszakoskodik

ige
 • követelődzik, nyaggat, nyúz, abajgat (tájnyelvi), zaklat, nyakára jár, ostromol, molesztál, buzerál (szleng)
 • kényszerít, hatalmaskodik, basáskodik, terrorizál, zsarnokoskodik, violál (régies), garázdálkodik

főnév
 • gyep, pázsit
 • fűszál
 • zöldtakarmány
 • (tájnyelvi): gyom, dudva, gaz
 • (szleng): kábítószer, kábszer (bizalmas)
 • marihuána, marcsa (szleng), grász (szleng), kender (szleng), zöldség (szleng)
 • (régies): gyógynövény, gyógyfű
 • (szleng) (melléknévi használat): gyenge (valamiben)