evez szinonimái

ige
 • lapátol, csónakázik, ladikázik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

puskagolyó

főnév
 • töltény, lövedék, töltés (régies), golyóbis (régies)

madzag

főnév
 • spárga, zsineg, zsinór, kötözőzsineg, spagóca (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a evez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ered

ige
 • kibuggyan, fakad, feltör, felbugyog
 • származik, gyökerezik, kiindul
 • keletkezik, adódik, támad, rezultál (idegen)
 • (valaminek): indul, kerekedik

elharap

ige
 • kettéharap, szétharap
 • (szót): lenyel (bizalmas), elhallgat

eléget

ige
 • elhamvaszt, fölemészt, megemészt, elperzsel (régies), ellobbant (régies), felkojtol (tájnyelvi), felgyújt, lángra lobbant, eltüzel
 • odaéget, megéget, odakozmásít, elszenesít

dezorganizál

ige
 • szétzülleszt, szétbomlaszt(bizalmas)

esküdt II.

főnév
 • esküdtszéki tag, képviselő-testületi tag (régies), ülnök, juror (idegen)
 • népi ülnök (régies)

felfúj, fölfúj

ige
 • feldagaszt, felpuffaszt, felpumpál, felduzzaszt, feldurraszt (tájnyelvi)
 • eltúloz, felnagyít, túlságba visz, nagyokat mond, anzágol (bizalmas), túljátszik, kiszínez, tupíroz
 • (felfújja magát): felfuvalkodik
 • durcáskodik, duzzog, fúj, haragszik, húzza az orrát

mézesmadzag

főnév
 • csali, csalétek
 • ígéret

ciánozás

főnév
 • (szleng): házkutatás

busa

melléknév
 • (fej, homlok): nagy, erős, széles
 • (haj, szemöldök): dús, sűrű, tömött, vastag
 • komor, haragos, keserű
 • (régies): önfejű, makacs, nyakas, konok
 • (hang): mély, vastag, öblös, telt

csapkod

ige
 • csapdos, verdes, vereget, ütöget, paskol, sulykol, pacskol (tájnyelvi), dobol (valamin), dobál, tör-zúz
 • (eső): esik, hull, paskol, csapdos, ver, verdes, vág
 • hadonászik, vagdalkozik, kalimpál, csápol (szleng), csalinyál (tájnyelvi), csapdalódzik (tájnyelvi), salapál (tájnyelvi)

fellázad, föllázad

ige
 • felkel, zendül, feltámad (régies), fellázúl (régies), felháborog, felzúdul, felbendül (tájnyelvi), ellenszegül, szembeszáll, harcol, pártot üt
 • háborog, zavarog, forrong

fix

melléknév
 • rögzített, megszabott, rendszeres, változatlan, állandó, előírt
 • szilárd, mozdíthatatlan, stabil, konstans (szaknyelvi)
 • (szleng): biztos, bizonyos, tuti (bizalmas), hótziher (bizalmas), százszázalékos

hittérítő

főnév
 • misszionárius (idegen), hitterjesztő, hitkövet (régies), térítő, hitszónok, prédikátor, igehirdető, hithirdető

gyorsul

ige
 • fokozódik, felélénkül, megnő
 • élénkül, frissül

evidens

melléknév
 • nyilvánvaló, szemmel látható, magától értetődő, világos, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, kézenfekvő, szembetűnő, szembeszökő, kézzelfogható, egyértelmű

ér1

ige
 • érint, megérint, talál, eltalál, súrol
 • érkezik, elérkezik
 • elér, utolér
 • rajtakap, rajtacsíp
 • történik, megesik
 • hozzányúl, megérint
 • (időt): megér, megél

fekete II.

főnév
 • néger, szerecsen (régies), színesbőrű, nigger (pejoratív)
 • feketekávé, fekete (bizalmas), kávé, dupla (bizalmas), mokka (régies), presszókávé, eszpresszókávé, szimpla (régies), feketeleves (régies)

gyehenna

főnév
 • pokol, kárhozat

fájdalmas

melléknév
 • fájó, fájós, érzékeny, sajgó, nyilalló, hasogató, szúró, égő, maró, fájdalmatos (tájnyelvi), fájlalatos (régies), jajos (régies)
 • kínzó, gyötrelmes, fájdalomteli
 • szomorú, gyászos, keserves, bús, szívet tépő, szívbe markoló, szívszaggató, csüggesztő, lehangoló, elszomorító
 • megkínzott, szenvedő, vigasztalan, megtört, lesújtott, gyötrődő, keserű, senyvedő

elkanyarodik

ige
 • letér, elfordul, eltávolodik, elhajlik, divergál (szaknyelvi)
 • (gondolatmenet): csapong, eltér, elkalandozik

feldörzsöl, földörzs

ige
 • feltör, felsebez, felcseszer (tájnyelvi), felhorzsol, felsért
 • (szleng): beköp (szleng), besúg (bizalmas)

gyomorgörcs

főnév
 • hascsikarás, kólika (tájnyelvi)