illetéktelen szinonimái

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

falfestmény

főnév
 • freskó, falkép, mennyezetfestmény

tirannus

főnév
 • zsarnok, önkényúr, kényúr, despota, diktátor, autokrata, kiskirály, elnyomó
 • egyeduralkodó, uralkodó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a illetéktelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

humanista

melléknév
 • emberséges, emberbaráti, együtt érző

hamvad

ige
 • elég, parázslik
 • porlad, elmállik, hamuhodik (régies), hamvadozik (tájnyelvi)
 • (régies): hervad, pusztul

hajfürt

főnév
 • hajtincs, tincs, lokni, hajcsomó, huncutka, csiga, tekervény (régies)

füstköd

főnév
 • szmog, füstsapka

időtálló

melléknév
 • maradandó, örök, örökös, halhatatlan, múlhatatlan, sírig tartó, örök érvényű, örök életű, feledhetetlen
 • tartós, elnyűhetetlen, elkoptathatatlan, elpusztíthatatlan, kopásálló, strapabíró (bizalmas), erős

jelképes

melléknév
 • szimbolikus, példázatos, parabolikus, átvitt, emblematikus (idegen), metaforikus, allegorikus
 • névleges, képletes, eszmei, fiktív (szaknyelvi)
 • elenyésző, csekély

rövidítés

főnév
 • kevesbítés, csökkentés, kurtítás, elvétel, kisebbítés, kicsinyítés, mérséklés, megnyirbálás, leszállítás, redukció, kivonatolás
 • abbreviatúra (idegen), összevonás

felségjelzés

főnév
 • felségjel, felségjelvény, ismertetőjel

felkarol, fölkarol

ige
 • felemel, feltart, magasra tart, ölbe vesz, karjába vesz
 • pártfogol, pártfogásba vesz, pártol, a hóna alá nyúl (bizalmas), patronál, protezsál (bizalmas), közbenjár (valakiért), gyámolít, támogat, támaszt nyújt, segít, segélyez, szponzorál, finanszíroz, gondoskodik (valakiről, valamiről), előmozdít, lanszíroz (idegen), istápol

derelye

főnév
 • barátfüle, dödölle (tájnyelvi), debedurda (tájnyelvi)

fénysugár

főnév
 • fénykéve, fénycsóva, fénysáv, fénycsík
 • reménysugár

jóváhagy

ige
 • engedélyez, beleegyezik (valamibe), tudomásul vesz, elismer, hozzájárul, megenged, láttamoz, aláír, approvál (régies)
 • elfogad, szentesít, törvényesít, érvényesít, hatályba léptet, becikkelyez, ratifikál (szaknyelvi), törvénybe iktat, megszavaz, egyetért, helybenhagy, szankcionál (idegen), megerősít, alátámaszt, konfirmál (szaknyelvi)

kényszeredett

melléknév
 • kierőszakolt, erőltetett, kikényszerített, mesterkélt, természetellenes, kelletlen, tettetett, színlelt, csinált, kényszerült, megjátszott, szertartásoskodó, felvett
 • (tájnyelvi): fejletlen, csenevész, legyengült, elgyengült, kimerült, lesoványodott, erőtlen, bágyadt, lankadt

látásmód

főnév
 • látás, szemlélet, szemléletmód, optika
 • világnézet

klérus

főnév
 • papság, papi rend

illusztris

melléknév
 • kiváló, neves, előkelő, magas rangú, tekintélyes, kimagasló, kiemelkedő, közismert, nevezetes, híres, hírneves, híres-neves, nagyhírű, nagynevű, ünnepelt, népszerű

hőpalack

főnév
 • termosz (idegen)

itthon

határozószó
 • idehaza (bizalmas), itt, itthon, honn (régies)

kiütés

főnév
 • pörsenés, pattanás, fakadék (régies), kelevény (régies), mitesszer, hólyagocska, prurigó (szaknyelvi), papula (szaknyelvi), bibircsók, buborcsék (régies)
 • knock out (szaknyelvi), k. o. (szaknyelvi)
 • (régies): kirohanás, kirontás, kitörés

ingoványos

melléknév
 • mocsaras, süppedéses, lápos, posványos, vizenyős, vadvizes, semlyékes (tájnyelvi)
 • kétes, bizonytalan

hányódik

ige
 • dobálódik, lökődik, taszítódik, hánykolódik, himbálózik, lógálódik (tájnyelvi), rázódik (régies), döcög
 • tépelődik, töpreng, vívódik, sodródik, ingadozik
 • kusnyad (tájnyelvi), keveredik, hányódik-vetődik, kallódik, lappang, hever

járványos

melléknév
 • ragályos, fertőző, epidemikus (szaknyelvi), endemikus (szaknyelvi), ragadós, átszármazó (régies)
 • elterjedt

kizárólagos

melléknév
 • egyedüli, diszkrecionális (szaknyelvi)