betilt szinonimái

ige
 • (könyvet): elkoboz, indexre tesz
 • (egyesülést) feloszlat
 • feloszlat, elhallgattat, elfojt, lever, megszüntet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

verselés

főnév
 • versírás, versfaragás, verscsinálás, verskészítés, költés, verzifikáció (idegen)
 • versforma
 • (tájnyelvi): versmondás, szavalat, szavalás

mítosz

főnév
 • hitrege, monda, legenda, mese
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a betilt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beleszokik

ige
 • hozzászokik, belejön, beletanul, megbarátkozik (valamivel), begyakorol, belezökken, beletörődik, beletörik, belenyugszik, belerögzik (tájnyelvi), belegyaludik (tájnyelvi)(valamiből)(valamiből)

árnyékol

ige
 • árnyékba borít, árnyékba von, árnyékot vet (valamire), beborít, befed, elrejt, eltakar, elsötétít, árnyékozik (tájnyelvi), előz (tájnyelvi)
 • árnyal, satíroz, vonalkáz

antagonisztikus

melléknév
 • kiengesztelhetetlen, kibékíthetetlen

bérrögzítés

főnév
 • bérmegállapítás, bérbefagyasztás

bővérű

melléknév
 • vérmes, heves, tüzes, szenvedélyes

kihalt

melléknév
 • kipusztult, magvaszakadt, kiveszett, holt
 • elavult, megszűnt, megsemmisült
 • néptelen, üres, elnéptelenedett, ember nem járta, lakatlan, kietlen, sivár, kopár, puszta, elhagyott Sz: csendes, mint böjtben a mészárszék; csendes, mint a puszta malom

busa

melléknév
 • (fej, homlok): nagy, erős, széles
 • (haj, szemöldök): dús, sűrű, tömött, vastag
 • komor, haragos, keserű
 • (régies): önfejű, makacs, nyakas, konok
 • (hang): mély, vastag, öblös, telt

cséplés

főnév
 • gépelés (tájnyelvi)

eltolódik

ige
 • elmozdul, elcsúszik
 • elhalasztódik, kitolódik

egyszeres

melléknév
 • egyes, egyszeri, szimpla, egyrétű (választékos)

betonvas

főnév
 • betonacél, vasbetét, acélbetét, rúdacél

belelendül

ige
 • belemelegszik, belejön

boltos2

főnév
 • elárusító, eladó, árus, kereskedő, kiskereskedő, kalmár (régies), üzér (régies), szatócs (régies), szerárus (régies), görög (régies), zsidó (régies)

egyenként

határozószó
 • fejenként, egyénenként, személyenként, egyesével, külön-külön, tagonként, darabonként, részenként, szemenként, szálanként, részletekben, egyesleg (tájnyelvi), egyesben (tájnyelvi), egyődönként (tájnyelvi), in specie (idegen), per kopf (bizalmas), egymás után

bika

főnév
 • tenyészbika
 • szarvasbika, bivalybika
 • nagy kan, csődör, falubikája, kandúr, (férfi) szexpartner
 • (jelzőként): erős, izmos, deltás (bizalmas), kajakos (férfi) (szleng), izompacsirta (tréfás), deltamatyi (szleng)

aszfaltbetyár

főnév
 • kapcabetyár, csibész, gazember, fenegyerek
 • nőcsábász, szívtipró

borzasztó I.

melléknév
 • borzalmas, rettenetes, rettentő, irtózatos, iszonyatos, félelmetes, szörnyű, szörnyűséges, hátborzongató, rémes, rémületes, dermesztő, ijesztő, hajmeresztő, borzadalmas (tájnyelvi), éktelen, pokoli, rettegett, horribilis

egynéhány

névmás
 • néhány, egyik-másik, némely, egynémely, egy-kettő, egypár