elgondol szinonimái

ige
 • végiggondol, átgondol, kontemplál (idegen)
 • kigondol, eltervez, elhatároz, kieszel, kiagyal, kifundál, kiókumlál (bizalmas), kifőz (bizalmas), koncipiál (régies)
 • elképzel, megálmodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

polémia

főnév
 • vita, nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség

vállalás

főnév
 • munka, feladat
 • fogadalom, eskü, ígéret
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elgondol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elaborátum

főnév
 • tervezet, javaslat, feljegyzés, előterjesztés, felterjesztés, jegyzék, memorandum (szaknyelvi)

csorog, csurog

ige
 • csordogál, kicsordul, szivárog, csepeg, csörgedezik, csöpörög, folydogál, ereszt, csur (tájnyelvi), gurog (tájnyelvi), gurgadoz (tájnyelvi), szürönkél (tájnyelvi), zöbörög (tájnyelvi), folyik, omlik, patakzik
 • (könny): hull, ömlik, potyog, pereg

csésze

főnév
 • bögre, csupor, pohár, findzsa (régies), ivóedény

borít

ige
 • dönt, fordít
 • önt, zúdít
 • terít, ráborít
 • fed, burkol, takar, lep, ellep

élenjáró

melléknév
 • élvonalbeli, vezető, haladó, progresszív (szaknyelvi), úttörő

elragadó

melléknév
 • bájoló, elbűvölő, elbájoló, magával ragadó, megragadó, megkapó, bájos, aranyos, szemrevaló, csinos, kedves, kellemes, nagyszerű, varázsos, bűvös, gyönyörű, igéző, imádandó, bűbájos, csábos, csábító, lebilincselő, észvesztő (bizalmas), megejtő, káprázatos, lenyűgöző, ellenállhatatlan

masíroz

ige
 • menetel, marsol (tájnyelvi), vonul

behord

ige
 • bevisz, becipel, becepel (tájnyelvi), behurcol, bevonszol, bevontat, beszállít, befuvaroz, behoz
 • (tájnyelvi): (terményt) betakarít, begyűjt

basáskodik

ige
 • hatalmaskodik, zsarnokoskodik, önkényeskedik, erőszakoskodik, terrorizál, parancsolgat, nyomorgat, sanyargat, elnyom, atyaistenkedik (tájnyelvi)

belopódzik, belopózi

ige
 • belopakodik, beoson, besurran, besettenkedik, besompolyog, beszökik, besündörög, beóvakodik, beorozkodik (tájnyelvi), besurrant (tájnyelvi), besittyen (tájnyelvi), besuttyan (tájnyelvi), becsullankodik (tájnyelvi), beslisszol

eltángál

ige
 • elver, megver, elagyabugyál, elpáhol, elnáspángol, elkalapál (bizalmas), elpüföl, elfenekel, elrak (bizalmas), eldönget, elcsépel (bizalmas), elnadrágol

esedékes

melléknév
 • időszerű, aktuális, várható
 • fizetendő

grúz

melléknév, főnév
 • georgiai

fenntartás

főnév
 • ébrentartás
 • támogatás, patronálás (idegen), szubvencionálás (szaknyelvi), finanszírozás (idegen), pénzelés, működtetés, üzemeltetés
 • korlátozás, kikötés, megszorítás, rezerváció, kautéla (szaknyelvi), restrikció (szaknyelvi), klauzula (szaknyelvi)
 • kételkedés, kétség, kétely, bizalmatlanság, aggály (választékos), skrupulus

elhagyatott

melléknév
 • magányos, magános, magára hagyott, árva, társtalan, egyedülálló
 • ágrólszakadt, elanyátlanodott, nyomorult, jöttment, hontalan, elhanyagolt, mellőzött Sz: egyedül van, mint a szedett fa; egyedül van, mint a kisujjam; egyedül van, mint a kivert kutya; maga van, mint az útszéli kóró; maga van, mint a lehulló levél; maga van, mint a varga a vásárban
 • néptelen, lakatlan, puszta, kietlen, sivár, kopár, kihalt, üres, félreeső, eldugott, isten háta mögötti
 • gazdátlan, elárvult

éjjeliedény

főnév
 • éjjeli, bili (bizalmas), bimbili (bizalmas), serbli (bizalmas), trónus (tréfás), bigyó (tájnyelvi), cukál (tájnyelvi), cserép (tájnyelvi), kékedény (tájnyelvi)

elodáz

ige
 • elhalaszt, halogat, elnyújt, elfektet, félretesz, eltol, kitol, felfüggeszt, elnapol, eltesz, prolongál

féltő

melléknév
 • aggódó, aggodalmas
 • óvó, vigyázó
 • (régies): becses, féltett

eljön

főnév
 • ellátogat, elfárad, idejön, elérkezik, megérkezik
 • bekövetkezik, beköszönt, beteljesedik, megvalósul, betelik (tájnyelvi), elkövetkezik, felvirrad (nap)

csúszik-mászik

ige
 • mászik, kúszik
 • megalázkodik, hízeleg, hajbókol, a talpát nyalja (valakinek), nyalizik

előráncigál

ige
 • előhúz, előránt, elővesz, előkapar
 • (valakit): előkerít, előteremt, előránt (bizalmas)
 • (bizalmas): szóba hoz, előhoz, megemlít

fenék

főnév
 • alja (valaminek), alap
 • (folyóé): ágy, meder
 • far, hátsó (bizalmas), altáj, hátsó fertály, ülep, tompor, fundus (tájnyelvi), koffer (bizalmas), segg (durva), sejhaj (bizalmas), valag (durva), ülőgumó (tréfás), popsi (bizalmas), popó (bizalmas), tunika (bizalmas)