élenjáró szinonimái

melléknév
 • élvonalbeli, vezető, haladó, progresszív (szaknyelvi), úttörő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

reménység

főnév
 • remény, reménykedés, bizakodás
 • kilátás, valószínűség, lehetőség

őrgébics

főnév
 • gáborján
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élenjáró szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egymásrautaltság

főnév
 • kölcsönösség

csípés

főnév
 • szúrás, bökés, marás
 • bántás, gúny, gúnyolódás, sértés, fricska

csattog

ige
 • kattog, pattog, zakatol, csattog-pattog, durrog, dörög, ropog, csatarászik (tájnyelvi), kaffog (tájnyelvi)
 • (fülemüle) trillázik, énekel, dalol, szól, fütyül

boglyas

melléknév
 • borzas, fésületlen, gubancos, kócos, bozontos, torzonborz

elbitangol

ige
 • (tájnyelvi): eltéved, elkóborol, elcsavarog, elkalandozik, elkószál, elszéled
 • (tájnyelvi): elpazarol, eltékozol, elveszteget, elfecsérel

előkészítés

főnév
 • felkészítés, előkezelés, preparálás (idegen), előkészület, előtanulmány, szervezés, tervezés, kigondolás, kifőzés, begyakorlás, betanítás, szoktatás, edzés, korrepetálás, paukolás (bizalmas)

maliciózus

melléknév
 • rosszmájú, rosszindulatú, rosszhiszemű, gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csípős, vicces, csúfondáros, fullánkos, pimasz, csipkelődő, fölényes, lenéző, kárörvendő, kaján, maró, epés, szatirikus, szarkasztikus (választékos)

beburkol

ige
 • becsavar, becsomagol, beteker, bepólyál
 • (füst, köd): befed, elborít, beborít, betakar, eltakar
 • kipadlóz, kicsempéz
 • beborít, befed
 • (szleng): elfogyaszt, megeszik, felfal, bezabál (durva), bepakol (bizalmas)

ballépés

főnév
 • botlás, hiba, tévedés, megtévelyedés, vétség, kisiklás, gikszer (bizalmas), baki (bizalmas), melléfogás, baklövés
 • félrelépés

belecsavar

ige
 • becsavar
 • belefacsar, belecsepegtet, belecsorgat, kiprésel
 • belegöngyöl, beleteker

elrebeg

ige
 • elsuttog, elhebeg, eldadog, elnyekereg (bizalmas), elmekeg (pejoratív, bizalmas), kinyög, kimond

érintkezik

ige
 • összeér, összefügg, kapcsolódik, határos, szomszédos
 • összejár (valakivel), barátkozik (valakivel), összejön (valakivel), forgolódik (vkik között), találkozik
 • (nemileg): közösül, párosodik, koitál (idegen)

gondolat

főnév
 • vélekedés, vélemény, felfogás, hit, nézet
 • elgondolás, szándék, terv, ötlet, koncepció
 • ítélet
 • idea, eszme, teória
 • elképzelés, feltevés, meglátás
 • gondolkodás
 • hajszál, paraszthajszál

feltárul, föltárul

ige
 • kinyílik, felnyílik
 • megmutatkozik
 • kiderül, napvilágra kerül

elérhető

melléknév
 • megvalósítható, keresztülvihető, végrehajtható, kivihető, lehetséges, használható, megszerezhető, hozzáférhető, megkapható, rendelkezésre álló, kéznél lévő, közeli, megközelíthető

egyezkedik

ige
 • tárgyal, tanácskozik, megbeszél, értekezik, alkudozik, paktál (régies), negociál (régies), egyezik (régies)

ellenség

főnév
 • ellen (régies, választékos)
 • ellenfél, rosszakaró, haragos, ellenlábas, ortályos (régies), dusmán (tájnyelvi) Sz: oly barátja, mint macska az egérnek; olyan barátja, mint farkas a báránynak; olyan barátja, mint eb a macskának; úgy vannak együtt, mint kutya a macskával

félrehúz

ige
 • elhúz, széthúz, visszahúz, félrevon
 • (szájat): elfintorít, elbiggyeszt

elgondol

ige
 • végiggondol, átgondol, kontemplál (idegen)
 • kigondol, eltervez, elhatároz, kieszel, kiagyal, kifundál, kiókumlál (bizalmas), kifőz (bizalmas), koncipiál (régies)
 • elképzel, megálmodik

csonk

főnév
 • maradvány, maradék, vég, csutak (bizalmas)

elnéző

melléknév
 • türelmes, jóindulatú, engedékeny, liberális, jóakaratú, kegyes (régies), erélytelen, nagyvonalú, megértő, megengedő, nagylelkű, megbocsátó, szemet hunyó, kímélő, jó, nyájas, emberi, emberséges, emberies, jóságos, szelíd, udvarias, tapintatos, béketűrő, toleráns, humánus, indulgens (idegen)

felszolgál, fölszolg

ige
 • felad, feltálal, tálal, felhord, körülhord, körülkínál, kiszolgál, szervíroz, szervál (régies)