előráncigál szinonimái

ige
 • előhúz, előránt, elővesz, előkapar
 • (valakit): előkerít, előteremt, előránt (bizalmas)
 • (bizalmas): szóba hoz, előhoz, megemlít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kihalász

ige
 • kifog, kihúz, kiemel
 • előhalász
 • kiválogat, kiválaszt, kivesz

kijövet

határozószó
 • kijöttében, kijöttekor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előráncigál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elkerít

ige
 • elkülönít, elválaszt, elrekeszt, elzár
 • körülkerít
 • (tájnyelvi): káromkodik, cifráz (tájnyelvi), szitkozódik

dohog

ige
 • mérgelődik, morgolódik, morog, dörmög, dünnyög, füstölög, dunnyog (tájnyelvi), zsémbel, zsémbelődik, zsémbeskedik, zsörtölődik, zúgolódik, elégedetlenkedik, méltatlankodik, berzenkedik, dödög (tájnyelvi), óg-móg (tájnyelvi), prüsszög, pufog (tájnyelvi)

derékbőség

főnév
 • slussz (bizalmas)

cidrizik

ige
 • fázik, fagyoskodik, remeg, reszket, didereg, borzong, vacog
 • fél, retteg, idegeskedik, frászban van (bizalmas), citerázik (bizalmas), trémázik (szleng), be van gazolva (bizalmas), be van rezelve (bizalmas), be van szarva (durva), majrézik (szleng)

elnéző

melléknév
 • türelmes, jóindulatú, engedékeny, liberális, jóakaratú, kegyes (régies), erélytelen, nagyvonalú, megértő, megengedő, nagylelkű, megbocsátó, szemet hunyó, kímélő, jó, nyájas, emberi, emberséges, emberies, jóságos, szelíd, udvarias, tapintatos, béketűrő, toleráns, humánus, indulgens (idegen)

épületes

melléknév
 • példás, üdvös, tanulságos, felemelő, lélekemelő, didaktikus

meghívott

főnév, melléknév
 • vendég, látogató, vizitátor (tájnyelvi), hospitáló (idegen), vizitelő (régies), hivatalos

beszorul

ige
 • beragad, akad, megakad, bedugul, betömődik, beékelődik, bereked (tájnyelvi)
 • meghúzza magát (valahol)
 • (sportban): behúzódik, védekezik

benéz

ige
 • betekint, beles, bepillant, bebámul, bekíváncsiskodik, bekukucskál, benyit, bekukkant, bepislant (tájnyelvi), bekuccsant (tájnyelvi), bevillant (tájnyelvi)
 • meglátogat, látogatást tesz, felkeres, vizitel (szaknyelvi), bekopogtat, beállít (valakihez), betér, beugrik, belöttyen (tájnyelvi)

bizalmaskodik

ige
 • komázik (tájnyelvi), pajtáskodik, cimborál, bratyizik (bizalmas), fraternizál (régies), szincerizál (régies), konfidenskedik (régies)

erőszakoskodik

ige
 • követelődzik, nyaggat, nyúz, abajgat (tájnyelvi), zaklat, nyakára jár, ostromol, molesztál, buzerál (szleng)
 • kényszerít, hatalmaskodik, basáskodik, terrorizál, zsarnokoskodik, violál (régies), garázdálkodik

fejállomás

főnév
 • (szaknyelvi): fejpályaudvar, végállomás, hálózati végpont(szaknyelvi)(szaknyelvi)

hajléktalan

főnév, melléknév
 • otthontalan, csavargó, kóborló, házatlan, tekergő, sehonnai, naplopó (szleng), csőlakó, csöves (szleng), hobó (szleng) Sz: átellenben lakik Senki Pállal; nincs hol a fejét lehajtani; csillagokkal takarózik; hátán hordja házát; bokor a szállása, harmat a takarója

fosztogat

ige
 • rabol, prédál, ragadoz, zsákmányol, kirámol, harácsol, lenyúz, eltulajdonít, elemel, megdézsmál, elsikkaszt, elkoboz, lefoglal, zabrál (szleng), konfiskál (régies)

előre-hátra

határozószó
 • oda-vissza, ide-oda, föl-alá

elítél

ige
 • megbüntet, elmarasztal
 • hibáztat, helytelenít, rosszall, kifogásol, kárhoztat, nehezményez, ellenez, tiltakozik, elutasít, megvet, pálcát tör (valaki felett), megbélyegez, leszól, bírál, kritizál

elvileg

határozószó
 • elméletben, elméletileg, teoretikusan, in thesi (idegen)

folyik

ige
 • szivárog, kiszivárog, folydogál, csörgedez, csobog, gurog (tájnyelvi), löcsög (tájnyelvi), csorog, csurog, csöpög, csepeg, ömlik, patakzik, áramlik, hömpölyög, özönlik, zúdul, kiömlik
 • cseppfolyóssá válik, olvad, olvadoz, felolvad, megolvad, fölenged
 • folyamatban van, halad, tart, megy, történik, műsoron van (bizalmas), pereg, zajlik, folytatódik, előremegy
 • (valakibe): jut, bekerül
 • (valamiből): származik, ered, jön, következik

elsatnyul

ige
 • elcsenevészedik, elhitványul, elgyöngül, elfajzik, elkorcsosul, elcsökevényesedik, degenerálódik (szaknyelvi), visszafejlődik, elványad (tájnyelvi), elenyészelődik (tájnyelvi), elposzhul (tájnyelvi), elsanyarodik (tájnyelvi)

dörgöl

ige
 • (tájnyelvi): dörzsöl, fen, csiszol, smirgliz, vakar, koptat, horzsol, morzsol, súrol, sikál, sikárol (tájnyelvi), csutakol
 • políroz, pucol (bizalmas), fényesít, vikszel, kefél, szidoloz

emlékmű

főnév
 • monumentum (régies)
 • szobor
 • diadalív
 • obeliszk

forradalom

főnév
 • felkelés, revolúció (régies), forrongás, lázadás, zendülés, összeesküvés, rebellió (régies), népfelkelés, szabadságharc
 • fordulat, átalakulás, megújulás