fenntartás szinonimái

főnév
 • ébrentartás
 • támogatás, patronálás (idegen), szubvencionálás (szaknyelvi), finanszírozás (idegen), pénzelés, működtetés, üzemeltetés
 • korlátozás, kikötés, megszorítás, rezerváció, kautéla (szaknyelvi), restrikció (szaknyelvi), klauzula (szaknyelvi)
 • kételkedés, kétség, kétely, bizalmatlanság, aggály (választékos), skrupulus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lehúz

ige
 • levon, lerángat, lefejt, lehánt, lecibál, levonszol, lehámoz, lebont
 • (pofont): leken (bizalmas), lekever, ad
 • lekap (bizalmas)
 • sokszorosít, lemásol, fénymásol, xeroxoz
 • levon, lefog, leszámít, visszatart
 • leránt, lekicsinyel, leminősít, degradál
 • lebírál, megkritizál
 • (tájnyelvi): lefejt (bort)
 • (bizalmas): leborotvál, lenyír, levág

idő

főnév
 • időszak, kor, korszak, időköz, időtartam, intervallum, fázis, periódus, ciklus
 • időpont, időhatár, terminus
 • élettartam, életkor, életidő (régies)
 • korhatár
 • időszámítás, időmérés, időjelzés
 • időjárás, ájer (tájnyelvi)
 • igeidő, tempus (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fenntartás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félmeztelen

melléknév
 • félig öltözött, hiányos öltözetű, félpucér, félcsupasz, gatyás (tájnyelvi)

eredeti

melléknév
 • első, ősi, természetes, valódi, igazi, hiteles, hamisítatlan, korabeli, originális (idegen), tőrőlmetszett, tősgyökeres
 • új, újszerű, sajátos, különös, különleges, egyéni, önálló, egyedi, páratlan, példátlan, rendkívüli, egyedülálló, óriási, fantasztikus, zseniális

embergyűlölő

melléknév, főnév
 • mizantróp, emberkerülő, világgyűlölő, világkerülő (régies)

elgondolkodik, elgon

ige
 • eltűnődik, elmereng, elábrándozik, elmélázik, révedez, eltöpreng, eltépelődik, mérlegel, fontolgat
 • elmerül, elmélyed, gondolatokba merül, meditál, elmogéroz (tájnyelvi)
 • magába száll

feltárul, föltárul

ige
 • kinyílik, felnyílik
 • megmutatkozik
 • kiderül, napvilágra kerül

főzőlap

főnév
 • rezsó, tűzhelylap

nyakra-főre

határozószó
 • (tájnyelvi): hanyatt-homlok, fejvesztve, meggondolás nélkül, elhamarkodva, sietve, összevissza, gyorsan, tűzön-vízen, árkon-bokron, übtre (régies)
 • (bizalmas): egyre-másra, gyakran, folyamatosan, újra meg újra, lépten-nyomon

disznópásztor

főnév
 • sertéspásztor, kanász, kondás

demokráciaellenes

melléknév
 • antidemokratikus (idegen), zsarnok
 • jogtipró

arckifejezés

főnév
 • arcjáték, mimika

durván

határozószó
 • körülbelül, hozzávetőlegesen, megközelítően, nagyjából, jóformán, cirka (bizalmas)
 • bárdolatlanul, embertelenül, sértőn, nyersen, vadul, gorombán, keményen, kíméletlenül, tapintatlanul

fülbemászó I.

melléknév
 • dallamos, melodikus, behízelgő, kellemes (zene)

gyanúsít

ige
 • gyanúval illet, gyanúperrel él, gyanúba vesz, inszinuál (idegen)
 • vádol, hibáztat, rágalmaz, ráfog, ráken

izzó II.

főnév
 • izzólámpa, lámpa, villanykörte, körte, villanyégő, égő

hidrogén

főnév
 • köneny (régies), könlég (régies)
 • hidrogén-peroxid (szaknyelvi), szőkítő

fenyegetés

főnév
 • fenyegetődzés, ijesztgetés

felköszöntő, fölkösz

főnév
 • áldomás, köszöntő, pohárköszöntő, tószt
 • gratuláció

folyik

ige
 • szivárog, kiszivárog, folydogál, csörgedez, csobog, gurog (tájnyelvi), löcsög (tájnyelvi), csorog, csurog, csöpög, csepeg, ömlik, patakzik, áramlik, hömpölyög, özönlik, zúdul, kiömlik
 • cseppfolyóssá válik, olvad, olvadoz, felolvad, megolvad, fölenged
 • folyamatban van, halad, tart, megy, történik, műsoron van (bizalmas), pereg, zajlik, folytatódik, előremegy
 • (valakibe): jut, bekerül
 • (valamiből): származik, ered, jön, következik

hentesüzlet

főnév
 • húsbolt, húsüzlet, hentesbolt, mészárszék, hússzék (régies)

fiatalember

főnév
 • ifjú, ifjonc, fiú, legény, siheder, suhanc, gyerekember, fiatalúr, fickó, fickólegény (tájnyelvi), finak (tájnyelvi)

érték

főnév
 • becs, jelentőség, ázsió (választékos)
 • érdem, erény, kvalitás, kiválóság
 • ár, ellenérték
 • értéktárgy, kincs, vagyon, tőke
 • (ember): kiválóság, kitűnőség, gyöngyszem, dísze (valaminek)

fosztogat

ige
 • rabol, prédál, ragadoz, zsákmányol, kirámol, harácsol, lenyúz, eltulajdonít, elemel, megdézsmál, elsikkaszt, elkoboz, lefoglal, zabrál (szleng), konfiskál (régies)

hibás

melléknév
 • vétkes, bűnös, tettes, elkövető, hibáztatható, elítélhető, vitiosus (idegen), leveles (tájnyelvi)
 • helytelen, téves, szabálytalan, hamis, elhibázott, elvétett, eltévesztett, elrontott, eltolt (bizalmas), tökéletlen, pontatlan, kifogásolható, selejt, selejtes, meghibásodott, megrongálódott, romlott, irreguláris (szaknyelvi), abnormális, fonák
 • (tájnyelvi): sérült, fogyatékos, rokkant, nyomorék, csökevényes, természetellenes, torz, beteg, csonka, idomtalan, csámpás, csapott (tájnyelvi), cseberbelépkedő (tájnyelvi)
 • bolond (tájnyelvi), hibbant (tájnyelvi), öttűvelkötött (tájnyelvi), lökött (szleng), nyomott (szleng), gyagya (szleng), dilis, flúgos (szleng)