eljön szinonimái

főnév
 • ellátogat, elfárad, idejön, elérkezik, megérkezik
 • bekövetkezik, beköszönt, beteljesedik, megvalósul, betelik (tájnyelvi), elkövetkezik, felvirrad (nap)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egymásután

főnév
 • sorrend, sorrendiség, sor, sorozat, időrend, egymásra következés, konszekúció (választékos)

tengerjáró

főnév
 • óceánjáró
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eljön szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eldördül

ige
 • elsül, eldurran, elpukkan

dada

főnév
 • dajka, dadus, pesztra, pesztonka, csecsemőgondozó, gyermekgondozó, bébicsősz (tréfás), gyereklány (régies), táplálóné (tájnyelvi), nörsz (idegen), baby sitter (idegen)

csitri II.

főnév
 • kislány, bakfis, kamasz lány, serdülő, gyereklány, fruska, süldő lány (régies), csirke (bizalmas), csibe (bizalmas), pipi (bizalmas), csetre (régies), sipsirica (idegen), pisis (pejoratív)

bölcsőde

főnév
 • csecsemőotthon, bölcsi (bizalmas), dedó (bizalmas)

elgondol

ige
 • végiggondol, átgondol, kontemplál (idegen)
 • kigondol, eltervez, elhatároz, kieszel, kiagyal, kifundál, kiókumlál (bizalmas), kifőz (bizalmas), koncipiál (régies)
 • elképzel, megálmodik

eltakar

ige
 • betakar, elsötétít, beárnyékol, lefüggönyöz, elfátyoloz, elborít, beborít, leborít, elfed, eldug, beföd, beburkol
 • elrejt, rejteget, fedez, elleplez, eltitkol, elbújtat, palástol, álcáz, kendőz, homályba burkol, árnyékba borít, elmos, elhalványít, visszafojt
 • (régies): letartóztat, bebörtönöz

megalázkodó

melléknév
 • meghunyászkodó, szolgalelkű, csúszó-mászó, szolgai, talpnyaló, hódoló, hajbókoló, szervilis (pejoratív), lakájtermészetű

beleesik

ige
 • belehull, belepottyan, belezuhan, belebukik, beleborul, belefordul, beledől, beleszédül, beletántorodik, belehuppan, belebuklik (tájnyelvi), beleszottyan (tájnyelvi), belesuppan (tájnyelvi)
 • belekerül, belekeveredik
 • beletartozik, beleszámít, hozzászámít
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belegabalyodik, belezúg (bizalmas), belepistul (bizalmas)

befolyásol

ige
 • hat, kihat, hatással van, hatást gyakorol, befolyással van, manipulál, motivál, influál (régies), instruál (idegen), szuggerál, impresszionál (idegen)

bérelszámoló

főnév
 • bérszámfejtő

elvet

ige
 • eldob, elhajít, elrepít, ellódít, ellök (tájnyelvi)
 • sutba dob, félrevet, megtagad
 • elutasít, visszautasít, ellenez, visszadob, leszavaz
 • elhint, elveteményez (tájnyelvi), elültet, eltesz (tájnyelvi), elszór (tájnyelvi)

étterem

főnév
 • vendéglő, büfé, bisztró, étkezde, falatozó, resti (bizalmas), csámcsogda (tréfás), kajálda (szleng)
 • ebédlő, lordok háza (szleng), refektórium (régies)

gyászeset

főnév
 • haláleset, tragédia, csapás

fiatalember

főnév
 • ifjú, ifjonc, fiú, legény, siheder, suhanc, gyerekember, fiatalúr, fickó, fickólegény (tájnyelvi), finak (tájnyelvi)

elkapat

ige
 • elkényeztet, ajnároz

elbukik

ige
 • (tájnyelvi): megbotlik, elbotlik, elesik, hasra esik, elvágódik, elterül, elborul, eldől
 • vereséget szenved, alulmarad, kudarcot vall, veszít
 • (játékból) kiesik
 • megbukik, elhasal
 • (tájnyelvi): elesik (valamitől), csalódik, pórul jár
 • megesik, teherbe esik
 • (régies): alábukik, alámerül

előremegy

ige
 • előrelép, előresiet, előrenyomul, megelőz, továbbmegy
 • előrehalad, felemelkedik, javul, halad, érvényesül, gyarapszik, növekszik, boldogul, sikert arat, feljavul, megjavul, tökéletesedik, nemesedik, kiművelődik, prosperál, virágzik, terjed, virul

fenyít

ige
 • büntet, büntetéssel sújt, fegyelmez, kásztigál (régies), kordáz (régies)
 • fedd, int, dorgál

ellenszenv

főnév
 • antipátia, averzió (választékos), idegenkedés, ellenérzés, visszatetszés (választékos), borzadás, utálat, undor, gyűlölet, irtózás, elutasítás

délceg

melléknév
 • daliás, derék, deli (választékos), dali (régies), szép szál, jó kiállású, sudár, szálegyenes, sugár, szálfaegyenes, nyalka, jóvágású, jókötésű (tájnyelvi), snájdig (régies), stramm (bizalmas) Sz: olyan, mint egy gránátos
 • (régies): magabiztos, önérzetes, kevély, rátarti, gangos (tájnyelvi)

elsatnyul

ige
 • elcsenevészedik, elhitványul, elgyöngül, elfajzik, elkorcsosul, elcsökevényesedik, degenerálódik (szaknyelvi), visszafejlődik, elványad (tájnyelvi), elenyészelődik (tájnyelvi), elposzhul (tájnyelvi), elsanyarodik (tájnyelvi)

feszít

ige
 • megfeszít, kifeszít, meghúz, spannol (bizalmas), nyújt
 • nyom, szorít, nekiszorít
 • tetszeleg, adja a bankot (szleng), pöffeszkedik, trónol (pejoratív), fitogtatja magát, díszeleg, parádézik, illeg-billeg, biggyeszkedik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi), hegyel (tájnyelvi)