eldorádó szinonimái

főnév
 • aranyország, paradicsom, kánaán (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsarnok

főnév
 • kényúr, önkényúr, diktátor, despota, tirannus (régies), kiskirály, basa, elnyomó, egyeduralkodó

füvészkert

főnév
 • botanikus kert, arborétum
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eldorádó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyensúly

főnév
 • súlyegyen (régies), balansz (régies), ekvilibrium (idegen)
 • kiegyensúlyozottság, nyugalom, szilárdság, higgadtság, józanság, megfontoltság

csicskás

főnév
 • tisztiszolga, pucer (régies), kutyamosó (régies)
 • alárendelt, alábbvaló

csaó

módosítószó
 • helló (bizalmas), szia (bizalmas), szervusz, viszlát, cső (szleng), légy jó (szleng), szió (szleng), szióka (szleng), csók (bizalmas), smár (szleng), bye-bye (idegen)

biztatás

főnév
 • bátorítás, buzdítás, lelkesítés, nógatás, noszogatás, ösztökélés, ösztönzés, sarkallás, serkentés
 • késztetés, rábeszélés, unszolás
 • kecsegtetés, ígéret

éktelen

melléknév
 • (régies, választékos): dísztelen, díszítetlen
 • rút, csúnya, ronda, pocsék, ocsmány, rusnya, undok, formátlan, idomtalan, eltorzult, förtelmes
 • rendkívüli, rettenetes, borzasztó, szörnyű, rémes, hallatlan, határtalan, monstruózus (idegen), skandalózus (régies)
 • (régies): puszta, kietlen, vadon

elomlik

ige
 • szétomlik, szétmállik
 • (régies): összeesik, összerogy, összeroskad

magtár

főnév
 • granárium (régies), hombár (tájnyelvi), búzaház (régies), gabonatár (régies), életesház (tájnyelvi), csűr

bármikor

határozószó
 • akármikor, mindig, mindenkor (választékos), amikor csak

bábu

főnév
 • tekebáb, tekebábu, kuglibábu
 • báb, bábfigura
 • sakkbábu, sakkfigura, figura
 • (régies): baba, játékbaba, buba (tájnyelvi)

béke

főnév
 • békeidő, pax (idegen), salom (idegen), sólem (szleng)
 • békekötés, békeszerződés, fegyverszünet, fegyvernyugvás
 • békesség, egyetértés, összhang, harmónia, barátság
 • nyugalom, nyugság (tájnyelvi), nyugalmasság, csend, csendesség, háborítatlanság, zavartalanság

előszed

ige
 • elővesz, előhúz, előkerít, előkapar, előkotor, előhoz, kiszed, kiemel, megkeres
 • felidéz, felhánytorgat
 • kérdőre von, felelősségre von, elővesz

érdeklődés

főnév
 • figyelem, kíváncsiság, kereslet
 • kérdés, tudakozódás, informálódás, kérdezősködés(idegen)

gettó

főnév
 • zsidónegyed
 • nemzetiségi negyed
 • (szleng): iskola

felső, fölső

melléknév
 • felül levő, fenti, emeleti, fönt levő, felülső

eledel

főnév
 • ennivaló, élelem, étel, táplálék, étek (választékos), élemény (régies), élés (régies), elemózsia, harapnivaló, betevő falat (bizalmas), tápszer, koszt (bizalmas), kaja (szleng), bakáta (tájnyelvi)

egyed

főnév
 • példány, reprezentáns (idegen)
 • egyén, ember, személy, egyes

elkóborol

ige
 • elkóborog, elkószál, elkalandozik, elbarangol, elcsatangol, elcsámborog, elcselleng, eltéved, elkódorog (tájnyelvi), elkóricál (tájnyelvi), elbóklászik (tájnyelvi), elbitangol (tájnyelvi)

felnyit, fölnyit

ige
 • felbont, feltár, feltör, kinyit, szétnyit, felüt, kilyukaszt, kifúr, kitár, kireteszel, kikapcsol, kidugaszol, felcsap, felfeszít, felszakít, feltép, felvág, felmetsz, felhasít
 • (sebet, kelést): megnyit, felszúr, kifakaszt

élettan

főnév
 • fiziológia (szaknyelvi), élettudomány (régies), biológia

csírázik

ige
 • sarjad, sarjadzik, hajt, nő, fakad, bimbózik, foganik (régies), csírózik (tájnyelvi), cikázik (tájnyelvi), csucsorkázik (tájnyelvi), böcözik (tájnyelvi)

elmarad

ige
 • lemarad, leszakad, visszamarad, visszaesik, hátramarad, elmaradozik(valakit)
 • késik, késlekedik
 • (valakitől, valamitől): eltörpül, alatta marad
 • nyugton marad, veszteg marad
 • meghiúsul, ugrik (szleng)
 • megszűnik, abbamarad

felrobban, fölrobban

ige
 • szétrobban, szétpattan, levegőbe röpül, kirobban, szétpukkad, detonál, explodál
 • elpusztul, megsemmisül
 • kirobban, dühbe gurul, haragra gerjed, indulatba jön, elveszti türelmét, elveszti az önuralmát, kitör, felfortyan, heveskedik, begurul (szleng), bepöccen (szleng), begőzöl (szleng), felforr az agyvize (szleng), eldurran az agya (szleng), felmegy a pumpája (szleng), ellő (tájnyelvi)