csicskás szinonimái

főnév
 • tisztiszolga, pucer (régies), kutyamosó (régies)
 • alárendelt, alábbvaló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

akaszkodik

ige
 • akad, beleakad, akaszkózik (tájnyelvi), ragad, tapad, kötül (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, fogódzik, csimpaszkodik, csipeszkedik (tájnyelvi), csimpajkozik (tájnyelvi), függeszkedik, aggatódzik (tájnyelvi), akaszkódik (tájnyelvi)

pasztőröz

ige
 • pasztörizál (idegen), csírátlanít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csicskás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

civakodik, civódik

ige
 • marakodik, vitatkozik, marakszik, perlekedik, perel, veszekedik, veszekszik, egyenetlenkedik, torzsalkodik, viszálykodik, vetekedik (régies), patvarkodik (régies), perpatvarkodik (régies), horsolódik, zenebonáskodik (régies), ortályoskodik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), böstörködik (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), csöröl-perel (tájnyelvi), dúlong (tájnyelvi), hozolódik (tájnyelvi), kocódik (tájnyelvi), huzakodik, huzalódik (tájnyelvi), arénázik (szleng), brusztol (szleng), házsártoskodik, szid, zsémbel, zsémbeskedik, zsörtölődik, zsörtöl (tájnyelvi)

beszűrődik

ige
 • beszivárog, beszüremlik (választékos), beszüremkedik (választékos), behatol, beivódik, befolyik

bemagol

ige
 • memorizál, emlékezetébe vés, bevés, betanul, megtanul, beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

átirányít

ige
 • átvezényel, átutasít, átparancsol, átküld, elküld, áthelyez

csecsebecse

főnév
 • apróság, mütyürke, mütyür, dísztárgy, nipp (bizalmas), bizsu, divatékszer, zsuzsu (régies), encsembencsem (bizalmas)
 • (tájnyelvi): vásárfia

dinamika

főnév
 • erőtan, mozgástan (régies)
 • dinamizmus, mozgékonyság, ütőerő, lendület, elán, hév

közfelháborodás

főnév
 • közutálat, közfeltűnés

akasztófahumor

főnév
 • fekete humor, galgenhumor (régies)

adu

főnév
 • ütőkártya, tromf (régies)
 • (bizalmas): nagyágyú (szleng), visszavágás, döntő érv

alkony, alkonyat

főnév
 • szürkület, napnyugta, naplemente, napszállta, kora este, sötétedés, félhomály, estpír (régies), esthajnal (régies), éjkorány (régies), napeste (régies), naphajlat (tájnyelvi), napszentület (tájnyelvi), napáldozat (tájnyelvi), szürkönyet (tájnyelvi), sürvedés (tájnyelvi)
 • (választékos): hanyatlás, pusztulás, vég

dominikánus

melléknév, főnév
 • Domonkos-rendi, domonkos, dömés (tájnyelvi)

eláll

ige
 • álldogál, ácsorog, várakozik
 • eltartható, tárolható
 • (tájnyelvi): kiáll, elvisel, eltűr, kibír
 • útban van, elfoglal, akadályoz
 • ellép, arrébb megy, félreáll
 • (régies): elpártol, elszakad, megszegi a szavát
 • (valamiről): lemond, visszamond, visszalép, felhagy, felad, visszavon
 • (tájnyelvi): elszegődik, beáll, beszegődik
 • kiáll, szétáll
 • megszűnik, abbamarad, megáll, elakad, véget ér
 • (tájnyelvi): kifárad, kimerül

feljegyzés, följegyz

főnév
 • szöveg, jegyzet, irat, írás, jegyzék, emlékeztető, pro memoria (idegen), memó (bizalmas), észrevétel, jelentés, beszámoló, akta, jegyzőkönyv, nyilvántartás, beadvány, felrovás (régies), följelelés (régies), rovátos (régies), annotáció (szaknyelvi), notícia (idegen), regisztrátum (szaknyelvi)
 • napló, emlékirat, memorandum (idegen), memoár (választékos), diárium (régies)

embertömeg

főnév
 • sokaság, sokadalom, néptömeg (régies), emberáradat, massza, csődület, siserehad (bizalmas), sáskahad (pejoratív)

csihol

ige
 • (tüzet): gyújt, gerjeszt, szít, csehel (tájnyelvi), csehint (tájnyelvi), csihel (tájnyelvi)
 • (régies): csahol, ugat

cinizmus

főnév
 • kiábrándultság, kétkedés, fásultság, szenvtelenség, közönyösség, érdektelenség, szkepticizmus (idegen)
 • szemtelenség, arcátlanság, pimaszság

de I.

határozószó
 • nagyon, mennyire, annyira

elvágyik

ige
 • elvágyódik, elkívánkozik

csodagyerek, csodagy

főnév
 • csodaszülött, csodalény, csoda, portentum (idegen, régies)

bevág

ige
 • belevág, megvág, elvág, bemetsz, behasít, felhasít, bevagdal, bevagdos, felsebez
 • (ajtót): becsap, beránt, becsuk, betaszít, bezuppant (tájnyelvi)
 • bedob, behajít, becsap
 • (bevágja magát vmibe): beveti magát, beleveti magát
 • (ételt, italt): felfal, fal, zabál (szleng), habzsol, bekap, lehajt, lehajít, legurít (szleng), bedob (szleng), burkol (szleng)
 • (bizalmas): memorizál, emlékezetébe vés, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)
 • (eső): bever, beesik
 • (bizalmas): beüt, sikerül, jól sül el, virágzik, beválik
 • (szleng): berúg, beiszik (bizalmas), benyakal (bizalmas), beszeszel (bizalmas), bevedel, felönt a garatra, bepiál (szleng), betintázik (szleng), bekávézik (szleng)

derogál

ige
 • (valakinek): tiltakozik, büdös (valakinek valami) (bizalmas), méltóságán alulinak tart (valamit)

emberbarát

főnév
 • filantróp, altruista (választékos), emberszerető