előszed szinonimái

ige
 • elővesz, előhúz, előkerít, előkapar, előkotor, előhoz, kiszed, kiemel, megkeres
 • felidéz, felhánytorgat
 • kérdőre von, felelősségre von, elővesz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lágyít

ige
 • puhít, megpuhít, porhanyít, képlékenyít, gyengít
 • enyhít, engesztel, csillapít
 • jésít, palatalizál (szaknyelvi)

kezdet

főnév
 • eleje (valaminek), origó (szaknyelvi), kiindulás, kiindulópont, kezdőpont, megkezdés, megindulása (valaminek), beállta (valaminek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előszed szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elkövetkezik

ige
 • bekövetkezik, eljön, elérkezik, sor kerül (valamire), beteljesedik, megvalósul, realizálódik

dominikánus

melléknév, főnév
 • Domonkos-rendi, domonkos, dömés (tájnyelvi)

determinál

ige
 • meghatároz, megszab, befolyásol

cikória

főnév
 • cikóriakatáng, kávékatáng, katáng, katángkóró
 • (bizalmas): kávépótló, pótkávé

élő I.

melléknév
 • életben lévő, eleven, létező, viruló
 • érvényes, működő, aktív, tevékeny, termékeny, ható, hívó (szokás), tartózkodó, tenyésző
 • lakó
 • élethű, valós, valóságos, reális, életszerű
 • (adás): egyenes, helyszíni

érdemtelen

melléknév
 • tisztességtelen, becstelen
 • igazságtalan, méltatlan, jogtalan, méltánytalan

meginog

ige
 • megmozdul, elmozdul, megremeg, meging (régies), megbillen
 • megtántorodik
 • tétovázik, habozik, bizonytalankodik, megrendül, eltántorodik (választékos), hezitál, megtorpan, kétségek fogják el (választékos)

betelik

ige
 • megtelik
 • (valaki vmivel): megelégel, megun, ráun, eltelik (valamivel)
 • beteljesedik, megtörténik, bekövetkezik, megvalósul, elérkezik(szleng)
 • (nem tud betelni vmivel): élvezi, gyönyörködik (valamiben)

beömlik

ige
 • betódul, benyomul, beözönlik, beáramlik, beárad, bezúdul
 • betorkollik, beágazik, befolyik, beleszakad (régies)

biztató

melléknév
 • bátorító, buzdító, lelkesítő, nógató, noszogató, ösztönző, sarkalló, serkentő
 • ígéretes, kecsegtető, reményre jogosító, sokat ígérő, reménykeltő

értesülés

főnév
 • hír, információ, füles (szleng), infó (bizalmas), hallomás

fejvesztés

főnév
 • fővesztés, lefejezés, lenyakazás, dekapitáció (idegen)

hajózás

főnév
 • hajóközlekedés, kabotázs (szaknyelvi), navigáció (szaknyelvi), navigálás (szaknyelvi)
 • tengerhajózás, tengerészet
 • vitorlázás, evezés
 • léghajózás, repülés

földhözragadt

melléknév
 • szegény, nincstelen, koldusszegény, vagyontalan, ínséges, ágrólszakadt Sz: szegény, mint a templom egere; se inge, se gatyája
 • kicsinyes, közönséges

előtte

határozószó
 • ezelőtt, korábban, ezt megelőzően

elképzel

ige
 • eltervez, elgondol, kigondol, megálmodik, kitalál, kieszel, kimódol, kiagyal, kifőz (bizalmas), kitervel
 • feltételez, feltesz, vél, gondol

ember

főnév
 • halandó, teremtmény, emberi lény, emberpéldány, teremtés, egyén, illető, valaki, személy, lélek, fő, pára, portéka
 • férfi, emberfia, alak, fráter, figura, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pasinger (bizalmas), pali (szleng), krapek (bizalmas), pofa (szleng), pók (bizalmas), pacák (szleng), mókus, muki (szleng), ipse (bizalmas), tag (bizalmas), ürge (szleng), buksó (szleng), csóró (szleng), fej, gádzsó (szleng), hapsi (szleng), hapek (szleng), mandró (szleng), manusz (szleng), muksi (szleng), muksó (szleng), szivar (szleng)
 • (valakinek az embere): híve, segítőtársa, kiszolgálója

fonnyad

ige
 • hervad, zsugorodik, szárad, tikkad, senyved, kókad, aszik, összehúzódik, satnyul, töpped, töpörödik, konyul, fonyarodik (tájnyelvi), ráncosodik, gözörödik (régies)
 • bágyad, sorvad, sorvadozik, emésztődik, ösztövéredik (régies)
 • (szleng): kudarcot vall

elsurran

ige
 • eloson, elillan, elszökik, ellopódzik, eltűnik, elsompolyodik (tájnyelvi), angolosan távozik, elsuttyan (tájnyelvi), elsetteg (tájnyelvi), meglép (bizalmas), elslisszol (bizalmas), távozik

dressz

főnév
 • (régies): mez, sportmez, tornaruha
 • (régies): fürdőruha, fürdőtrikó

engesztel

ige
 • békít, enyhít, békéltet, megkövet, bocsánatot kér, engedelmet kér, kiengesztel
 • megnyugtat, csillapít, lecsitít, csendesít

föderáció

főnév
 • szövetség, államszövetség, unió
 • szövetkezés