csírázik szinonimái

ige
 • sarjad, sarjadzik, hajt, nő, fakad, bimbózik, foganik (régies), csírózik (tájnyelvi), cikázik (tájnyelvi), csucsorkázik (tájnyelvi), böcözik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

girhes

melléknév
 • sovány, cingár, ösztövér, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, vékonypénzű, keszeg (bizalmas), konyhagyalázó (tréfás), csontos, csont és bőr, ványadt, geher (tájnyelvi)
 • göthös (tájnyelvi), beteges, gyenge, nyápic, nyüszüge Sz: zörögnek a csontjai

durran

ige
 • dörren, dördül, elsül, eldördül, csattan, pukkan, puffan, robban, detonál, (jég) rian, rottyan (régies), roppan (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csírázik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csali

főnév
 • csalétek, maszlag (bizalmas), csele (tájnyelvi), étető (tájnyelvi)
 • (kártyában) alsó

bevág

ige
 • belevág, megvág, elvág, bemetsz, behasít, felhasít, bevagdal, bevagdos, felsebez
 • (ajtót): becsap, beránt, becsuk, betaszít, bezuppant (tájnyelvi)
 • bedob, behajít, becsap
 • (bevágja magát vmibe): beveti magát, beleveti magát
 • (ételt, italt): felfal, fal, zabál (szleng), habzsol, bekap, lehajt, lehajít, legurít (szleng), bedob (szleng), burkol (szleng)
 • (bizalmas): memorizál, emlékezetébe vés, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)
 • (eső): bever, beesik
 • (bizalmas): beüt, sikerül, jól sül el, virágzik, beválik
 • (szleng): berúg, beiszik (bizalmas), benyakal (bizalmas), beszeszel (bizalmas), bevedel, felönt a garatra, bepiál (szleng), betintázik (szleng), bekávézik (szleng)

bérc

főnév
 • hegycsúcs, csúcs, hegyorom, orom, hegytető, sziklafok, kőszál, kőszirt, hegyhát, bércfok (választékos), hegyfok (választékos)
 • (tájnyelvi): domb, halom, magaslat

átszökik

ige
 • átlopódzik, átlopakodik, átoson
 • átáll, átpártol, megszökik, dezertál
 • átlóg (bizalmas), megpattan (szleng), lelép (szleng)
 • (régies): átszökell, átugrik, keresztülugrik

cserépedény

főnév
 • cserépáru, fazekasáru, agyagáru, agyagedény, kerámia

dohánybolt

főnév
 • trafik, dohányáruda, dohánytőzs (régies), dohánytőzsde (régies)

krach

főnév
 • csőd, összeomlás, bukás, bankrott (régies)
 • árzuhanás
 • baj, csapás, kellemetlenség
 • robbanás

alant II.

melléknév
 • (régies): alantas, közönséges, alpári, pórias

ágyúzás

főnév
 • ágyúlövés, ágyútűz
 • ágyúdörej (választékos), ágyúdörgés, ágyúszó, ágyúmoraj

állító

melléknév
 • igenlő, megerősítő, bizonygató, pozitív, affirmatív

dressz

főnév
 • (régies): mez, sportmez, tornaruha
 • (régies): fürdőruha, fürdőtrikó

elcsíp

ige
 • lecsippent, leszakít, elszakít
 • elcsen, elvesz
 • elfog, kézre kerít, nyakon csíp, fülön csíp, fülön fog, lefülel, rajtakap
 • megkaparint, hatalmába kerít, megcsíp (bizalmas)
 • elér, elkap

felnő, fölnő

ige
 • megnő, felnövekszik, felserdül, felcseperedik, felnőtté válik, cseperezik (tájnyelvi), felgingárodik (tájnyelvi), megiperedik (tájnyelvi), felsúdul (tájnyelvi), felterem (tájnyelvi), kifejlődik
 • kivirul, kivirágzik
 • felnevelkedik Sz: veri az anyja tolla; kinőtt az Isten markából; benőtt a feje lágya; nem lehet már az ágy alá dugni; liba volt, most lúd; nem játszik már dióst

enyészet

főnév
 • elmúlás, pusztulás, romlás, feloszlás, felbomlás, rothadás, kihalás, halál, vég, megsemmisülés

csiszolópor

főnév
 • gyémántpor

csábító I.

melléknév
 • csalogató, édesgető, hívogató, megnyerő, igéző, bűbájos, kecsegtető, vonzó, elragadó, kísértő, ingerlő, kívánatos, démoni (választékos), szexi, csábos, csába (régies)
 • étvágygerjesztő, ínycsiklandozó

derékszög

főnév
 • vinkli (bizalmas)

emberke

főnév
 • tökmag, vakarcs, törpe, dugó, homunculus (idegen), seggdugasz (durva), potyszem (tájnyelvi)
 • gyermek, apróság, lurkó, emberpalánta, töpörtyű (tréfás)

csömör

főnév
 • undor, émelygés, hányinger, utálat, irtózás, iszonyodás, borzadás, ellenérzés, idegenkedés, taszítás, averzió (választékos), katzenjammer (idegen), csömörlet (tájnyelvi)

billentyű

főnév
 • gomb, nyomógomb, kapcsológomb, kioldógomb, kakas, ravasz, taszter (idegen), drükker (szaknyelvi)

dilettáns

melléknév, főnév
 • műkedvelő, amatőr, laikus, szakszerűtlen, hozzá nem értő, avatatlan, kontár, pancser (szleng), fuser (szleng), képzetlen

engedékeny

melléknév
 • erélytelen, gyengekezű, liberális, puha, laza (bizalmas), hajlékony, traktábilis (idegen), lágy, rugalmas, irányítható, hajlítható, flexibilis, meggyőzhető, simulékony, konciliáns (idegen), megszelídíthető, békeszerető, jámbor, jóindulatú, kegyes, szelíd, nyájas, készséges, előzékeny, lágyszívű, könyörületes Sz: hajlik, mint a fűzfavessző; az üres szekérnek is kitér; a gyermeknek is kitér
 • megértő, megbocsátó, indulgens (idegen), elnéző, türelmes, toleráns, békülékeny, kibékíthető, engesztelhető, irgalmas