biztatás szinonimái

főnév
 • bátorítás, buzdítás, lelkesítés, nógatás, noszogatás, ösztökélés, ösztönzés, sarkallás, serkentés
 • késztetés, rábeszélés, unszolás
 • kecsegtetés, ígéret

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

január

főnév
 • elsőhó (régies), télhó (régies), Boldogasszony-hó (régies), Boldogasszony hava (régies), Vízöntő hava (régies), deréktél (régies)

szívszélhűdés

főnév
 • szívbénulás, infarktus, szívinfarktus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a biztatás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beszáll

ige
 • berepül, beröppen
 • beül, helyet foglal, felszáll
 • (régies): meghál (valahol), megszáll
 • (valamibe): hozzájárul, betársul, belép, csatlakozik, beugrik

átirányít

ige
 • átvezényel, átutasít, átparancsol, átküld, elküld, áthelyez

arszlán

főnév
 • gavallér, világfi, aranyifjú, divatfi, dendi, gigerli (régies), ficsúr, divatbáb (régies)

aggkor

főnév
 • aggság, öregkor, vénség, öregség, tisztes kor, hajlott kor, élemedett kor, előrehaladott kor

bibi

főnév
 • (bizalmas): seb, sérülés, sebesülés, szúrás, sebhely, horzsolás, zúzódás, fakadékocska (régies)
 • (bizalmas): bibe, akadály, baj, bökkenő, nehézség, gát, torlasz, galiba

bűzlik

ige
 • szaglik, büdösödik, bűzölög, bukéja van (szleng), stichje van (szleng)
 • (valakinek valami): gyanús

kioktat

ige
 • megtanít, kiművel, palléroz (választékos), felokosít (tájnyelvi), feleszel (tájnyelvi), megokosít (tájnyelvi), kitanít, kiokosít, kiképez, betanít, instruál (idegen), irányít, tájékoztat, útbaigazít
 • megleckéztet, rendreutasít

cikória

főnév
 • cikóriakatáng, kávékatáng, katáng, katángkóró
 • (bizalmas): kávépótló, pótkávé

csontos

melléknév
 • vézna, szikár, sovány, vékonydongájú, girhes, csont és bőr, ösztövér (régies), cérkó (tájnyelvi), csortos (tájnyelvi), gibárd (tájnyelvi)
 • erős csontú, nagy csontú, vaskos

engedékeny

melléknév
 • erélytelen, gyengekezű, liberális, puha, laza (bizalmas), hajlékony, traktábilis (idegen), lágy, rugalmas, irányítható, hajlítható, flexibilis, meggyőzhető, simulékony, konciliáns (idegen), megszelídíthető, békeszerető, jámbor, jóindulatú, kegyes, szelíd, nyájas, készséges, előzékeny, lágyszívű, könyörületes Sz: hajlik, mint a fűzfavessző; az üres szekérnek is kitér; a gyermeknek is kitér
 • megértő, megbocsátó, indulgens (idegen), elnéző, türelmes, toleráns, békülékeny, kibékíthető, engesztelhető, irgalmas

eldönt

ige
 • feldönt, felborít, fellök
 • elhatároz, eltökél, rászánja magát, kimondja a végső szót, rezolvál (régies), lezár, befejez, dűlőre visz, megpecsétel, véget vet, elintéz, fixál (valamit) (bizalmas)

biztosíték

főnév
 • zálog, jelzálog (szaknyelvi), óvadék, kaució (régies)
 • garancia, jótállás
 • kezesség
 • árammegszakító

bérmunkás

főnév
 • munkavállaló, alkalmazott, proletár, bérrabszolga (régies), cseléd

brit

melléknév, főnév
 • angol, nagy-britanniai

elálmélkodik

ige
 • elámul, elcsodálkozik, ámulatba esik

bolondokháza

főnév
 • elmegyógyintézet, ideggyógyintézet, őrültekháza, diliház (bizalmas), bolondház (régies), tébolyda (régies), zárt intézet (bizalmas), vigyorgó (szleng), mosolygó (szleng)
 • kapkodás, felfordulás, zsibvásár, zűrzavar, ribillió, cirkusz, hacacáré (tájnyelvi), kupleráj (pejoratív), dzsumbuj (bizalmas)

átszökik

ige
 • átlopódzik, átlopakodik, átoson
 • átáll, átpártol, megszökik, dezertál
 • átlóg (bizalmas), megpattan (szleng), lelép (szleng)
 • (régies): átszökell, átugrik, keresztülugrik

burzsoá

főnév, melléknév
 • tőkés, burzsuj (régies)
 • polgár, nyárspolgár

elcsenevészedik

ige
 • elsatnyul, elfajul, elfajzik, elkorcsosul, visszamarad, degenerálódik (szaknyelvi)