éktelen szinonimái

melléknév
 • (régies, választékos): dísztelen, díszítetlen
 • rút, csúnya, ronda, pocsék, ocsmány, rusnya, undok, formátlan, idomtalan, eltorzult, förtelmes
 • rendkívüli, rettenetes, borzasztó, szörnyű, rémes, hallatlan, határtalan, monstruózus (idegen), skandalózus (régies)
 • (régies): puszta, kietlen, vadon

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vásárlóerő

főnév
 • vásárlóérték, vásárlóképesség, fizetőképes kereslet

foganat

főnév
 • eredmény, siker, gyümölcs
 • (régies): fogantatás, méhbefogadás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a éktelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

édesít

ige
 • cukroz, mézez
 • (választékos): enyhít, jobbít, könnyít

csecsebecse

főnév
 • apróság, mütyürke, mütyür, dísztárgy, nipp (bizalmas), bizsu, divatékszer, zsuzsu (régies), encsembencsem (bizalmas)
 • (tájnyelvi): vásárfia

cirbolyafenyő

főnév
 • cirbolya, diófenyő, havasi fenyő, tátrafenyő, cembrafenyő (régies)

bibi

főnév
 • (bizalmas): seb, sérülés, sebesülés, szúrás, sebhely, horzsolás, zúzódás, fakadékocska (régies)
 • (bizalmas): bibe, akadály, baj, bökkenő, nehézség, gát, torlasz, galiba

egykorú

melléknév
 • egyidős, korabeli, kortárs, azonos korú, egybeli (tájnyelvi), egykorási (tájnyelvi), egyívású
 • egyidejű, jelenkori, szimultán, szinkrón (idegen), párhuzamos

ellenszenv

főnév
 • antipátia, averzió (választékos), idegenkedés, ellenérzés, visszatetszés (választékos), borzadás, utálat, undor, gyűlölet, irtózás, elutasítás

lösz

főnév
 • sárgaföld

balerina

főnév
 • táncosnő, balett-táncosnő, táncművésznő

átutazás

főnév
 • áthaladás, átszelés

beerősít

ige
 • beleerősít, bever, beszorít, beleszorít, rögzít, beépít, beleilleszt, beszerel, beágyaz

élő I.

melléknév
 • életben lévő, eleven, létező, viruló
 • érvényes, működő, aktív, tevékeny, termékeny, ható, hívó (szokás), tartózkodó, tenyésző
 • lakó
 • élethű, valós, valóságos, reális, életszerű
 • (adás): egyenes, helyszíni

emlékezés

főnév
 • visszaemlékezés, visszaidézés, felidézés, visszagondolás, visszatekintés, visszapillantás
 • megemlékezés, kommemoráció (régies)
 • emlékirat, memoár (választékos), naplójegyzet

gatya

főnév
 • százráncú (tájnyelvi)
 • (bizalmas): nadrág, pantalló, gatyó (bizalmas), naci (szleng)
 • alsónadrág, alsó, gatyó (bizalmas), lábravaló (régies), ingmássa (régies)
 • (szaknyelvi): combtollazat

felmér, fölmér

ige
 • felbecsül, felértékel, feltérképez, mérlegel, áttekint, átgondol, megítél
 • megbecsül, taksál, saccol (bizalmas), felhammal (tájnyelvi)
 • vizsgál, szondáz

eladó II.

főnév
 • árus, elárusító, boltos, kiszolgáló, kereskedő, kalmár (régies), kufár, szatócs (régies), bizományos

dülöngél

ige
 • dülöng, tántorog, inog, imbolyog, támolyog, ingadozik, csetlik-botlik, bukdácsol, botorkál, botladozik, ténfereg, inog-binog (tájnyelvi), dülöngőzik (tájnyelvi), illeng (tájnyelvi)

elhasználódik

ige
 • elkopik, elvásik, tönkremegy, elromlik, elöregedik

felhörpint, fölhörpi

ige
 • kiiszik, felhajt, lehajt, felszippant, felhörpent (tájnyelvi), felszörpent (tájnyelvi)
 • lerészegedik, felönt a garatra, berúg, leissza magát, benyakal (bizalmas), becsiccsent (bizalmas), beseggel (durva)

eldorádó

főnév
 • aranyország, paradicsom, kánaán (választékos)

cserépedény

főnév
 • cserépáru, fazekasáru, agyagáru, agyagedény, kerámia

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet

fellendít, föllendít

ige
 • fejleszt, felvirágoztat, felemel, talpra állít, feltámaszt, feléleszt, újjáéleszt, megújít