elkóborol szinonimái

ige
 • elkóborog, elkószál, elkalandozik, elbarangol, elcsatangol, elcsámborog, elcselleng, eltéved, elkódorog (tájnyelvi), elkóricál (tájnyelvi), elbóklászik (tájnyelvi), elbitangol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

reflexió

főnév
 • tükrözés, tükröződés, visszaverődés
 • megjegyzés, észrevétel
 • elmélkedés, eszmélés, megfontolás

alsóház

főnév
 • alsótábla
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elkóborol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elem

főnév
 • alkotóelem, alkotórész, alkatrész, rész, darab, összetevő, komponens (szaknyelvi), tartozék, kellék, tényező, elementum (régies), motívum, mozzanat
 • alapismeret, tudnivaló
 • (pejoratív): személy, egyén, tag, figura, szerzet
 • zsebtelep, zseblámpaelem, galvánelem, szárazelem, battéria (régies)

de I.

határozószó
 • nagyon, mennyire, annyira

csonk

főnév
 • maradvány, maradék, vég, csutak (bizalmas)

brit

melléknév, főnév
 • angol, nagy-britanniai

elhasználódik

ige
 • elkopik, elvásik, tönkremegy, elromlik, elöregedik

eltolódik

ige
 • elmozdul, elcsúszik
 • elhalasztódik, kitolódik

megbicsaklik

ige
 • megrándul, kificamodik, kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, csikkan (régies), marjul, kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszelik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • megakad, (lendület) megtörik, elfullad, elcsuklik

belemelegszik

ige
 • belelendül, nekihevül, belejön, belemerül, nekilelkesedik, beleándorodik (tájnyelvi), beleízeledik (tájnyelvi)

behízelgő

melléknév
 • kedves, megnyerő, nyájas, szívélyes, szívhez szóló, megvesztegető
 • fülbemászó, dallamos, andalító, melodikus, harmonikus

beste

főnév, melléknév
 • rossz, bitang, gyalázatos, gonosz, gaz, hitvány, kurafi (régies)

ember

főnév
 • halandó, teremtmény, emberi lény, emberpéldány, teremtés, egyén, illető, valaki, személy, lélek, fő, pára, portéka
 • férfi, emberfia, alak, fráter, figura, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pasinger (bizalmas), pali (szleng), krapek (bizalmas), pofa (szleng), pók (bizalmas), pacák (szleng), mókus, muki (szleng), ipse (bizalmas), tag (bizalmas), ürge (szleng), buksó (szleng), csóró (szleng), fej, gádzsó (szleng), hapsi (szleng), hapek (szleng), mandró (szleng), manusz (szleng), muksi (szleng), muksó (szleng), szivar (szleng)
 • (valakinek az embere): híve, segítőtársa, kiszolgálója

expediál

ige
 • továbbít, felad, küld, postáz, átutal, utalványoz, szállít, fuvaroz, eljuttat (valamit valahová), szállítmányoz (szaknyelvi)
 • (valakit): elküld, meneszt, elbocsát

gyermekmenhely

főnév
 • árvaház, intézet, lelencház (régies)

finálé

főnév
 • zárótétel
 • zárójelenet
 • befejezés, vég

elkölt

ige
 • felhasznál, kiad, elvásárol, elpazarol, eltékozol, fölél, fölemészt, elver, nyakára hág, fenekére ver (szleng)
 • elfogyaszt, megeszik, ellakmároz (régies)

éled

ige
 • éledezik, eszmél, magához tér, permed (régies), erőre kap
 • (természet): frissül, felfrissül, újjászületik
 • (tájnyelvi): megharagszik

elpanaszol

ige
 • elsír, elzokog, kipakol (bizalmas), siránkozik, lamentál (bizalmas), felhánytorgat (pejoratív), elabajog (tájnyelvi), elpanaszkodik (tájnyelvi), megabajog (tájnyelvi)(valamivel)

fertilitás

főnév
 • termékenység

elmélyed

ige
 • belemélyed, elmélyül, elgondolkozik, elmerül, belemerül, beleássa magát (valamibe), belefeledkezik (valamibe)

derékszög

főnév
 • vinkli (bizalmas)

elszállásol

ige
 • elhelyez, szállást ad, hajlékot ad, befogad, bekvártélyoz (régies)

fillér

főnév
 • garas, krajcár, fitying, fabatka, pikula (régies), picula (régies), vas (bizalmas), grand (szleng), fitty (szleng)