elomlik szinonimái

ige
 • szétomlik, szétmállik
 • (régies): összeesik, összerogy, összeroskad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ágynemű

főnév
 • ágyhuzat, ágyiruha (tájnyelvi), ágyruha (tájnyelvi), ciha (tájnyelvi), ágybeli (tájnyelvi)

fátum

főnév
 • sors, végzet, eleve elrendelés, determináció (idegen), predesztináció (idegen)
 • balsors, balszerencse
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elomlik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

élhetetlen

melléknév
 • gyámoltalan, tehetetlen, lehetetlen, ügyetlen, mafla, együgyű, mulya, málé, bamba, pipogya, anyámasszony katonája, tutyimutyi (bizalmas), lepényszájú (tájnyelvi), bibasz (régies)
 • (régies): erőtlen, tehetetlen, nyurga, nyápic, vézna, vanyiga (tájnyelvi)

dinamika

főnév
 • erőtan, mozgástan (régies)
 • dinamizmus, mozgékonyság, ütőerő, lendület, elán, hév

dáridózik

ige
 • mulat, mulatozik, dáridót csap, vigad, kirúg a hámból, dőzsöl, kicsapong, dombéroz (régies), tivornyázik, dorbézol, korhelykedik, dajdajozik (szleng), elhajol (szleng), hepajozik (szleng) Sz: éjszaka virrad neki (tájnyelvi); kilép a hámból (tájnyelvi); kirúgja a ház oldalát (tájnyelvi); kirúg az istrángból (tájnyelvi)

bűzlik

ige
 • szaglik, büdösödik, bűzölög, bukéja van (szleng), stichje van (szleng)
 • (valakinek valami): gyanús

ellenszenv

főnév
 • antipátia, averzió (választékos), idegenkedés, ellenérzés, visszatetszés (választékos), borzadás, utálat, undor, gyűlölet, irtózás, elutasítás

emlékmű

főnév
 • monumentum (régies)
 • szobor
 • diadalív
 • obeliszk

megfogyatkozik

ige
 • csökken, fogy, meggyérül, megritkul, megcsappan, leolvad, megkevesbedik, megkisebbedik
 • gyengül, hanyatlik, apad, visszaesik

berezel

ige
 • (bizalmas): becsinál (bizalmas), bekakál (bizalmas), beszarik (durva), bepiszkít (választékos)
 • (szleng): megijed, beijed, berosál (szleng), rájön a frász (szleng), begyullad, betropecol (szleng)

beles1

ige
 • benéz, bepillant, bekukucskál, bekukkant, bekandikál, beleselkedik, bekukkint (tájnyelvi)

bezzeg

határozószó
 • annál inkább, pedig, persze
 • igazán, tényleg, bizony

érdemtelen

melléknév
 • tisztességtelen, becstelen
 • igazságtalan, méltatlan, jogtalan, méltánytalan

fasizmus

főnév
 • nemzetiszocializmus, hitlerizmus, nácizmus
 • rasszizmus, antiszemitizmus

hadar

ige
 • darál, fúj, hablatyol (tájnyelvi), hebrencskedik (tájnyelvi) Sz: pereg a nyelve, mint a pergő rokka; úgy beszél, mint a szélkelep
 • (tájnyelvi): csépel

folyósít

ige
 • kiutal, fizet, teljesít, kielégít, engedményez, juttat

előadóterem

főnév
 • előadó (bizalmas), tanterem, auditórium (régies)

elhajlít

ige
 • meghajlít, elgörbít, deformál, elferdít, eltorzít

eltolódik

ige
 • elmozdul, elcsúszik
 • elhalasztódik, kitolódik

fogas1

főnév
 • ruhaakasztó, akasztó, ruhafogas, állófogas
 • vállfa
 • előszobafal
 • fogaskerekű vasút, fogaskerekű, hegyi vasút

előrohan

ige
 • előront, előtör, előtódul, elősiet, előjön

dohánybolt

főnév
 • trafik, dohányáruda, dohánytőzs (régies), dohánytőzsde (régies)

elvitathatatlan

melléknév
 • kétségbevonhatatlan, kétségtelen, indokolt, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, megcáfolhatatlan, vitán felül álló, vitathatatlan, nyilvánvaló, apodiktikus (szaknyelvi), bizonyos, biztos

foltos

melléknév
 • pecsétes, piszkos, szennyes, maszatos, koszos, festékes, mocskos, pacás (bizalmas), szurtos, fecsekes (tájnyelvi)
 • mintás, tarka, babos, pettyegetett, pettyezett, iromba (tájnyelvi), cirmos (tájnyelvi)
 • foldozott, foltozott, toldozott, toldozott-foldozott, viseltes