magtár szinonimái

főnév
 • granárium (régies), hombár (tájnyelvi), búzaház (régies), gabonatár (régies), életesház (tájnyelvi), csűr

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

élősködő

főnév
 • élősdi, ingyenélő, kenyérpusztító, parazita, pióca

nagyolvasztó

főnév
 • kohó, kohómű, olvasztókemence, kohóüzem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magtár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leülepedik, leülepsz

ige
 • leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • lehiggad, (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (benyomás): letisztul, megemésztődik

közfelháborodás

főnév
 • közutálat, közfeltűnés

körmöl

ige
 • ír, másol, irkafirkál
 • (régies): karmol, karcol

kioktat

ige
 • megtanít, kiművel, palléroz (választékos), felokosít (tájnyelvi), feleszel (tájnyelvi), megokosít (tájnyelvi), kitanít, kiokosít, kiképez, betanít, instruál (idegen), irányít, tájékoztat, útbaigazít
 • megleckéztet, rendreutasít

lösz

főnév
 • sárgaföld

megfogyatkozik

ige
 • csökken, fogy, meggyérül, megritkul, megcsappan, leolvad, megkevesbedik, megkisebbedik
 • gyengül, hanyatlik, apad, visszaesik

városközpont

főnév
 • belváros, centrum, city (idegen)
 • üzleti negyed

kebel

főnév
 • mell, emlő, csecs, csöcs, cici, didi (bizalmas), duda (szleng), begy (tájnyelvi), tőgy (durva)
 • mellüreg, szívtájék
 • szív, lélek

kapdos

ige
 • kapkod, kapdoskodik (tájnyelvi), kapos (tájnyelvi), kapoz (tájnyelvi), fogoz (régies), ragadoz (régies)

gesztenyés I.

melléknév
 • gesztenyeízű, gesztenye ízesítésű, gesztenyével töltött

keresett

melléknév
 • kapós (bizalmas), kelendő, kurrens, közkedvelt, közkeletű
 • felkapott (bizalmas), divatos, látogatott, frekventált
 • mesterkélt, cikornyás, ékesített, cicomás, dagályos, finomkodó, affektált, túlfinomult, erőltetett, színlelt, kiszámított, mondvacsinált, modoros, pózoló, megjátszott, csinált
 • megszolgált, megkeresett, összekeresett

meginog

ige
 • megmozdul, elmozdul, megremeg, meging (régies), megbillen
 • megtántorodik
 • tétovázik, habozik, bizonytalankodik, megrendül, eltántorodik (választékos), hezitál, megtorpan, kétségek fogják el (választékos)

megvirrad

ige
 • kivirrad, felvirrad, kivilágosodik, feljön a nap, felkel a nap, meghajnalodik (tájnyelvi), megpitymallik (tájnyelvi), kivilágodik (tájnyelvi)
 • beköszönt, elérkezik
 • (tájnyelvi): felébred, megéri a reggelt

bikaviadal

főnév
 • bikaharc, tauromachia (idegen), bikahecc

összefog

ige
 • egybefog, egybefoglal, összenyalábol, összemarkol, egyesít, összecsíp, egybeköt, összetart, összeszorít, összefogat, összeerősít, összekapcsol, összecsíptet, összecsatol, összetűz, összeköt, összedrótoz, rögzít, összeláncol
 • összefogdos, megfog
 • szervez, átfog
 • együttműködik, szövetkezik, összetart, lepaktál (pejoratív), társul, tömörül, szövetségre lép, szövetséget köt
 • (ruhát): foltossá tesz, megfog

nép

főnév
 • nemzet, náció (régies)
 • közösség
 • parasztság, pórnép (régies)
 • plebs (pejoratív)(idegen)
 • lakosság, népesség
 • népség, tömeg, sokaság, sereg, sokadalom, csődület, nyáj

magyarít

ige
 • fordít, tolmácsol, magyaráz (régies)

letekeredik

ige
 • lecsavarodik, legombolyodik, lepereg, lejön, lehenteredik (tájnyelvi), lesodoringózik (tájnyelvi)

megbicsaklik

ige
 • megrándul, kificamodik, kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, csikkan (régies), marjul, kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszelik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • megakad, (lendület) megtörik, elfullad, elcsuklik

néha

határozószó
 • időnként, időközönként, esetenként, elvétve, olykor, időről időre, némelykor, néhanapján, néha-néha, koronként, olykor-olykor, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-másszor, alkalomadtán, egyszer-egyszer, ritkán, gyéren, hellyel-közzel, imitt-amott, itt-ott, alig, nagy ritkán, kivételesen, alkalmilag
 • (régies): hajdan, egykor, régen

marcona

melléknév
 • zord, zordon, rideg, mord, mogorva
 • harcias, ádáz, marciális (régies), vérszomjas, vérengző

krach

főnév
 • csőd, összeomlás, bukás, bankrott (régies)
 • árzuhanás
 • baj, csapás, kellemetlenség
 • robbanás

megelőzés

főnév
 • prevenció (idegen), óvintézkedés, elővigyázatosság, védekezés, megakadályozás, meggátlás, elhárítás

nemrég, nemrégen

határozószó
 • nemrégiben, minap, múltkor, múltkoriban (bizalmas), mostanában, mostanság, legutóbb, az előbb, az imént, a közelmúltban, eleintén (tájnyelvi), minapában (tájnyelvi)