effektív szinonimái

melléknév
 • valóságos, meglevő, tényleges
 • hatásos, hathatós, hatékony
 • (régies): jelenlegi, mostani

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

krónikus

melléknév
 • idült, tartós, huzamos, makacs, megrögzött

cselekedik, cseleksz

ige
 • tesz, csinál, ténykedik, teszeget (régies), teszen (régies), tesz-vesz, működik, dolgozik, munkálkodik, igyekszik, fárad, robotol (bizalmas)
 • eljár (valamiben), véghezvisz, elvégez, kivitelez, művel, végez, elkövet, mível (régies), operál
 • (tájnyelvi): piszkít, csinál, becsinál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a effektív szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

disszidens

főnév
 • disszidált, emigráns (idegen), külföldre szakadt hazánkfia, idegenbe szakadt hazánkfia
 • szakadár
 • menekült

cifra II.

főnév
 • (régies): dísz, díszítés, sallang, cifrázat, cikornya, cicoma
 • (tájnyelvi): hasmenés, hasmars (bizalmas), szapora (tájnyelvi), fosás (durva)
 • (birtokszóként): neheze, dandárja
 • (régies): nulla, zéró, zérus

burgonyabogár

főnév
 • kolorádóbogár, krumplibogár

beoson

ige
 • belopakodik, belopódzik, beszökik, becsúszik, becsusszan, besurran, besettenkedik, besündörög, besompolyog, belopja magát, becsempészi magát, beférren (tájnyelvi)

dudva

főnév
 • gyom, gaz, giz-gaz, bojtorján, paraj (tájnyelvi), gyimgyom (tájnyelvi), burján (tájnyelvi)
 • (szleng): pénz, pénzmag, guba (szleng), lé (szleng), korpa (szleng), suska (szleng), lóvé (szleng), steksz (szleng), dohány (szleng), mák (szleng), mani (szleng), zsozsó (szleng)

elfáraszt

ige
 • kimerít, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, ellankaszt, elbágyaszt, kitikkaszt, kiszipolyoz, megvisel, összetör, kicsinál (szleng), kikészít (bizalmas), kinyuvaszt (szleng)

leroskad

ige
 • lerogy, alél, ájul, összeroskad, összeesik, összerogy, leszédül, lehanyatlik, ájuldoz, leroggyan, összenyaklik
 • ledől, összedől, leomlik

atilla

főnév
 • zubbony, mente, dolmány, huszárdolmány, díszkabát, díszmagyar

árulkodik

ige
 • besúg, beárul, megmond, köp, beköp, köhög (szleng), dalol (szleng), befúj (szleng), spicliskedik, vamzol (szleng), vamzerol (szleng), bemószerol
 • vádolkodik, vádaskodik, júdáskodik (tájnyelvi), denunciál
 • vall (valamiről), mutat (valamire), utal (valamire)

bábos

főnév
 • bábsütő (tájnyelvi), mézeskalácsos
 • bábjátékos, bábszínész

elhúzódik

ige
 • félrehúzódik
 • (száj): elfintorodik, eltorzul, lebiggyed
 • elvonul
 • behúzódik (valakibe), meghúzza magát (valahol)
 • félrevonul, visszahúzódik, félreáll, elrezzen (régies), óvakodik (régies), kerül (valakit)
 • eltart, nyúlik, halasztódik, elodázódik
 • (térben): elnyúlik, terjed (valameddig), elér

elszakad

ige
 • kettészakad, szétszakad, kettéválik, szétválik, szétmegy, szétpattan, széthasad, kettéhasad, leválik, elhasad, elfeslik, elfoszlik, elrongyolódik, elcandalodik (tájnyelvi), elszablik (tájnyelvi), elpercen (tájnyelvi)
 • (kapcsolat) megszakad
 • (valakitől): megelőz, elhagy, elválik, lemarad, elmarad, eltávozik, elszármazik, elmegy, különválik, elbúcsúzik

förgeteg

főnév
 • vihar, zivatar, szélvész, égiháború, forgószél, ciklon, tornádó, hurrikán, tájfun, zegernye (tájnyelvi)

felborít, fölborít

ige
 • feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felbillent, fellök, feltaszít, feltaszint (tájnyelvi), felfordít
 • meghiúsít, megakadályoz, fejére állít, megzavar, összekuszál

egész I.

melléknév
 • teljes, sértetlen, csonkítatlan, hiánytalan, ép, tökéletes, komplett, integer (idegen), érintetlen, csorbítatlan, osztatlan, kerek, tele, befejezett, fogyatkozatlan (régies), álló (nap), kerek (esztendő) (tájnyelvi)

diplomatikus

melléknév
 • tapintatos, ügyes, tárgyalóképes, tárgyalókész, sima modorú, körültekintő, meggondolt, hajlékony, rugalmas, simulékony

elbocsátás

főnév
 • eleresztés, elengedés, obsit
 • leépítés, létszámcsökkentés, elküldés, lapátra tétel (szleng), elmozdítás, kizárás, felmondás, felmentés, racionalizálás, menesztés, kirúgás (bizalmas), kidobás, kicsapás

fejenként

határozószó
 • egyenként, egyénenként, külön-külön, személyenként, emberenként, koponyánként, kopoltyúnként (tréfás), per capita (régies), per kopf (bizalmas), per koponya (tréfás), per kopoltyú (szleng), summa szerint (régies)

egyetértés

főnév
 • helyeslés, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás
 • megállapodás, megegyezés, egyezség, konszenzus (idegen)
 • békesség, összhang, harmónia, összetartás, megbékélés, egyetértőség (tájnyelvi), egyértés (tájnyelvi), konkordancia (régies), egyesség (tájnyelvi)

cirkulál

ige
 • forog, kering, köröz, körbejár, áramlik
 • szájról szájra jár, hírlik

élelmez

ige
 • etet, étkeztet, ellát, táplál, kosztoltat (bizalmas), alimentál (régies), eltart, gyarapít (régies), gondoskodik (valakiről)

felavat, fölavat

ige
 • avat, szentel, felken (régies), beiktat, inaugurál (idegen), asszentál (régies)
 • átad, megnyit, leleplez
 • használatba vesz, felszentel