disszidens szinonimái

főnév
 • disszidált, emigráns (idegen), külföldre szakadt hazánkfia, idegenbe szakadt hazánkfia
 • szakadár
 • menekült

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

korrepetál

ige
 • felkészít, előkészít, gyakoroltat, ismételtet

belépő

főnév
 • jegy, belépőjegy, belépőkártya, biléta (tájnyelvi), tikett (idegen)
 • belépődíj, belépti díj, beugró (szleng)
 • előszoba, hall, bejárat, entrée (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a disszidens szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csürhe

főnév
 • tömeg, csőcselék, söpredék, népség, banda, bagázs (bizalmas), gyülevész népség, pereputty (bizalmas), mob (idegen), csajvadék (tájnyelvi)

bravúros

melléknév
 • parádés, virtuóz, technikás, pompás, mesteri
 • vakmerő, huszáros, hősi, vitézi, merész, elszánt, bátor

boltozat

főnév
 • bolt, bolthajtás, boltív, ívezet, csúcsív, árkád

beigazolódik

ige
 • bebizonyosodik, bebizonyul (tájnyelvi), bejön (bizalmas)

devalválódik

ige
 • elértéktelenedik, (pénz) romlik, leértékelődik, inflálódik (szaknyelvi)

éjjeli II.

főnév
 • éjjeliedény, bili (bizalmas), serbli (bizalmas), bimbi (tájnyelvi)

lefőz

ige
 • (bizalmas): felülmúl, legyőz, lepipál (bizalmas), túlszárnyal, megelőz, ráver, túltesz (valakin)
 • rászed, túljár az eszén, lepergel (tájnyelvi), tromfol (tájnyelvi)

aranymetszés

főnév
 • (könyvszélé): aranymetszet, aranyozás

amerikáner

főnév
 • fúrógép, mellfurdancs (szaknyelvi), kézifurdancs (szaknyelvi), tokmány (szaknyelvi)

átbocsát

ige
 • átenged, átereszt, átmeneszt

elbűvöl

ige
 • elbájol, elvarázsol, lenyűgöz, lebilincsel, megbabonáz, megigéz, magával ragad, magnetizál (idegen), delejez (régies), elragad, megragad, bűvöletbe ejt, bűvkörébe von, megszédít, elkábít, elkápráztat, megejt, rabul ejt, megboszorkányoz Sz: megigéz, mint gyertyaláng a lepkét

elmúlik

ige
 • megszűnik, véget ér
 • eltelik, elrepül, elszalad, elszáll, betelik, lepereg, tovaszáll (választékos), elsuhan
 • (baj, csapás): eltávozik

flegma II.

melléknév
 • (bizalmas): flegmatikus, nemtörődöm, közönyös, közömbös, rezignált, fásult, apatikus, érzéketlen, blazírt

faj

főnév
 • nem, species (szaknyelvi)
 • emberfajta, rassz (szaknyelvi), fajzat (régies)
 • nép, nemzet, náció (régies)
 • nemzetség, család
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • műfaj

divatáruüzlet

főnév
 • divatáru-kereskedés, divatcikküzlet, divatáruház, divatárubolt, butik, szalon

csuklik2

ige
 • (valakibe): roskad, hanyatlik, rogy, görbed, kificamodik, nyaklik (tájnyelvi), cibaklik (tájnyelvi), nyagdul (tájnyelvi)

egybeolvaszt

ige
 • összeforraszt, összeolvaszt, összekever, vegyít, elegyít, kontaminál (szaknyelvi), összemos, egyesít, fuzionáltat, összevon, összekapcsol, összecsatol, összeilleszt, összeköt, összefűz, összekovácsol, összeházasít, ötvöz belefoglal, amalgámoz (idegen)

evőeszköz

főnév
 • evőkészlet, eszcájg (idegen)

dőre

melléknév
 • oktalan, meggondolatlan, buta, ostoba, esztelen, balga, balgatag (választékos), badar, botor, oktondi, együgyű, bolondos, bárgyú, idétlen, féleszű, dédó (tájnyelvi), piszma (tájnyelvi), bangó (tájnyelvi), bősze (tájnyelvi), kába (tájnyelvi)

bumlizik

ige
 • utazik, utazgat
 • vándorol, csatangol, kószál, csavarog, flangál

egyirányú

melléknév
 • visszafordíthatatlan, irreverzíbilis (idegen)

faggat

ige
 • kérdezget, kikérdez, kérdez, vallat, egzaminál (régies), vizsgáztat, inkvirál (idegen), szorongat, nyaggat, gyötör, firtat, fartat (tájnyelvi), kérdezősködik, kérdésekkel ostromol, faggatózik, firtogat (tájnyelvi), farcinál (tájnyelvi), kontat (tájnyelvi), faktat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): facsar
 • szétnyom, magoz (meggyet), fölfakaszt