atilla szinonimái

főnév
 • zubbony, mente, dolmány, huszárdolmány, díszkabát, díszmagyar

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felborít, fölborít

ige
 • feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felbillent, fellök, feltaszít, feltaszint (tájnyelvi), felfordít
 • meghiúsít, megakadályoz, fejére állít, megzavar, összekuszál

fedett

melléknév
 • zárt, védett, letakart, betakart
 • fedeles
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a atilla szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

aranymetszés

főnév
 • (könyvszélé): aranymetszet, aranyozás

aszkéta II.

melléknév
 • önmegtartóztató, önsanyargató, önmegtagadó, szerzetesi, kolostori, klastromi, absztinens (választékos), spártai, puritán

befőtt

főnév
 • kompót, dunsztos (tájnyelvi), befőszt (tájnyelvi)

jótékony

melléknév
 • önzetlen, emberbaráti, humanitárius (választékos), nemes lelkű, karitatív (választékos), jóságos, kegyes (régies), adakozó, bőkezű, altruista (választékos), filantróp
 • irgalmas, könyörületes, emberséges, humánus
 • hasznos, hatékony, üdvös, előnyös, kedvező, egészséges, áldott (eső), ártalmatlan

beköltözik

ige
 • beköltözködik, behurcolkodik, bekvártélyozza magát (bizalmas), befészkeli magát, behúzódik, megtelepszik, betelepszik, betelepedik
 • (érzés, hangulat): úrrá lesz (valakin), eluralkodik (valakin), befészkeli magát (valakibe)

bicska

főnév
 • zsebkés, tollkés, penicilus (régies), bicsak (tájnyelvi), kusztora (tájnyelvi), bugylibicska (tájnyelvi), gyíkleső (tájnyelvi), békanyúzó (tréfás), halef (szleng), bökő (szleng)

együttható

főnév
 • tényező, szorzótényező, állandó, szorzó, mutatószám, koefficiens (szaknyelvi)

csicskás

főnév
 • tisztiszolga, pucer (régies), kutyamosó (régies)
 • alárendelt, alábbvaló

átjut

ige
 • átmegy, átér, keresztülmegy, végighalad, átfér, áthatol, átkerül, átsikerül (tájnyelvi)
 • általtörekedik (tájnyelvi), legyőz, legyűr, leküzd

aprómunka

főnév
 • pepecs munka, babramunka

bányászik

ige
 • fejt, kifejt, kitermel, ás, kiás, bont, kiaknáz, váj, kiváj, jöveszt (szaknyelvi)
 • felkutat, kutakodik, keresgél, megkeres, utánajár, átkutat, kikutat

cselekvés

főnév
 • tett, tevékenység, cselekedet, cselekvény (régies), tevés (régies), kezdeményezés, ténykedés, akció, teljesítés, véghezvitel, megtevés (régies), tétel (régies), munka, eljárás, processzus (idegen), működés, művelet, funkció, igyekvés, foglalkozás, buzgólkodás, alkotás, szerkesztés

átvág

ige
 • átmetsz, átváj, elvág, átnyiszál
 • (labdát): átüt, átrúg
 • (utat) levág, lerövidít
 • átjut, keresztülmegy
 • (szleng): becsap, átver (bizalmas), átráz (bizalmas), palira vesz (szleng), átejt (bizalmas), rászed, átcsesz (durva), átkúr (durva), átbasz (szleng), csőbe húz (szleng)

beázik

ige
 • átázik, átnedvesedik, vizesedik, nyirkosodik

csermely

főnév
 • ér, vízér, patak, patakocska, vízfolyás, séd (régies), sió (régies, választékos), csergeteg (régies), csörge (régies), csorogvány (régies)