elszakad szinonimái

ige
 • kettészakad, szétszakad, kettéválik, szétválik, szétmegy, szétpattan, széthasad, kettéhasad, leválik, elhasad, elfeslik, elfoszlik, elrongyolódik, elcandalodik (tájnyelvi), elszablik (tájnyelvi), elpercen (tájnyelvi)
 • (kapcsolat) megszakad
 • (valakitől): megelőz, elhagy, elválik, lemarad, elmarad, eltávozik, elszármazik, elmegy, különválik, elbúcsúzik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ugrabugrál

ige
 • ugrándozik, szökdécsel, ficánkol, fickándozik, viháncol
 • (tájnyelvi): kapkod, hirtelenkedik

ivókúra

főnév
 • vízkúra, gyógyvízkúra
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elszakad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elmúlik

ige
 • megszűnik, véget ér
 • eltelik, elrepül, elszalad, elszáll, betelik, lepereg, tovaszáll (választékos), elsuhan
 • (baj, csapás): eltávozik

dulakodás

főnév
 • birkózás, birok, verekedés, csetepaté, harc, összetűzés, viaskodás, viadal, küzdelem, tülekedés (régies), tusa, hirig (szleng), gyúródás (tájnyelvi), pankráció (bizalmas)

disszidens

főnév
 • disszidált, emigráns (idegen), külföldre szakadt hazánkfia, idegenbe szakadt hazánkfia
 • szakadár
 • menekült

csajka

főnév
 • evőcsésze, evőedény, matróztál

előterjeszt

ige
 • beterjeszt, javasol, előirányoz, indítványoz, felajánl, előad, kezdeményez, benyújt, jelent, közread, nyilvánosságra hoz, exponál (idegen), prezentál, proponál (régies), közzétesz, kifejt, beszámol, referál, megismertet(valamitől)
 • (valakit valamire): javasol, ajánl, felterjeszt

értetlen

melléknév
 • nehéz felfogású, nehézfejű, lassú észjárású, fafejű, korlátolt, sötét, ostoba, oktalan, balga Sz: nem fér a tökfejébe; akár a lóval imádkozz, akár evvel beszélj
 • érzéketlen, közömbös, közönyös, apatikus, tompa
 • (régies): érthetetlen, értelmetlen

megmarad

ige
 • gyökeret ver, letelepedik
 • vesztegel, megragad, időz
 • kitart, állhatatos marad, ragaszkodik
 • túlél, életben marad, kihever, meggyógyul
 • hátramarad, kimarad, fennmarad, visszamarad, megőrződik, hagyományozódik
 • a nyakán marad, rajta marad (valakin)

bicska

főnév
 • zsebkés, tollkés, penicilus (régies), bicsak (tájnyelvi), kusztora (tájnyelvi), bugylibicska (tájnyelvi), gyíkleső (tájnyelvi), békanyúzó (tréfás), halef (szleng), bökő (szleng)

beszerzés

főnév
 • megvétel, vétel, megvásárlás, bevásárlás, vásárlás, hozzájutás, szerzeményezés (szaknyelvi)

bolsevizmus

főnév
 • kommunizmus, bolsizmus (bizalmas)

ésszerű

melléknév
 • logikus, célszerű, racionális, okszerű (választékos), következetes, indokolt, helyénvaló, praktikus, átgondolt, megfontolt, eszélyes (régies), értelmes, eszes, bölcs, helyes, józan, okos, alapos

felélénkül, fölélénk

ige
 • felvidul, megélénkül, megelevenedik, felbuzdul, nekihevül, tűzbe jön, fellelkesedik, erőre kap

halpikkely

főnév
 • halhéj (tájnyelvi), halpénz (tájnyelvi), pikkely

furmányos I.

melléknév
 • furfangos, ármányos, csalafinta, hétpróbás, ravasz

elszámolás

főnév
 • számadás, kiegyenlítés, (bankátutalással) klíring (szaknyelvi)
 • beszámoló, mérleg, számvetés, kimutatás

elmaradott

melléknév
 • tudatlan, műveletlen, maradi, tájékozatlan, sötét (szleng), primitív, ősi, kezdeti, fejletlen, provinciális (régies)
 • régimódi, korszerűtlen, kezdetleges, idejétmúlt, avas, hátramaradt, maradi, szűk látókörű, kisszerű, korlátolt

epeszt

ige
 • gyötör, emészt, kínoz, búsít, szomorít
 • (régies): fogyaszt, fonnyaszt

főnemesség

főnév
 • arisztokrácia, főúri rend, mágnások, oligarchia (szaknyelvi)

eltűnés

főnév
 • tovatűnés, elenyészés, köddé válás (bizalmas), felszívódás (bizalmas)

édesség

főnév
 • desszert, csemege, nyalánkság, cukorka, bonbon, praliné, sütemény, grillázs (idegen), cukor, méz, cukrászsütemény, cukrászcsemege, delikatesz, hiblihubli (tájnyelvi), konfekt (régies), konfetti (régies), nasi (szleng)

ereszték

főnév
 • horony, vájat, nút (idegen), rovátka, eresztvény, fuga
 • (régies): szárny, toldalék
 • (régies): tornác, folyosó

fundus

főnév
 • telek, házhely
 • kisbirtok (régies)
 • (szaknyelvi): szemfenék