élelmez szinonimái

ige
 • etet, étkeztet, ellát, táplál, kosztoltat (bizalmas), alimentál (régies), eltart, gyarapít (régies), gondoskodik (valakiről)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyűg

főnév
 • béklyó, gúzs, kolonc, kölönc (tájnyelvi), kötél, súly
 • teher, bajlódás, gond, strapa (bizalmas), vesződség, fáradság

megpörköl

ige
 • megéget, megpirít, leéget, megsüt, felrőstöl (tájnyelvi), megpergál (tájnyelvi)
 • megperzsel, megtisztít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élelmez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyirányú

melléknév
 • visszafordíthatatlan, irreverzíbilis (idegen)

csinált

melléknév
 • hamis, mesterséges, művi, mű, ál, fals
 • mesterkélt, erőszakolt, erőltetett, keresett, kényszeredett, színlelt, tettetett, koholt, őszintétlen, megjátszott

csatasor

főnév
 • hadrend, hadsor (régies), arcvonal

bodorít

ige
 • göndörít, hullámosít, kunkorít, becsavar, besüt, berak, lokniz (szaknyelvi), ondolál (szaknyelvi), fodorít (régies), pödör (régies)

elbájoló

melléknév
 • elragadó, megragadó, elbűvölő, megnyerő, bűbájos, vonzó, lenyűgöző, lebilincselő, varázslatos, megbabonázó, igéző, megejtő, elkápráztató, káprázatos

előjel

főnév
 • ómen, intő jel, figyelmeztetés, augurium (választékos), előszél

makulátlan

melléknév
 • tiszta, hótiszta, patyolattiszta, folttalan, hibátlan
 • feddhetetlen, becsületes, szeplőtlen (régies), ártatlan, erkölcsös, romlatlan, mocsoktalan, érintetlen, szűzies, gáncstalan, kifogástalan, tökéletes

beázik

ige
 • átázik, átnedvesedik, vizesedik, nyirkosodik

balek

főnév
 • (bizalmas): mamlasz, tökfilkó, tökfej, fajankó, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), palimadár (szleng), pali (szleng)

belátás

főnév
 • belelátás, betekintés
 • méltánylás, elnézés, megértés, könyörület, szánalom
 • megítélés, felfogás, megfontolás, ítélet, ítélőképesség, vélemény

elpucol

ige
 • elinal, elfut, elrohan, elszáguld, elmenekül, odébbáll, kereket old, elszökik, meglép, meglóg (bizalmas), elszelel, lelécel (szleng), olajra lép (szleng), felszívódik (szleng), elillan, megpattan (szleng), elhúz (szleng), eltakarodik
 • (valamit): elkölt, elherdál, elpocsékol

ereszték

főnév
 • horony, vájat, nút (idegen), rovátka, eresztvény, fuga
 • (régies): szárny, toldalék
 • (régies): tornác, folyosó

gomb

főnév
 • pityke, boglár (régies)
 • fogantyú, markolat
 • nyomógomb, kapcsológomb, billentyű, kioldógomb

felszór, fölszór

ige
 • feldobál, felhajigál, felhány
 • behint, beszór, megszór, felhint, meghint

elemzés

főnév
 • analízis, vizsgálat, vizsgálódás, ízekre szedés, boncolgatás, fejtegetés, tanulmányozás, taglalás, szemrevételezés, diszkusszió (szaknyelvi)
 • kritika, bírálat

egyesül

ige
 • eggyé válik, egybeolvad, összeolvad, egybeforr, összeforr, összefonódik, fuzionál, koalizál (régies), összekapcsolódik
 • összefog, szövetkezik, társul
 • elvegyül, összevegyül, összekeveredik, elkeveredik
 • (szerelmesével) (választékos): közösül, szerelmeskedik, szeretkezik, ölelkezik
 • (tulajdonság) párosul

ellenjegyez

ige
 • aláír, hitelesít, szignál (bizalmas), láttamoz, kontraszignál (régies)

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

elforgácsol

ige
 • szétforgácsol, elgyalul, eldarabol, elfarigcsál (tájnyelvi), elaprít (tájnyelvi)
 • elfecsérel, elapróz, aprópénzre vált

csokornyakkendő

főnév
 • propellernyakkendő (tréfás), macskanyakkendő, pillenyakkendő (régies), slipsz (idegen)

elnagyol

ige
 • összecsap, összeüt, hevenyész (választékos), elhandrikáz (tájnyelvi), elnagyjáz (tájnyelvi)

félszeg

melléknév
 • ügyetlen, gátlásos, félénk, bátortalan, visszahúzódó, esetlen, idétlen, bumfordi, suta, gyámoltalan, zavart, timid (idegen)
 • kényelmetlen, visszás, zavaró, zavarba ejtő
 • (tájnyelvi): ferde, egyoldalú, rézsútos, féloldalas, csálé, kajla (tájnyelvi)