beoson szinonimái

ige
 • belopakodik, belopódzik, beszökik, becsúszik, becsusszan, besurran, besettenkedik, besündörög, besompolyog, belopja magát, becsempészi magát, beférren (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dehogynem

kötőszó
 • de, de igen, dehogyisnem, dehogysem (tájnyelvi)

vágy

főnév
 • vágyakozás, vágyódás, nosztalgia, törekvés, nisus (idegen), kívánság, kívánalom, szomj (régies), viszketegség (pejoratív)
 • libidó (idegen), kény, óhaj, sóvárgás, áhítozás, epedés
 • elképzelés, ábránd, délibáb, vágyálom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beoson szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beigazolódik

ige
 • bebizonyosodik, bebizonyul (tájnyelvi), bejön (bizalmas)

anyacsavar

főnév
 • csavaranya, anya (bizalmas), anyasróf, muter (bizalmas), muttedli (régies)

állat

főnév
 • barom (régies), bestia, jószág (tájnyelvi), pára, dög (pejoratív)
 • (emberre): vadállat, barom, dúvad, szörnyeteg, monstrum (régies)

béles

főnév
 • borjúbánatos (tájnyelvi), kőttes (tájnyelvi)

bolygat

ige
 • (ügyet): feszeget, piszkál, firtat, vizslat
 • háborgat, zaklat, zavar, nyugtalanít, izgat
 • kotorász, kutat, kutakodik (tájnyelvi), kutaszkodik (tájnyelvi), stenkerol (szleng), hajdorgat (tájnyelvi), bozgat (tájnyelvi), kotonoz (tájnyelvi), motorász (tájnyelvi)

kibír

ige
 • kiáll, túlél, tűr, eltűr, szupportál (régies), tolerál, átvészel, átesik, kivisel (tájnyelvi)
 • kihúzza (valameddig)
 • elvisel

bóvli II.

melléknév
 • silány, selejtes, értéktelen, rossz minőségű, hitvány, vacak, rossz, olcsó, filléres, snassz (bizalmas), gagyi (szleng)

csajka

főnév
 • evőcsésze, evőedény, matróztál

elpattan

ige
 • eltörik, elszakad, megreped, elreped, szétpattan, szétszakad, elpercen (tájnyelvi), elrüffen (tájnyelvi)
 • (szleng): megszökik, elmegy, olajra lép (szleng), megpattan (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)

ég1

ige
 • lángol, lángban áll, lángba borul, izzik, lobog, fellobog, fellobban, lobbot vet, lohog (tájnyelvi), rohog (tájnyelvi), parázslik, pislog, langallik (tájnyelvi), pislákol, senyved, ropog, kojtol (tájnyelvi), égdegél (tájnyelvi), (kályha) duruzsol Sz: megeszi a vörös bika; felszáll a vörös kakas (tájnyelvi)
 • világít, melegít, fűt, fűl (tájnyelvi), ragyog, tündöklik, fénylik, csillog, villódzik, vakít, villog, sugárzik
 • (hőségtől): perzselődik, fonnyad
 • (arc): pirul, piroslik, tüzel
 • sajog, fáj, lüktet, mar, szúr, csíp, hasogat, mardos, gyötör, marcangol, emészt
 • (valamiért): hevül, buzdul, lelkesül, felbuzdul, buzog, buzgólkodik, lelkesedik, rajong, él-hal (valakiért, valamiért), imád, felgerjed
 • (szleng): szégyelli magát, pironkodik
 • (szleng): felsül, kudarcot vall, lebőg (szleng), leszerepel

beperel

ige
 • pert indít, feljelent, bepanaszol, bevádol, bebírósít (tájnyelvi)

begörbít

ige
 • meggörbít, meghajt, behajlít, behajt, elhajlít, meghajlít

birtokol

ige
 • birtokában van, tulajdonol, van (valamije), rendelkezik, hatalmában tart, ural, bír (régies), ura (valaminek), posszideál (régies), posszedál (régies), bírlal (régies)

dúl-fúl

ige
 • mérgelődik, morog, dühöng, tombol, tajtékzik, magánkívül van, haragszik, mérgeskedik, bufog (tájnyelvi), dummaszkodik (tájnyelvi), agyarkodik (régies), begőzöl (szleng), berág (szleng)

beszél

ige
 • szól, mond, közöl, jár a szája, jártatja a száját, nyilatkozik, nyelvel, kotyog, blablázik, rizsál (szleng), szövegel (szleng), dumál (szleng), traccsol (bizalmas), szpícsel (szleng), gagyog (bizalmas), pofázik (durva), prézsmitál (régies), sóderol (szleng), nyomja a sódert (szleng), vakerol (szleng), hadovál (szleng), povedál (szleng), vakerál (szleng), löki a szöveget (szleng)
 • szót vált (valakivel), tárgyal, társalog, diskurál, cseveg, csacsog, locsog, fecseg, tereferél, karattyol (bizalmas)
 • telefonál, felhív
 • előad, szónokol, felszólal, nyilatkozik, dikciózik (idegen), prédikál, papol, magyaráz
 • (írásmű vmiről): mutat, vall, utal, szól (valamiről), tartalmaz (valamit)
 • (szleng): elárul, beköp, besúg, spicliskedik, felad, dalol (szleng)
 • tükröz, kifejez, elárul, árulkodik (valamiről)

aranyér

főnév
 • süly (régies), vérkór (régies), hemorroidák (szaknyelvi), visszértágulat, visszérgyulladás
 • aranytelér

bodorít

ige
 • göndörít, hullámosít, kunkorít, becsavar, besüt, berak, lokniz (szaknyelvi), ondolál (szaknyelvi), fodorít (régies), pödör (régies)

édesget

ige
 • csalogat, kecsegtet, csábít, csábítgat, hívogat, nyájaskodik, hízeleg, csal (valakibe), hiteget, hódítgat (régies)