elmaradott szinonimái

melléknév
 • tudatlan, műveletlen, maradi, tájékozatlan, sötét (szleng), primitív, ősi, kezdeti, fejletlen, provinciális (régies)
 • régimódi, korszerűtlen, kezdetleges, idejétmúlt, avas, hátramaradt, maradi, szűk látókörű, kisszerű, korlátolt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vizsgál

ige
 • néz, figyel, fürkész, kutat, kémlel, szemlél, szemügyre vesz, tanulmányoz, elemez, boncol, fejteget, analizál
 • nyomoz, szondáz, vallat, kérdez
 • ellenőriz, kontrollál
 • meghallgat, vizitál, kezel

bódulat

főnév
 • bódultság, kábultság, kábulat, mámor, szédület, zsibbadtság
 • eszméletlenség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elmaradott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elfogadhatatlan

melléknév
 • elutasítandó, inakceptábilis (régies), rossz, lehetetlen, alkalmatlan, megengedhetetlen, imposszíbilis (régies)

derűlátás

főnév
 • bizakodás, optimizmus, jókedv, vidámság, elevenség, öröm

csuklik2

ige
 • (valakibe): roskad, hanyatlik, rogy, görbed, kificamodik, nyaklik (tájnyelvi), cibaklik (tájnyelvi), nyagdul (tájnyelvi)

busa

melléknév
 • (fej, homlok): nagy, erős, széles
 • (haj, szemöldök): dús, sűrű, tömött, vastag
 • komor, haragos, keserű
 • (régies): önfejű, makacs, nyakas, konok
 • (hang): mély, vastag, öblös, telt

elkerget

ige
 • elűz, elzavar, elhajt, elriaszt, elmar, eltaszít, elijeszt, kiseprűz, elkurgat (tájnyelvi), kidob, kitesz, elcsap, kirúg (bizalmas), kiebrudal, eltávolít, kiutasít, száműz, kipenderít, kiteszi a szűrét
 • (gondolatot) elhesseget, (félelmet) eloszlat

élvonalbeli

melléknév
 • élenjáró, elsőrangú, kitűnő, szuperklasszis

megemberel

ige
 • (tájnyelvi): megbecsül, megtisztel, megsüvegel (régies)
 • megsegít (régies)
 • (tájnyelvi): megvendégel
 • (megembereli magát): összeszedi magát, nekidurálja magát (bizalmas), erőt vesz magán

bemutat

ige
 • (valakit valakinek): megismertet, összeismertet, összehoz (bizalmas), összeboronál
 • megmutat, felmutat, kirak, kitesz, szemlére tesz, kiállít, demonstrál, elétár, feltár, eléterjeszt, prezentál
 • előad, színre visz, eljátszik, tolmácsol, tálal (bizalmas), prezentál
 • (gyakorlatot) végrehajt, elvégez, (áldozatot) felajánl, (misét) celebrál
 • ábrázol, megjelenít, leír, lefest, szemléltet, érzékeltet, ismertet, fejteget, példáz, jellemez, megvilágít, megmagyaráz, illusztrál

beleaprít

ige
 • belevagdal, belevagdos, belevág, belemetél, beledarabol, beletördel, belemorzsol, beleszegdel (tájnyelvi)

betintáz

ige
 • összetintáz, bepacáz, bekékít

ennélfogva

határozószó
 • ezért, tehát, ennek folytán, következőleg, következésképp, következésképpen, ebből kifolyólag, ennek okán, emiatt

fájós

melléknév
 • fájó, fájdalmas, beteg, beteges, sajgó, érzékeny, kényes, rossz, fájlalatos (régies), bodzás (láb) (tájnyelvi)

gyújtogató I.

melléknév
 • tüzes, piromániás
 • bujtogató, lázító, uszító, izgató

fogdmeg

főnév
 • (régies): rendőr, csendőr, nyomozó, detektív, pribék, pandúr, poroszló (régies), hajdú, kopó (szleng), zsaru (szleng), zsernyák (szleng)

elméláz

ige
 • elbambul, eltűnődik, elmereng, elréved, elrévedezik, elábrándozik

életműködés

főnév
 • vegetáció (szaknyelvi), életfolyamat

elszámol

ige
 • beszámol, számot ad (valamiről)
 • elszámlál (valameddig)

findzsa

főnév
 • csésze, kávéscsésze, bögre

előfutár

főnév
 • hírnök, futár, herold, hírvivő, kengyelfutó
 • előkészítő, előhírnök, előharcos, előd (régies), szálláscsináló, úttörő

dimenzió

főnév
 • kiterjedés
 • méret, nagyság, terjedelem, méretarány

eltömődik

ige
 • betömődik, eldugul, elzáródik, bereked (tájnyelvi)

fogalmazás

főnév
 • szövegezés, megírás, szerkesztés, írás, írásba foglalás, megszövegezés, szavakba öntés
 • elgondolás, konceptus (régies), formulálás, kifejezésre juttatás
 • fogalmazvány, dolgozat, impúrum (régies)