dotáció szinonimái

főnév
 • díjazás, fizetés, javadalmazás, illetmény, tiszteletdíj, honorárium, járandóság, bér, gázsi (bizalmas)
 • ellátmány, javadalom, támogatás, juttatás, hozzájárulás, apanázs, szubvenció (szaknyelvi), fejkvóta (szaknyelvi), járadék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kikutat

ige
 • átkutat, átvizsgál, kikeres, megkeres, kikoboz (tájnyelvi)
 • felkutat, megkeres, kipuhatol, kikémlel, kiszimatol, kiszaglász (bizalmas), explorál (idegen)
 • feltár, kiderít, kifürkész, megvizsgál, áttanulmányoz, elemez, analizál, ízekre szed, mélyére hatol, vizitál, kibazsal (tájnyelvi), kikurkász (tájnyelvi)

szeletel

ige
 • szel, szeldel (tájnyelvi), vág, metél, szabdal, aprít, elvág, elmetsz, felvág, szétvág, koncol, felmetél, gerezdel (tájnyelvi), trancsíroz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dotáció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

deklináció, deklinál

főnév
 • névszóragozás (szaknyelvi), ragozás, névragozás (régies), hajtogatás (régies)
 • mágneses elhajlás (szaknyelvi)

bunda

főnév
 • prém, szőrme, szőrzet, irha, gyapjú, gerezna
 • szőrmekabát, szőrmebunda, ködmön, suba, guba
 • (tréfás): haj, bozont
 • panír, bevonat
 • (bizalmas) (sportban): összejátszás, csalás, szélhámosság, megvesztegetés
 • (szleng): szeméremszőrzet, fanszőrzet, muff (szleng)

borul

ige
 • beleborul, bukfencezik (valamibe)
 • dől, feldől, fordul, esik
 • ömlik, hullik, omlik
 • roskad, rogy, ereszkedik, nehezedik, dől
 • (valami valamire): ráborul, elborít, elfed, eltakar, takar, ellep, lep
 • felhősödik, fellegesedik, fellegzik (választékos), homályosodik, sötétül, elborul, beborul

beleaprít

ige
 • belevagdal, belevagdos, belevág, belemetél, beledarabol, beletördel, belemorzsol, beleszegdel (tájnyelvi)

díszes

melléknév
 • feldíszített, ékes, cifra, cikornyás, dali (régies), cafrangos, sallangos, dekoratív, pompás, pazar, műves, hímes (tájnyelvi), címeres (tájnyelvi), lafrancos (tájnyelvi), hacacárés (tájnyelvi) Sz: cifra, mint a rác oltár
 • díszbe öltözött, ünnepélyes, fényes, parádés
 • tekintélyes, rangos
 • (gúnyosan): semmirekellő, hitvány

elbambul

ige
 • elmereng, magába mélyed, elméláz

lehelet

főnév
 • lélegzet, levegővétel, respiráció (szaknyelvi), levegő, szuszogás
 • életerő
 • szufla (bizalmas)
 • pára
 • fuvallat, fuvalom (régies), szellő, szellet (régies), pneuma (idegen)

árnyékszék

főnév
 • vécé, WC, illemhely, toalett, latrina, budi (szleng), klozet, klotyó (szleng), mosdó, félreeső hely, félrehely, Pilátus konyhája, szüleményhely, bizonyos (tájnyelvi), reterát (régies), putraszék (régies), pőc (régies), pöce, perváta (régies), budórnya (tájnyelvi), budár (régies) Sz: ahova a császár is gyalog jár

apad

ige
 • süllyed, hüttyed (tájnyelvi), szállad (régies)
 • fogy, fogyatkozik, csökken, kevesbül, kevesbedik
 • (választékos): alábbhagy, alábbszáll, mérséklődik, lohad, csillapodik, csitul, megcsappan

átkísér

ige
 • átvezet, átsegít, áttámogat

elemez

ige
 • analizál, boncol, boncolás alá vesz, vizsgálgat, ízekre szed, szétszed (bizalmas), bogoz, szétválaszt, fürkész, taglal, tagol, szemrevételez, mélyére hatol, tanulmányoz, kutat

előírás

főnév
 • rendelet, utasítás, rendelkezés, jogszabály, szabály, szabályzat, irányvonal, törvény, elrendelés, rendelés, rendtartás, meghagyás, ukáz (régies), végzés, szabályozás, rendszabály, útbaigazítás, intézkedés, mandátum (szaknyelvi), irányelv, statútum (régies), direktíva (idegen), elvárás, követelmény, kívánság, kívánalom, szabvány, regula (régies), norma vezénylés (szaknyelvi), reglama (régies)
 • vény, recept, recipe (szaknyelvi), rendelvény (szaknyelvi)

fogyasztó II.

főnév
 • vásárló, vevő, felhasználó, kliens

farkatlan

melléknév
 • csonka, suta (tájnyelvi)

döfés

főnév
 • szúrás, bökés, öklelés
 • lökés, taszítás
 • sértés, megbántás

dáridózik

ige
 • mulat, mulatozik, dáridót csap, vigad, kirúg a hámból, dőzsöl, kicsapong, dombéroz (régies), tivornyázik, dorbézol, korhelykedik, dajdajozik (szleng), elhajol (szleng), hepajozik (szleng) Sz: éjszaka virrad neki (tájnyelvi); kilép a hámból (tájnyelvi); kirúgja a ház oldalát (tájnyelvi); kirúg az istrángból (tájnyelvi)

egyházi

melléknév
 • papi, templomi, gyülekezeti, szerzetesi, monostori, szent, szakrális (idegen), klerikális

fagylalt

főnév
 • fagyi (bizalmas), jégkrém, parfé

dupla I.

melléknév
 • kétszeres, kettős, páros, megkettőzött, iker, megduplázott, kétannyi, kétszer annyi, duplikált (idegen)
 • (virág): teljes, telt szirmú

bűnrészes

főnév
 • bűntárs, tettestárs (szaknyelvi), bűnsegéd (szaknyelvi)
 • cinkos, cinkostárs, cimbora, kollaboráns (idegen), belebeszélő (szleng), násznagy (szleng), bűnbánó kabóca (szleng)

éjjel I.

határozószó
 • éjszaka, éjnek idején, éjnek évadján, éjszakának idején, gyertyavilágnál (régies), éjen (tájnyelvi), éjes-éjjel (tájnyelvi), éjes-éjszaka (tájnyelvi), éj évadján (tájnyelvi), éjjel évadán (tájnyelvi)

fapofa

főnév
 • faarc, pléhpofa