éjjel I. szinonimái

határozószó
 • éjszaka, éjnek idején, éjnek évadján, éjszakának idején, gyertyavilágnál (régies), éjen (tájnyelvi), éjes-éjjel (tájnyelvi), éjes-éjszaka (tájnyelvi), éj évadján (tájnyelvi), éjjel évadán (tájnyelvi)

éjjel II. szinonimái

főnév
 • éj (választékos), éjszaka

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

recept

főnév
 • vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), rendelvény (szaknyelvi), recefice (tájnyelvi)
 • módszer, eljárás, szabály, megoldás, példa

találka

főnév
 • randevú, randi (bizalmas), pásztoróra (régies), légyott (régies), együttlét
 • találkozó, találkozás, összejövetel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a éjjel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dülöngél

ige
 • dülöng, tántorog, inog, imbolyog, támolyog, ingadozik, csetlik-botlik, bukdácsol, botorkál, botladozik, ténfereg, inog-binog (tájnyelvi), dülöngőzik (tájnyelvi), illeng (tájnyelvi)

császármorzsa

főnév
 • daramorzsa, smarni (bizalmas), darasmarni (bizalmas), grízsmarni (bizalmas)

címeres

melléknév
 • hírhedt, cégéres, megbélyegzett, hétpróbás
 • (régies): jeles, kiváló, nevezetes, neves

bevándorló

melléknév, főnév
 • jövevény, immigráns (idegen), menekült

egyetlen I.

melléknév
 • egy, egyetlenegy, egyedüli, egy árva, egy szál
 • (pénzről tagadásban): egy huncut, egy megveszekedett, egy ócska, egy büdös

ellátogat

ige
 • (valakihez): elmegy, eljön, felkeres, elnéz, vizitel (választékos), tiszteletét teszi (valahol), elzarándokol, benéz, beugrik, felugrik, elkuttyanik (tájnyelvi)

lombos

melléknév
 • leveles, fürtös (régies)
 • lomblevelű (erdő)

bádogos

főnév
 • üstfoltozó, üstkészítő, drótostót (régies), kolompár (tájnyelvi)

átrendez

ige
 • átcsoportosít, átszervez, újraosztályoz, újrarendez, újjászervez, átstrukturál, megújít, átalakít, reformál, megváltoztat

becitál

ige
 • behívat, beszólít, beidéz, berendel, beparancsol, magához kéret, bekéret, megidéz

elnéptelenedik

ige
 • kiüresedik, kiürül, kihal

emberszeretet

főnév
 • filantrópia (idegen), altruizmus (szaknyelvi), felebaráti szeretet

gall

melléknév, főnév
 • francia, gallus, gál (régies), csigaevő (pejoratív)

felkiált, fölkiált

ige
 • elkiáltja magát, felordít, felüvölt, felkurjant, felrivall, felsikolt, felvisít, felcsattan, feljajdul, kifakad, elbődül, kitör, rikkant, megsivall (tájnyelvi), felacsarkodik (tájnyelvi)
 • felkiabál, felszól

éjszaka II.

határozószó
 • éjjel, éjnek idején, éjnek évadján (régies), éjszakának idején, éjen (tájnyelvi), éjes-éjjel (tájnyelvi), éj évadján (tájnyelvi), éjjel évadán (tájnyelvi)

dúl

ige
 • pusztít, rombol, tör-zúz, zúz, rabol, fosztogat, foszt, prédál (régies), elragad, ragadoz (régies)
 • zsákmányol
 • tombol, dühöng, kavarog, zajlik, folyik, forrong
 • (érzés vkihez): kínoz, gyötör, sanyargat

elgyalogol

ige
 • elmegy, elsétál, elballag, elkutyagol, elzarándokol

felgyújt, fölgyújt

ige
 • lángra lobbant, lángra gyújt, lángba borít, felizzít, hevít, fellobbant, feléget, felperzsel
 • felkattint, felkapcsol, felcsavar, meggyújt
 • fellelkesít, felvillanyoz, fölhevít, fölgerjeszt, fellángít (régies), feltüzel, tűzbe hoz, felajz, felfokoz, életre kelt, serkent, ösztönöz, ösztökél, bátorít, ingerel, gerjeszt, szít

elbotlik

ige
 • megbotlik, elesik, eldől, felbukik
 • megtéved, hibázik, vét

csendestárs

főnév
 • kültag, stiller-co (idegen), üzletfél, üzlettárs

elismétel

ige
 • megismétel, utánamond, repetál (régies)

felkapott, fölkapott

melléknév
 • divatos, népszerű, közkedvelt, időszerű, divatban lévő, keresett, kurrens, felvett (régies), nagymenő (szleng), felkapi (tájnyelvi), en vogue (idegen)