dupla I. szinonimái

melléknév
 • kétszeres, kettős, páros, megkettőzött, iker, megduplázott, kétannyi, kétszer annyi, duplikált (idegen)
 • (virág): teljes, telt szirmú

dupla II. szinonimái

főnév
 • feketekávé, fekete (bizalmas), eszpresszókávé, presszókávé, mokka (régies), mokkakávé (régies), feketeleves (tréfás)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyógyítható

melléknév
 • kezelhető, orvosolható, megmenthető, enyhíthető

böfög

ige
 • ökrendik, böffen, böffent, büfizik (bizalmas), bökken (tájnyelvi), bufogat (tájnyelvi), kérődzik (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dupla szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dicsér

ige
 • méltányol, elismer, méltat, bókol, hízeleg, dicsőít, dicshimnuszokat zeng, a dicséretét zengi (valakinek), magasztal, istenít, rajong (valakiért), áradozik, lelkesedik (valakiről), glorifikál (választékos), tömjénez Sz: ódákat zeng (valakiről); babért fon a homlokára (választékos)(szleng)

cafka

főnév
 • utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), örömlány, félvilági nő, kurva (durva), kurtizán (választékos), kokott (régies), perdita (régies), riherongy (tájnyelvi), ringyó, ribanc (durva), rima (tájnyelvi), szajha, lotyó (durva), repedtsarkú (durva), szotyka (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), ká (szleng), kéjnő (régies), céda

brikett

főnév
 • tojásszén (szaknyelvi), széntégla, sajtolt szén

belföld

főnév
 • haza, hon, szülőföld, szülőhaza, pátria

dotáció

főnév
 • díjazás, fizetés, javadalmazás, illetmény, tiszteletdíj, honorárium, járandóság, bér, gázsi (bizalmas)
 • ellátmány, javadalom, támogatás, juttatás, hozzájárulás, apanázs, szubvenció (szaknyelvi), fejkvóta (szaknyelvi), járadék

élelmezés

főnév
 • étkeztetés, ellátás, etetés, táplálás, kosztoltatás (bizalmas), menázsi (régies), gondoskodás (valakiről), penzió (szaknyelvi), alimentáció (régies)

lemarad

ige
 • elmarad, visszamarad, hátramarad, leszakad, lecsúszik Sz: mindig hátul van, mint a tehén farka; hátul jár, mint az ámen
 • (valamiről): elmulaszt, elszalaszt, lekésik

asztrológia

főnév
 • csillagjóslás, horoszkópkészítés

arcképfestő

főnév
 • portréfestő, portretista

atyafi

főnév
 • rokon, koma (tájnyelvi), vérrokon, sógor
 • parasztember (bizalmas)

elfut

ige
 • elszalad, elrohan, eliramodik, elinal, elrobog, elnyargal, elvágtat, futásnak ered, elsiet, kereket old, eltakarodik, meglóg (bizalmas), meglép (bizalmas), elszökik, megfutamodik, meghátrál, elmenekül, eliszkol, elkotródik, elpörköl (szleng), elpályázik (szleng), elfüstöl (szleng), elpucol (szleng), elszelel (bizalmas), lelécel (szleng), olajra lép (szleng) Sz: szedi a sátorfáját; elhúzza a csíkot (szleng); elhúzza a belét (szleng); sietősre veszi a figurát (szleng); felköti a nyúlcipőt; szedi a rőfjét; túl van árkon-bokron; eliszkol, mintha puskából lőtték volna ki; nyakába kapja a lábát; szélről köti a derest
 • (idő): elmúlik, eliramlik, eltelik, elszáll, elröpül
 • (tájnyelvi): kifut, kifolyik, elforr

elpártol

ige
 • cserbenhagy, elfordul (valakitől), hátat fordít (valakinek), elhagy, elszakad, eltávozik, szakít (valakivel), elvet, megtagad, elkortyan (tájnyelvi), elpártozik (tájnyelvi), átáll, dezertál Sz: fordít egyet a köpönyegén; faképnél hagy; forog, mint a szélkakas

forradalmi

melléknév
 • revolúciós (idegen), fellázadó, rebellis (régies)
 • gyökeres, mélyreható, alapos, határozott, radikális
 • erőszakos, kíméletlen, szélsőséges, felforgató, anarchikus, zavargó
 • heves, nyugtalan

fejhallgató

főnév
 • fülhallgató, hallgató, füles (bizalmas), kagyló (bizalmas)

durván

határozószó
 • körülbelül, hozzávetőlegesen, megközelítően, nagyjából, jóformán, cirka (bizalmas)
 • bárdolatlanul, embertelenül, sértőn, nyersen, vadul, gorombán, keményen, kíméletlenül, tapintatlanul

deszka

főnév
 • deszkalap, fatábla, léc
 • palló

ékel

ige
 • becsíptet, beszorít, feszít, hasít, csapoz (szaknyelvi)
 • (vkik, vmik közé ékeli magát): ékelődik, férkőzik, furakodik

faszeg

főnév
 • csap, facsap, csapszeg, faék, pecek (bizalmas)

égő II.

főnév
 • villanyégő, villanykörte, körte, izzó, izzólámpa
 • égőfej

cicomáz

ige
 • szépítget, ékesít, díszít, piperéz, cifráz, kicifráz, tarkít, cikornyáz (régies), ékít (választékos), ékesget (régies), ficeréz (régies), ficseréz (tájnyelvi), csicsáz (szleng)

elbotlik

ige
 • megbotlik, elesik, eldől, felbukik
 • megtéved, hibázik, vét

fehérnemű

főnév
 • alsó, alsónemű, alsóruha, alsóruházat, testi ruha (régies), alsóholmi (tájnyelvi), változó (tájnyelvi), változógúnya (tájnyelvi), fehéröltő (tájnyelvi), fehérruha (tájnyelvi)
 • vászonnemű (régies), vászonáru (régies)
 • bugyi