lehelet szinonimái

főnév
 • lélegzet, levegővétel, respiráció (szaknyelvi), levegő, szuszogás
 • életerő
 • szufla (bizalmas)
 • pára
 • fuvallat, fuvalom (régies), szellő, szellet (régies), pneuma (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tétel

főnév
 • tantétel, tan, tézis, állítás, törvény, teoréma (szaknyelvi), doktrína (szaknyelvi)
 • vizsgatétel, vizsgakérdés, vizsgafeladat, feladat
 • összeg
 • mennyiség
 • (régies): tét

újjávarázsol

ige
 • megújít, újjáalakít, megszépít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lehelet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lámpaüveg

főnév
 • cilinder, lámpacilinder

kohó

főnév
 • kemence, ércolvasztó, olvasztókemence, nagyolvasztó, huta (szaknyelvi), vinnye (régies)

kitér

ige
 • utat enged, elkerül, kikerül, megkerül, letér, félreáll, irányt változtat, kerülő utat tesz
 • kihúzza magát (valami alól)
 • megfutamodik, elmenekül, félrehajlik, elugrik, elhajol, kisiklik, meghátrál
 • eltér, elágazik (út), megtörik, elhajlik (sugár), elterelődik
 • kileng, kilendül, kibillen
 • (valamire): megemlít, részletez
 • kertel, mellébeszél, taktikázik, hímez-hámoz, csűr-csavar, köntörfalaz
 • kilép, áttér

kérkedik

ige
 • dicsekszik, dicsekedik, büszkélkedik, henceg, felvág, hetvenkedik, hivalkodik, legénykedik, kevélykedik, szájhősködik, háryjánoskodik, nagyzol, pöffeszkedik, fennhéjáz, anzágol (bizalmas), gangoskodik (tájnyelvi), hányakodik (tájnyelvi), happog (tájnyelvi), híreskedik (tájnyelvi), begyeskedik (tájnyelvi), páváskodik

leépít

ige
 • leszállít, csökkent, visszafejleszt, redukál
 • bélistáz, elküld, elbocsát

macska

főnév
 • cica (bizalmas), cicka (tájnyelvi), cirmos, macsek (bizalmas), skac (szleng), skodri (szleng), gyalogszőrös (szleng)
 • (szleng): nő, lány, csaj (szleng), bige (szleng), spiné (szleng), cicus (szleng)
 • pormacska, porcica (bizalmas)
 • vasmacska, horgony, anker (régies)

undorító

melléknév
 • utálatos, visszataszító, gusztustalan, irtózatos, irtóztató, iszonyatos, iszonytató, csömörletes (régies), undok, émelyítő, ocsmány, gyűlöletes, köpedelem, förtelmes, fertelmes, elrémítő, ronda, randa, csúnya, rusnya, moslék, undi (bizalmas)
 • dögletes, tetves, puruttya (tájnyelvi), mocskos, szennyes, piszkos, bűzös, büdös
 • kellemetlen, közönséges Sz: olyan szép, mint a segg szüretkor (durva)

járvány

főnév
 • ragály, epidémia (szaknyelvi), endémia (szaknyelvi), dögvész (tájnyelvi), döghalál (régies)
 • (pejoratív): szokás, divat

ismeretlen

melléknév
 • névtelen, idegen, anonim, NN, XY, ignotus (idegen)
 • jelentéktelen, obskúrus (régies)
 • járatlan, megtapasztalatlan, szokatlan, új, újszerű

fogva

névutó
 • (valaminél): folytán, következtében, következőleg (valamiből)
 • (valamitől): kezdve, kezdődően, számítva

jön-megy

ige
 • járkál, jár-kel, kószál, koslat, kujtorog, gyüszmékel (tájnyelvi), kajtat (tájnyelvi), bóklászik, téblábol
 • utazgat

malária

főnév
 • váltóláz, mocsárláz (régies), sárgaláz, harmadnapos hideglelés (régies), forróbetegség (tájnyelvi), gyujtoványhideg (tájnyelvi)

meggyőződik

ige
 • megbizonyosodik, bizonyosságot szerez, megtapasztal, konstatál, rájön

behúzódik

ige
 • meghúzódik, meglapul, elbújik, elrejtőzik, elrejtőzködik, megbújik, elhúzódik, meghúzza magát, megvonja magát (régies), elrejtezik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): befelhősödik, beborul

odasüt

ige
 • megéget, megpörköl, odakapat, odaéget, odakozmáltat
 • ráéget (jelet)
 • (nap): odatűz, odavilágít, odafekszik (tájnyelvi)

mokkacukor

főnév
 • kockacukor, mokkakocka

leheveredik

ige
 • lefekszik, lepihen, ledől, elnyúlik (bizalmas), ledöglik (durva), heppen (régies), lebodorodik (tájnyelvi), lehencseredik (tájnyelvi), letertyeszkedik (tájnyelvi)

lak

főnév
 • lakóhely, lakóház, szállás, hajlék, rezidencia (idegen), villa
 • bungaló, faház, nyári lak
 • pavilon (idegen), kioszk (idegen), bódé

levezet

ige
 • (út, lépcső): levisz, lemegy
 • (csatorna): elvezet, kanalizál (szaknyelvi)
 • letessékel, lesegít, lekísér
 • végrehajt, lefolytat, lebonyolít
 • (izgalmat, feszültséget): felold, eloszlat, megszüntet, feldolgoz, szublimál
 • kiél, kiad
 • bizonyít, igazol, kikövetkeztet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • kimutat, kifejt
 • (családfát): származtat, visszavezet, eredeztet

miniatúra

főnév
 • miniatűr

lemarad

ige
 • elmarad, visszamarad, hátramarad, leszakad, lecsúszik Sz: mindig hátul van, mint a tehén farka; hátul jár, mint az ámen
 • (valamiről): elmulaszt, elszalaszt, lekésik

konda

főnév
 • disznócsorda, csorda, csürhe

lombos

melléknév
 • leveles, fürtös (régies)
 • lomblevelű (erdő)

modor

főnév
 • magatartás, magaviselet, viselkedés, föllépés, habitus, stílus, tónus (régies), hangnem, manír (régies), tenor (régies)