borul szinonimái

ige
 • beleborul, bukfencezik (valamibe)
 • dől, feldől, fordul, esik
 • ömlik, hullik, omlik
 • roskad, rogy, ereszkedik, nehezedik, dől
 • (valami valamire): ráborul, elborít, elfed, eltakar, takar, ellep, lep
 • felhősödik, fellegesedik, fellegzik (választékos), homályosodik, sötétül, elborul, beborul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

behálóz

ige
 • átsző, beborít, benő
 • elcsábít, megfőz (bizalmas), befon (bizalmas), befűz (szleng), meghódít, elbolondít, rabul ejt, megnyer, megigéz, elbűvöl, elcsavarja a fejét, magába bolondít, hálójába ejt, hálójába kerít

mérsékelt

melléknév
 • enyhe, lanyha, gyenge
 • mértékletes, moderált, mértéktartó, visszafogott, józan, megfontolt, jámbor
 • (ár): engedményes, leszállított, méltányos, csökkentett
 • méltányos, szerény, tűrhető, elviselhető, szolíd, csekély
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a borul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

biológus

főnév
 • élettanász (tréfás)

babos

melléknév
 • (tájnyelvi): pettyes, tarkás, foltos, pöttyögetett

átlag III.

melléknév
 • átlagos, közepes, középszerű, közép-, szürke, sablonos, tucat, köznapi, közönséges, mindennapi, általános

alamizsnálkodik

ige
 • adakozik, jótékonykodik

boldogság

főnév
 • öröm, jókedv, vígság, gyönyörűség, élvezet, boldogulás, jólét, megelégedettség, elégedettség, megelégedés, jómód, szerencse, nyugalom, békesség, zavartalanság, gondtalanság, elragadtatás, révület, eksztázis, örömmámor, ujjongás, eufória, lelkesültség, diadalittasság, üdvözültség, üdv, paradicsom, éden

cukorrépa

főnév
 • gyárirépa (tájnyelvi), bunci (tájnyelvi)

kitér

ige
 • utat enged, elkerül, kikerül, megkerül, letér, félreáll, irányt változtat, kerülő utat tesz
 • kihúzza magát (valami alól)
 • megfutamodik, elmenekül, félrehajlik, elugrik, elhajol, kisiklik, meghátrál
 • eltér, elágazik (út), megtörik, elhajlik (sugár), elterelődik
 • kileng, kilendül, kibillen
 • (valamire): megemlít, részletez
 • kertel, mellébeszél, taktikázik, hímez-hámoz, csűr-csavar, köntörfalaz
 • kilép, áttér

csatlós

főnév
 • (régies): fegyverhordozó, fegyverhordó, fegyvernök, pajzshordó, kísérő, darabont, poroszló, testőr, védelmező, kengyelfutó (régies)
 • lovász
 • követő, kiszolgáló, bérenc, szatellita (régies), vazallus (pejoratív), zsoldos (pejoratív), uszályhordozó (régies), lakáj (pejoratív), hűbéres, csahos (pejoratív), szekértoló, mameluk (régies), talpnyaló, csacsener (régies)

deklináció, deklinál

főnév
 • névszóragozás (szaknyelvi), ragozás, névragozás (régies), hajtogatás (régies)
 • mágneses elhajlás (szaknyelvi)

értesítő

főnév
 • értesítő könyv, ellenőrző könyv, bizonyítvány, évkönyv (régies)
 • értesítés, közlöny, értesítvény, avizó (idegen)

elhárul

ige
 • eloszlik, megszűnik, elmúlik, megoldódik, elgördül, elterelődik

borzasztó II.

határozószó
 • nagyon, borzasztóan, iszonyúan, szörnyen, szerfölött, fenemód

bibliográfia

főnév
 • könyvészet, könyvtártudomány, könyvtudomány
 • irodalom, szakirodalom, irodalomjegyzék, forrásjegyzék, dokumentáció, repertórium (szaknyelvi), címjegyzék

cél

főnév
 • célkitűzés, terv, program, törekvés
 • elképzelés, elgondolás, szándék, óhaj, célzat, intenció (idegen)
 • rendeltetés, értelem, destináció (idegen)
 • végállomás, célállomás
 • céltábla, céltárgy, célpont, csapás (szaknyelvi), lőirány (szaknyelvi)

eleve

határozószó
 • eredendően, mindenekelőtt, kezdetben, ab ovo (választékos), eo ipso (régies), eleitől fogva, kezdetektől, előre, a limine (régies)

brikett

főnév
 • tojásszén (szaknyelvi), széntégla, sajtolt szén

bámulatos

melléknév
 • bámulatra méltó, bámulatba ejtő, csodálatos, csodálatra méltó, nagyszerű, csodás, rendkívüli, fantasztikus, lenyűgöző, fenomenális, káprázatos, mesés, tüneményes, pompás, szenzációs (bizalmas), fenséges, meglepő, elképesztő, klassz (szleng), óriási, kolosszális (bizalmas)

címeres

melléknév
 • hírhedt, cégéres, megbélyegzett, hétpróbás
 • (régies): jeles, kiváló, nevezetes, neves

elhalaszt

ige
 • elodáz, eltol, késleltet, prolongál, húz-halaszt, halogat, áttesz, elnapol, felfüggeszt