fapofa szinonimái

főnév
 • faarc, pléhpofa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elvarázsol

ige
 • elváltoztat, átváltoztat, átvarázsol
 • elbájol, elbűvöl, megbűvöl, megigéz, megbabonáz, elszédít, megdelejez (választékos), lenyűgöz, megejt, megboszorkányoz, magával ragad, elragad, lebilincsel

kiköszörül

ige
 • kifen, kiélesít
 • kijavít, helyrehoz, jóvátesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fapofa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

esküvő

főnév
 • házasságkötés, menyegző, nász, egybekelés, frigykötés, összekelés, lakodalom, lagzi, hit (régies), hitlés (tájnyelvi)

ellennyugta

főnév
 • bizonylat, nyugta, számla, belég (bizalmas)

elhalaszt

ige
 • elodáz, eltol, késleltet, prolongál, húz-halaszt, halogat, áttesz, elnapol, felfüggeszt

dombvidék

főnév
 • dombság, hátság, lankaság, hegyvidék (tájnyelvi)

ezredes1

melléknév
 • évezredes, ezredéves, millenáris (idegen)

felolvasás

főnév
 • előadás, szónoklat, prédikáció, prelekció (régies)
 • (régies): megszámlálás, számbavevés, számvetés

modor

főnév
 • magatartás, magaviselet, viselkedés, föllépés, habitus, stílus, tónus (régies), hangnem, manír (régies), tenor (régies)

család

főnév
 • família, háznép (régies), a háziak, az otthoniak, az övéi, pereputty (bizalmas)
 • nemzetség, atyafiság, rokonság, uralkodóház, ház, dinasztia (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): gyerek, ivadék, utód, cseléd (tájnyelvi), kis szolga (tájnyelvi)

cifráz

ige
 • díszít, felékesít, ékesít, szépít, tarkáz, fodroz, hímez, kivarr (tájnyelvi), paszományoz (régies), dekorál, díszbe öltöztet, cicomáz, piperéz, cikornyáz, cafrangoz (régies), ficeréz (régies)
 • mellébeszél, cirkalmaz, köntörfalaz

adományozó

főnév
 • ajándékozó, adakozó, legator (régies), donátor (régies)

csicseriborsó

főnév
 • bagolyborsó

felszínes

melléknév
 • felületes, elnagyolt, hanyag, gondatlan, figyelmetlen, slendrián (bizalmas)
 • üres, komolytalan, léha, könnyelmű
 • látszólagos, színlelt, föleges (régies)

fontos

melléknév
 • alapvető, elemi, jelentős, jelentékeny, jelentőségteljes, lényeges, lényegbevágó, lényegi, meghatározó, hangsúlyos, nyomatékos, nagy fontosságú, létfontosságú, főbenjáró, nagymérvű, nagysúlyú, számba veendő, mértékadó, mérvadó, döntő, sokatmondó, kiemelkedő, kimagasló, elsődleges, nagy horderejű, figyelemre méltó, említésre méltó, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, szükséges, életbe vágó
 • számottevő, nagy, komoly, súlyos, nyomós Sz: nagy súllyal esik latba; sokat nyom a latban
 • híres, előkelő, rangos, kitűnő, közismert, tekintélyes, befolyásos, nevezetes, neves, hírneves, illusztris
 • (régies): fontoskodó, nagyképű

hosszadalmas, hossza

melléknév
 • nyújtott, hosszan tartó, elhúzódó, maradandó, idült
 • terebentyős (tájnyelvi)
 • terjengős, vég nélküli, tartalmatlan, érdektelen, szószaporító, szószátyár, elnyújtott, zavaros, locsogó, nehézkes, körülményes, vontatott, embert próbáló, véget nem érő Sz: se vége, se hossza

hahotázik

ige
 • nevet, kacag, röhög (bizalmas)

fáradtság

főnév
 • elfáradás, kimerültség, gyöngeség, erőtlenség, bágyadtság, ernyedtség, álmosság, levertség, törődöttség

érzékletes

melléknév
 • szemléletes, festői, plasztikus (választékos)

felforgat, fölforgat

ige
 • felfordít, felbillent, felborít, felborogat, feldönt, feltaszigál
 • feldúl, összekever, összehány, széthány, felkavar, megzavar, felbomlaszt, összekuszál, megbolygat
 • lázít, aláás, aláaknáz Sz: a feje tetejére állít

gyümölcsöztet

ige
 • hasznosít, felhasznál, kamatoztat, alkalmaz, megforgat (szaknyelvi)

fehérnemű

főnév
 • alsó, alsónemű, alsóruha, alsóruházat, testi ruha (régies), alsóholmi (tájnyelvi), változó (tájnyelvi), változógúnya (tájnyelvi), fehéröltő (tájnyelvi), fehérruha (tájnyelvi)
 • vászonnemű (régies), vászonáru (régies)
 • bugyi

elmúlik

ige
 • megszűnik, véget ér
 • eltelik, elrepül, elszalad, elszáll, betelik, lepereg, tovaszáll (választékos), elsuhan
 • (baj, csapás): eltávozik

felkapott, fölkapott

melléknév
 • divatos, népszerű, közkedvelt, időszerű, divatban lévő, keresett, kurrens, felvett (régies), nagymenő (szleng), felkapi (tájnyelvi), en vogue (idegen)

hadsegéd

főnév
 • segédtiszt, szárnysegéd, adjutáns