díszes szinonimái

melléknév
 • feldíszített, ékes, cifra, cikornyás, dali (régies), cafrangos, sallangos, dekoratív, pompás, pazar, műves, hímes (tájnyelvi), címeres (tájnyelvi), lafrancos (tájnyelvi), hacacárés (tájnyelvi) Sz: cifra, mint a rác oltár
 • díszbe öltözött, ünnepélyes, fényes, parádés
 • tekintélyes, rangos
 • (gúnyosan): semmirekellő, hitvány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

méltóságteljes

melléknév
 • dicső, daliás, tiszteletet parancsoló, tekintélyes, komoly, büszke, fejedelmi, emelkedett, fennkölt, patetikus, felséges, magasztos, ünnepélyes, ünnepi, impozáns, nagyszerű, méltóságos

késlekedik

ige
 • késik, elmarad, késedelmeskedik, piszmog, ányorog (tájnyelvi), csóráz-móráz (tájnyelvi), húz-halaszt, késlődik (tájnyelvi), tétováz, totojáz, halaszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a díszes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csurran

ige
 • csordul, csöppen, csobban, buggyan

bölömbika

főnév
 • dobosgém (tájnyelvi), nádibika (tájnyelvi), vízibika (régies)

boldogság

főnév
 • öröm, jókedv, vígság, gyönyörűség, élvezet, boldogulás, jólét, megelégedettség, elégedettség, megelégedés, jómód, szerencse, nyugalom, békesség, zavartalanság, gondtalanság, elragadtatás, révület, eksztázis, örömmámor, ujjongás, eufória, lelkesültség, diadalittasság, üdvözültség, üdv, paradicsom, éden

begyújt

ige
 • befűt, tüzet rak, bedurrant (tréfás), betüzel (tájnyelvi), felfűt, beböffent (tájnyelvi), bedörrent (tájnyelvi), behevít (tájnyelvi), bekongat (tájnyelvi), bepernyeszt (tájnyelvi)
 • (motort): beindít, elindít, berúg
 • (tájnyelvi): felingerel, felbosszant, kihoz a sodrából (valakit), feltüzel

deres I.

melléknév
 • dérlepte, zúzmarás, fagyos, jeges, dermedt
 • őszülő, őszes, ősz, fehéredő, szürkülő, ezüstös, ezüstfehér, galambősz

együttlét

főnév
 • együttélés, együttlétezés, életközösség, közös háztartás
 • összetartozás, összetartás
 • találkozó, találka, randevú, négyszemközt (tájnyelvi), szemtől szembe (régies), légyott (régies), pásztoróra (régies), szeánsz (bizalmas)

leépít

ige
 • leszállít, csökkent, visszafejleszt, redukál
 • bélistáz, elküld, elbocsát

áradás, áradat

főnév
 • ár, árvíz, árhullám, kiöntés, vízár, víztolulás (régies), inundáció (régies), vízforgatag, vízhullám, dagály
 • özön, özönlés, zuhatag, lavina
 • sokaság, tömeg

alulról

határozószó
 • lentről, mélyről, nulláról (bizalmas), alulnen (tájnyelvi), alulnat (tájnyelvi), alulonnét (tájnyelvi), alulfelől (tájnyelvi)

asztalfoglalás

főnév
 • asztalrendelés, rezerválás (idegen)

elbeszélés

főnév
 • előadás, narráció (idegen), leírás
 • novella, beszély (régies), kisregény, mese, rege, história, mítosz, legenda, monda, történet, sztori (bizalmas)

elméláz

ige
 • elbambul, eltűnődik, elmereng, elréved, elrévedezik, elábrándozik

fityeg

ige
 • lóg (bizalmas), csüng, líg-lóg, lötyög (régies), leffeg (tájnyelvi), filleg (tájnyelvi)

fabatka

főnév
 • (régies): garas, fillér, fitying

diszkrét

melléknév
 • titoktartó
 • tapintatos, finom érzésű, kíméletes, gyengéd, tartózkodó
 • bizalmas, kényes, kínos
 • egyszerű, észrevétlen, visszafogott

csörtet

ige
 • törtet, csörget (régies), robog, csertalódzik (tájnyelvi), csertat (tájnyelvi), lomotol (tájnyelvi)

égető

melléknév
 • perzselő, forró, parázsló, izzó, égő, lángoló, tűző, tüzes, tikkasztó, hevítő, rekkenő, fullasztó, fojtó, sütős (tájnyelvi)
 • égő, sajgó, kínzó, mardosó, maró, csípő, csípős, kausztikus (idegen)
 • sürgős, sürgető, szorongató, határidős, fontos, akut, halasztást nem tűrő, életbe vágó, alapvető, kényszerítő, szükséges, nyomasztó, flagráns (idegen)

étvágytalanság

főnév
 • ételundor, anorexia (szaknyelvi)

dotáció

főnév
 • díjazás, fizetés, javadalmazás, illetmény, tiszteletdíj, honorárium, járandóság, bér, gázsi (bizalmas)
 • ellátmány, javadalom, támogatás, juttatás, hozzájárulás, apanázs, szubvenció (szaknyelvi), fejkvóta (szaknyelvi), járadék

buja

melléknév
 • kéjsóvár, élvhajhász, zabolátlan, féktelen, mértéktelen, szenvedélyes, tomboló, túlfűtött, gyönyörteljes, kicsapongó, szemérmetlen, erotikus, érzéki, érzékies, érzékcsiklandó, nagyvérű, fehérmájú (nő)
 • sűrű, dús, gazdag, burjánzó, bőséges, tenyésző, szapora

egyetlen I.

melléknév
 • egy, egyetlenegy, egyedüli, egy árva, egy szál
 • (pénzről tagadásban): egy huncut, egy megveszekedett, egy ócska, egy büdös

ezredes1

melléknév
 • évezredes, ezredéves, millenáris (idegen)