beleaprít szinonimái

ige
 • belevagdal, belevagdos, belevág, belemetél, beledarabol, beletördel, belemorzsol, beleszegdel (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lyuggat

ige
 • kifurkál, lyukaszt, lyuggat (tájnyelvi), lyukdall (tájnyelvi)

sáfár

főnév
 • ispán, gazdatiszt, tiszttartó (régies), jószágigazgató, intéző, inspektor (régies), majoros (régies), kasznár (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beleaprít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bari

főnév
 • barika, kisbárány, kisbirka, bárányka, jerke (tájnyelvi), beruska (tájnyelvi)

állandóan

határozószó
 • szüntelenül, egyfolytában, szakadatlanul, folyton, folytonosan, folyvást, örökösen, éjjel-nappal, éjt nappallá téve, reggel-este, mindig, minduntalan, sülve-főve, unos-untalan, furtonfurt (régies), feszt (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)
 • tartósan, változatlanul, szilárdan, maradósan (régies)

alamizsnálkodik

ige
 • adakozik, jótékonykodik

begyújt

ige
 • befűt, tüzet rak, bedurrant (tréfás), betüzel (tájnyelvi), felfűt, beböffent (tájnyelvi), bedörrent (tájnyelvi), behevít (tájnyelvi), bekongat (tájnyelvi), bepernyeszt (tájnyelvi)
 • (motort): beindít, elindít, berúg
 • (tájnyelvi): felingerel, felbosszant, kihoz a sodrából (valakit), feltüzel

bírálat

főnév
 • kritika, kifogás, kifogásolás, helytelenítés, rosszallás, ledorongolás (bizalmas), lerántás (bizalmas), levágás (bizalmas)
 • méltatás, műbírálat, recenzió (szaknyelvi), ismertetés, értékelés, elemzés

kérkedik

ige
 • dicsekszik, dicsekedik, büszkélkedik, henceg, felvág, hetvenkedik, hivalkodik, legénykedik, kevélykedik, szájhősködik, háryjánoskodik, nagyzol, pöffeszkedik, fennhéjáz, anzágol (bizalmas), gangoskodik (tájnyelvi), hányakodik (tájnyelvi), happog (tájnyelvi), híreskedik (tájnyelvi), begyeskedik (tájnyelvi), páváskodik

bogáncs

főnév
 • szamártövis, szamárkóró, bogáncskóró (tájnyelvi)

cellux

főnév
 • ragasztószalag

elmúlik

ige
 • megszűnik, véget ér
 • eltelik, elrepül, elszalad, elszáll, betelik, lepereg, tovaszáll (választékos), elsuhan
 • (baj, csapás): eltávozik

dózis

főnév
 • adag, porció, mennyiség

beledug

ige
 • bedug, beletol, belenyom, beletesz, belerak, beleilleszt, belepiszlint (tájnyelvi)
 • belerejt, belecsempész, belecsúsztat

banya

főnév
 • vénasszony, boszorkány, boszorka, vasorrú bába, szipirtyó (pejoratív), csoroszlya, vén szatyor, satrafa, sárkány, bányarém, vén tyúk, öreglány (szleng), nyanya (szleng), banyó (tájnyelvi), szipa (tájnyelvi), agglant (tájnyelvi), bába (régies), szüle (régies)

besző

ige
 • belesző, bestoppol

disznóság

főnév
 • trágárság, trágárkodás, malacság, malackodás, disznólkodás, szemérmetlenség
 • aljasság, piszokság (bizalmas), gyalázat, szégyen, gazság, alávalóság, gazemberség, bitangság, szemétség (szleng)
 • (tájnyelvi): kóstoló, disznótoros

belföld

főnév
 • haza, hon, szülőföld, szülőhaza, pátria

álszemérem

főnév
 • prüdéria, prűdség, szemérmeskedés, szemforgatás

bevándorló

melléknév, főnév
 • jövevény, immigráns (idegen), menekült

dombvidék

főnév
 • dombság, hátság, lankaság, hegyvidék (tájnyelvi)