döf szinonimái

ige
 • szúr, márt, merít, mélyeszt, bök, öklel, gyak (régies)
 • lök, taszít, taszajt (tájnyelvi), meglódít
 • (bizalmas): sért, megbánt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

informál

ige
 • tájékoztat, felvilágosít, értesít, tudósít, közöl, kihirdet, elmond, tudtul ad, tudat, közzétesz, nyilvánosságra hoz, útbaigazít

tapogat

ige
 • fogdos, meg-megérint, meg-megfog, meg-megtapint, babirkál (tájnyelvi), baszkurál (tájnyelvi), gögyörész (tájnyelvi), macál (tájnyelvi), mancsol (tájnyelvi), bögyörészik (bizalmas), cicizik (bizalmas), lemeózik (tréfás), taperol (szleng), nyúlkál (szleng), tapizik (szleng), kézimunkázik (szleng), masszíroz (szleng), mértéket vesz (szleng), grejfol (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a döf szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

delejes

melléknév
 • (régies): mágneses, magnetikus (régies), elektromos
 • hipnotikus
 • (választékos): lenyűgöző, bűvös, bájos, igéző, varázslatos, elbűvölő, vonzó, varázsos, varázserejű

burgonya

főnév
 • krumpli, kolompér (tájnyelvi), csicsóka (tájnyelvi), pityóka (tájnyelvi), földialma (tájnyelvi), csucsorka (tájnyelvi), svábtök (régies, tréfás), kutyatök (régies, tréfás), bandurka (tájnyelvi), tartufli (idegen, régies)

borzasztó I.

melléknév
 • borzalmas, rettenetes, rettentő, irtózatos, iszonyatos, félelmetes, szörnyű, szörnyűséges, hátborzongató, rémes, rémületes, dermesztő, ijesztő, hajmeresztő, borzadalmas (tájnyelvi), éktelen, pokoli, rettegett, horribilis

beledöf

ige
 • belebök, beleszúr, belevág, belemárt, belemerít, belesuttyant (tájnyelvi)
 • (valakibe): belegázol, megsért, megbánt, vérig sért

diszkréció

főnév
 • titoktartás, hallgatás, szótartás (tájnyelvi)
 • tapintat, tapintatosság, kímélet, tartózkodás, finomság, gyengédség, udvariasság, odafigyelés, óvatosság, körültekintés, diplomácia

elbiggyeszt

ige
 • (ajkat, szájat): elhúz, félrehúz

lehetséges

melléknév
 • valószínű, feltehető, elképzelhető, várható, gondolható (régies), adódható (régies), történhető (régies), posszibilis (idegen), potenciális (idegen), virtuális (idegen)
 • meglehet, lehet, előfordulhat
 • elképzelhető, megvalósítható, járható, keresztülvihető, kivihető, realizálható

arról

határozószó
 • onnan, onnét (tájnyelvi)
 • afelől, aziránt

apelláta

főnév
 • ellenvetés, kifogás, tiltakozás
 • fellebbezés (szaknyelvi)

átlag III.

melléknév
 • átlagos, közepes, középszerű, közép-, szürke, sablonos, tucat, köznapi, közönséges, mindennapi, általános

élénkít

ige
 • frissít, üdít, felpezsdít, megújít, vitalizál, erőt önt (valakibe)
 • serkent, feldob (bizalmas), stimulál, ösztönöz, felvillanyoz, sarkall, felizgat, gerjeszt, megelevenít
 • siettet, szaporáz, fokoz, gyorsít
 • (stílust, előadást): színesít, színez, tarkít

előkap

ige
 • előhúz, előránt, elővesz
 • leszid, megszid, összeszid, elővesz (bizalmas), felelősségre von

fojtogat

ige
 • szorongat, szorít, fullaszt, fojt, torkon ragad, megtorkol (tájnyelvi)
 • nyugtalanít, aggaszt, gyötör

farzseb

főnév
 • hátsó zseb

dölyfös

melléknév
 • gőgös, öntelt, önhitt, fennhéjázó, felfuvalkodott, pöffeszkedő, kevély, rátarti, hetyke, kekk (bizalmas), büszke, elbízott, elbizakodott, pökhendi, begyes (tájnyelvi), begyeskedő, beképzelt, arrogáns, szerénytelen, fölényes, nagyképű, nagymellű, fenn hordja az orrát, fennenköpő (tájnyelvi), negédes (régies)

deák

főnév
 • (régies): diák, tanuló, nebuló (bizalmas), iskolás, iskolás gyerek, növendék, alumnus (régies), tanítvány
 • írástudó, íródeák, literátus (régies), bölcs (régies), tudós (régies)
 • (görögkeleti) kántor, kántortanító
 • latin (nyelv)

egyik-másik

névmás
 • egynéhány, egy-egy, némely, némelyik, olyik (választékos)

faiskola

főnév
 • csemetekert, csemeteiskola, csemetés (bizalmas), növényiskola, nevendékház (régies), fanövelde (régies), pepinéria (idegen)

durva

melléknév
 • érdes, egyenetlen, gyalulatlan, simítatlan (régies), megmunkálatlan, köszörületlen, nyers, kezdetleges, kérges, göcsörtös, ripacsos (tájnyelvi), rücskös, repedezett, szélfújta
 • nagy szemű, szemcsés, darabos
 • odavetett, vázlatos, elnagyolt
 • megközelítő, hozzávetőleges
 • sértő, erőszakos, kíméletlen, goromba, nyers, állatias, vad, bestiális, brutális, otromba, barbár, útszéli, bunkó, kegyetlen, közönséges, ordináré, udvariatlan, embertelen, drasztikus, csiszolatlan, primitív, agresszív, lelketlen, kőszívű, bugris, szívtelen, kemény szívű, szadista, szadi (szleng), furkó (szleng), durung, tuskó (bizalmas) Sz: durva, mint a pokróc; durva, mint a daróc
 • vaskos, erős, trágár, obszcén, ízléstelen, alantas, alpári, mocskos, malac (bizalmas), disznó, sikamlós, szennyes, szemérmetlen, illetlen, nyomdafestéket nem tűrő
 • faragatlan, bárdolatlan, parlagi, műveletlen, pallérozatlan, neveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan, barbár
 • (hang): rikoltó, rikácsoló, rekedtes, rezes

büntetőrúgás

főnév
 • (labdarúgásban): tizenegyes, büntető

éjszaka I.

főnév
 • éj (választékos), éjjel, sötétség

fáradt

melléknév
 • kimerült, megfáradt, elcsigázott, törődött, agyonhajszolt, bágyadt, lankadt, nyúzott, pilledt, tikkadt, kialvatlan, levert, megviselt, gyenge, lerobbant (bizalmas), lestrapált (bizalmas), tropa (szleng), enervált, kidöglött (durva), kipurcant (szleng), kolladt (tájnyelvi) Sz: alig áll a lábán; kilóg a nyelve; kivan, mint a liba; lankad, mint a tökvirág; nem győzi szusszal; olyan, mint a kifacsart citrom; úgy elfáradt, mint a lőtt kutya; úgy elfáradt, hogy restell még restellni is
 • (szín): halvány, tompa, világos, fakó, bágyadt