büntetőrúgás szinonimái

főnév
 • (labdarúgásban): tizenegyes, büntető

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tessék-lássék I.

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, ímmel-ámmal, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, húzódozva, nyámmogva (régies), úgy-ahogy, nagyjából, tél-túl (tájnyelvi), felületesen, slendriánul

dermedt

melléknév
 • fagyott, merev, meredt, megmerevedett, rideg, szilárd, kemény, mozdulatlan, rugalmatlan, gémberedett, élettelen, holt
 • rémült, meghökkent, kövült
 • öntudatlan, kábult, bódult, zsibbadt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a büntetőrúgás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bortermő

melléknév
 • szőlőtermő

befeketít

ige
 • rágalmaz, megrágalmaz, bevádol, megvádol, gyaláz, pocskondiáz, szapul, becsmérel, bemocskol, mószerol, besároz, hírbe hoz, rossz hírbe hoz, rossz hírét költi, veszett nevét költi (régies), veszett hírét költi (régies), befest (tájnyelvi)

bandita

főnév
 • gonosztevő, rabló, gengszter, bűnöző, rablógyilkos, gazember, gazfickó, csirkefogó, útonálló (régies), zsivány (régies), betyár (régies), huligán, briganti, haramia, gyilkos, bérgyilkos

áltat

ige
 • ámít, félrevezet, hiteget, ígérget, kecsegtet (választékos), megtéveszt, becsap, rászed, bolondít, szédít (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), etet (szleng) Sz: orránál fogva vezet; lóvá tesz; ujja köré csavar

bujtogat

ige
 • bujt, uszít, izgat, biztat, tüzel, lázít, loval, bőszít, provokál, piszkál, heccel, hergel, ingerel

csillagászat

főnév
 • asztronómia, asztrofizika, csillagtan (régies), csillagisme (régies), csillagvizsgálat (régies)

konferencia

főnév
 • tanácskozás, tárgyalás, értekezlet, eszmecsere, ülés, gyűlés, megbeszélés, összejövetel, szimpózium (idegen), kongresszus, kollokvium

csonkol

ige
 • visszavág, kurtít, nyes
 • levág, eltávolít, amputál (szaknyelvi), reszekál (szaknyelvi)

dorong

főnév
 • pózna, rúd, bunkó, bunkósbot, karó, bot, husáng, suháng (tájnyelvi), fütykös, furkósbot, furkó, fustély (régies), ebrúd (régies), dronka (tájnyelvi), celőke (tájnyelvi)

faház

főnév
 • gerendaház, bungaló, nyári lak, kerti ház, kunyhó, kalyiba, barakk, bódé

elnyomó

főnév
 • agresszor, zsarnok, diktátor, despota, egyeduralkodó, kényúr

bütyök

főnév
 • csomó, dudor, dudorodás, kidudorodás, csomósodás, kinövés, göcs, bog (tájnyelvi), görcs, göcsört (tájnyelvi), bőrkeményedés, tyúkszem, kamó (tájnyelvi), bücök (tájnyelvi), buckó (tájnyelvi)
 • (szleng): vakarcs, tökmag, mitugrász, porbafingó (durva), seggdugó (durva), seggdugacs (durva), kettéfűrészelt óriás (tréfás), töpörtyű (bizalmas), harmatverő (tréfás)

borissza

főnév, melléknév
 • borbarát, borivó, borkedvelő, boriszák (régies), boroshordó (tréfás), borzsák (régies), korhely

császári

melléknév
 • fejedelmi, gazdag, előkelő (életvitel)
 • (régies): császárpárti, aulikus

ellenszolgáltatás

főnév
 • viszonzás, fizetség, ellenérték, térítés, fizetés, bér, illetmény, járandóság, honorárium, juttatás, kárpótlás, kompenzáció

cigánykodik

ige
 • rimánkodik, kunyerál, alkudozik
 • hízeleg, törleszkedik
 • (tájnyelvi): veszekszik, civakodik, perlekedik

bejárat

főnév
 • bemenet, bejáró (régies), bejárás (tájnyelvi), kapu, ajtó, porta, portál (régies), portálé (régies), entrée (idegen)
 • száj, nyílás, torok

csengettyű, csöngett

főnév
 • csengő, csöngő, harangocska, csengető (tájnyelvi), csilingő (tájnyelvi), csingilingi (tájnyelvi), giling-galang (tájnyelvi), inclangorium (idegen), kolomp

elnéptelenedés

főnév
 • kiüresedés, kihalás