beledöf szinonimái

ige
 • belebök, beleszúr, belevág, belemárt, belemerít, belesuttyant (tájnyelvi)
 • (valakibe): belegázol, megsért, megbánt, vérig sért

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

társas

melléknév
 • közös, közösségi, együttes, kollektív, csoportos, testületi, társasági, szociális, társadalmi
 • emberszerető, filantróp

nyereségrészesedés

főnév
 • osztalék, részesedés, haszonmegosztás, jutalom, nyereség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beledöf szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bármekkora

névmás
 • akármekkora

állástalan

melléknév
 • állás nélküli, munkanélküli, munkátlan, dologtalan, kallódó, facér (bizalmas) Sz: maga ura, senkinek sem parancsol; pénztáros az ingyenuszodában (szleng)
 • (tájnyelvi): formátlan, ormótlan

alapanyag

főnév
 • nyersanyag, hozzávaló, kiindulóanyag, alkotórész

behatás

ige
 • hatás, ráhatás, befolyás, tekintély, súly

birkózó I.

melléknév
 • viaskodó, küzdő, dulakodó, tusázó (régies)

kertészet

főnév
 • kertművelés, hortikultúra (idegen), kertépítés

bogos

melléknév
 • (tájnyelvi): csomós, görcsös, göcsörtös, bütykös
 • (tájnyelvi): bonyolult, nehéz, szövevényes

célzás

főnév
 • célozgatás, utalás, hivatkozás, említés, sejtetés, példálózás, sugalmazás, sugallás, intés, ajánlat, figyelmeztetés, mellékértelem, allúzió (idegen)

elnéptelenedés

főnév
 • kiüresedés, kihalás

dög

főnév
 • hulla, holttest, tetem
 • (szitokszóként): állat, rohadék, szemét
 • (szleng): lány, nő
 • (tájnyelvi): dögvész, pestis, döghalál, dögmirigy (régies)
 • járvány, ragály, betegség
 • (jelzőként): nagyon, kutya, pokoli, szörnyű

belefér

ige
 • elfér, belemegy, beletér (tájnyelvi)

bár II.

határozószó
 • bárcsak, vajha (régies), bárha (választékos)
 • (tájnyelvi): legalább

betanul

ige
 • begyakorol, megtanul, elsajátít, bemagol, memorizál, emlékezetébe vés, beszajkóz, beverkliz (bizalmas), bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), emlékezetébe ró (régies), beleokul (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

disszonancia

főnév
 • diszharmónia, széthangzás, kakofónia (szaknyelvi), hangzavar
 • nézeteltérés, nézetkülönbség

belorusz

melléknév, főnév
 • fehérorosz

áltat

ige
 • ámít, félrevezet, hiteget, ígérget, kecsegtet (választékos), megtéveszt, becsap, rászed, bolondít, szédít (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), etet (szleng) Sz: orránál fogva vezet; lóvá tesz; ujja köré csavar

bevés

ige
 • kivés, metsz, marat, gravíroz (szaknyelvi), ró, beleró, rávés
 • memorizál, megjegyez, emlékezetébe vés, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), bemagol, beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

doppingol

ige
 • stimulálja magát, kokszol (szleng)
 • serkent, stimulál, ösztönöz, ösztökél, sarkall, hajt, előrevisz