durranás szinonimái

főnév
 • dörrenés, dörej, dördülés, pukkanás, puffanás, robaj, robbanás, csattanás, roppanás, dübörgés, morajlás, harsogás, detonáció (idegen)
 • lövés
 • (szleng): szenzáció (bizalmas), teljesítmény, siker

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ukmukfukk

határozószó
 • ripsz-ropsz, egykettőre, váratlanul

kitanul

ige
 • elsajátít (szakmát), kiképezi magát, képesítést szerez, kiműveli magát
 • megismer, kiismer, eligazodik, beavatódik
 • (valamiből): elfelejt, kijön a gyakorlatból
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a durranás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dicsőség

főnév
 • dics (régies), glória, dicsfény, dicssugár (régies), babér, pálma, hírnév, elismerés

cakkos

melléknév
 • csipkés, csipkézett, fogazott, fűrészes, fűrészfogas, fogas, egyenetlen

bróker

főnév
 • tőzsdeügynök, értékpapír-kereskedő

beljebb

határozószó
 • belrébb (tájnyelvi), bennebb (tájnyelvi), bentebb (tájnyelvi)(tájnyelvi)

döccen

ige
 • zökken, zöttyen, botlik, rázódik, megbillen
 • (ritmus): sántít, megtörik

elemez

ige
 • analizál, boncol, boncolás alá vesz, vizsgálgat, ízekre szed, szétszed (bizalmas), bogoz, szétválaszt, fürkész, taglal, tagol, szemrevételez, mélyére hatol, tanulmányoz, kutat

lemerül

ige
 • alámerül, lesüllyed, alászáll, leereszkedik, lemegy, suhad (tájnyelvi)

át

névutó
 • által, keresztül, végig, véges-végig, keresztül-kasul, túlra
 • révén, közvetítésével, útján
 • folyamán

árcsökkenés

főnév
 • áresés, ármérséklődés, ármódosulás, olcsóbbodás, árzuhanás, árlejtés (régies)

ausztrál

főnév, melléknév
 • ausztráliai

elgémberedik

ige
 • elmerevedik, elérzéketlenül, elzsibbad, megmered, megmacskásodik (tájnyelvi), elerőtlenedik

elpirul

ige
 • belevörösödik, belepirul, elvörösödik Sz: elönti az arcát a pír; elfutja az arcát a vér; arcába szökik a vér; lángot vet az arca; lángba borul az arca; lángol az arca; rózsás lesz az arca; olyan lesz, mint a láng

forrásvíz

főnév
 • ásványvíz, gyógyvíz, fakadóvíz (tájnyelvi), dárdányos (tájnyelvi), árvíz (régies)

fejleszt

ige
 • növeszt, kibocsát
 • (energiát): termel, létrehoz
 • bővít, gyarapít, fellendít, felvirágoztat, gazdagít, növel, épít
 • csiszol, finomít, palléroz (választékos), alakít
 • korszerűsít, modernizál, forradalmasít, beruház, előrevisz, erősít

duzzad

ige
 • püffed, puffad, dagad, domborodik, emelkedik
 • nő, növekszik, szétfeszül
 • (erőtől, egészségtől): virul, ragyog, kicsattan

determinál

ige
 • meghatároz, megszab, befolyásol

ékesszóló

melléknév
 • választékos, kifejező, emelkedett, meggyőző, megindító, megrendítő, hatásos, elragadó, megkapó, szemléletes, festői, szuggesztív, elokvens (idegen)
 • ékes, frappáns, ragyogó, nagyszerű, eklatáns, beszédes

fátum

főnév
 • sors, végzet, eleve elrendelés, determináció (idegen), predesztináció (idegen)
 • balsors, balszerencse

egzaltált

melléknév
 • szertelen, heves, szenvedélyes, lelkesült, elragadtatott, túlfűtött, szélsőséges, feldúlt, zaklatott, túlfeszített, bogaras, hóbortos, fura

cigány

főnév, melléknév
 • roma, sötétbőrű, kreol bőrű, kreol (bizalmas), kormos (bizalmas), füstös (bizalmas), napbarnított (bizalmas), more (bizalmas)
 • zenész, muzsikus, népzenész (választékos)
 • hízelgő
 • kunyeráló, alkudozó
 • csalárd, tünékeny, tünde (választékos)

elburjánzik

ige
 • elvadul, elburjad (tájnyelvi), felburjánzik, elszaporodik
 • elterjed, elharapódzik, elhatalmasodik

fej2

főnév
 • (választékos), caput (szaknyelvi), koponya, kobak (bizalmas), üstök (bizalmas), buksi (bizalmas), kókusz (bizalmas), dió (bizalmas), bura (szleng), kugli (szleng), tök (szleng), guba (szleng), kupa (bizalmas), kopoltyú (szleng), váza (szleng), skuló (szleng), bota (tájnyelvi)
 • ész, értelem, agy, gógyi (szleng), sütnivaló (bizalmas), gógyó (tájnyelvi)
 • főnök, vezető, uralkodó, parancsnok, fejes (szleng)
 • személy, egyén
 • férfi, ember, tag (szleng), manus (szleng), krapek (szleng), hapsi (szleng), pasas (bizalmas)
 • (növényé): kalász, buga
 • kopf (szaknyelvi), címfelirat, rovatcím
 • fejléc
 • cégjelzés