élénkít szinonimái

ige
 • frissít, üdít, felpezsdít, megújít, vitalizál, erőt önt (valakibe)
 • serkent, feldob (bizalmas), stimulál, ösztönöz, felvillanyoz, sarkall, felizgat, gerjeszt, megelevenít
 • siettet, szaporáz, fokoz, gyorsít
 • (stílust, előadást): színesít, színez, tarkít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leáldozik

ige
 • lenyugszik, lemegy, alászáll, leszáll, leszentül (tájnyelvi)
 • hanyatlik, megszűnik

aranyásó

főnév
 • aranymosó, aranybányász, aranyász (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élénkít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egymillió

számnév
 • millió, töményezer (régies)

csipet

főnév
 • (jelzőként): kicsi, kevés, kicsinyke, csipetnyi, csepp, morzsa, morzsányi, szemernyi, csipendő, valamicske, kevéske, fincurnyák (bizalmas), jottányi

csau

melléknév, főnév
 • rozsdabarna, vörösesbarna, narancsbarna, barnássárga

bogos

melléknév
 • (tájnyelvi): csomós, görcsös, göcsörtös, bütykös
 • (tájnyelvi): bonyolult, nehéz, szövevényes

elbizakodott

melléknév
 • önhitt, magahitt (régies), öntelt, önelégült, hetyke, beképzelt, büszke, kevély, dölyfös, gőgös, fennhéjázó, felfuvalkodott, arrogáns, fontoskodó, pökhendi, pöffeszkedő, nagyképű, nagy a mellénye, rátarti, hányaveti, biggyedt (tájnyelvi), nyegle

előkészület

főnév
 • előmunkálat, felkészítés, készülődés, gyakorlás, betanulás, szoktatás, edzés, készülés, alapozás, preparáció (régies), preparálás (idegen)

mállik

ige
 • porlad, omlik, omladozik
 • foszlik, bomlik
 • korhad, rothad, hámlik, meszled (tájnyelvi), rehül (tájnyelvi)

becéz

ige
 • becézget, kényeztet, babusgat, dédelget, ajnároz, tutujgat (tájnyelvi), kedvesget (tájnyelvi), tutul (tájnyelvi)

bálna

főnév
 • cet, cethal (tájnyelvi)

beledug

ige
 • bedug, beletol, belenyom, beletesz, belerak, beleilleszt, belepiszlint (tájnyelvi)
 • belerejt, belecsempész, belecsúsztat

elrejtőzik

ige
 • elbújik, megbújik, meglapul, meghúzódik, meghúzza magát, dekkol (szleng), ellappan (tájnyelvi), ellappang (tájnyelvi), lappang

erjed

ige
 • szeszesedik, fermentálódik (idegen), csiccsed (tájnyelvi), forr, kavarog, megposhad, megromlik, megecetesedik

gondolatkör

főnév
 • témakör, eszmekör, ideológia

feltehetően, föltehe

határozószó
 • valószínűleg, feltételezhetően, vélhetőleg, alkalmasint, minden bizonnyal, bizonyára

elernyed

ige
 • elerőtlenedik, elgyöngül, ellazul, ellankad, eltikkad, elbágyad, elpilled, elkókad, elzsibbad, ellanyhul
 • belohad, elsenyved, elsorvad
 • (tájnyelvi): szétfoszlik, szétfeslik, szétszakadozik, elmállik, lettyed (tájnyelvi), elritkul (tájnyelvi)

egyezményes

melléknév
 • szerződéses, közmegegyezéses, közkeletű, szokásos, konvenciós, köteles, elfogadott, megállapított
 • szövetségi, államközi, konvencionális

ellenségeskedés

főnév
 • békétlenség, széthúzás, súrlódás, viszály, villongás, gyűlölködés, háborúskodás, harag, neheztelés, marakodás, acsarkodás, kocódás (tájnyelvi), összekülönbözés, konfliktus, veszekedés
 • belviszály, belvillongás, testvérháború, belháború, pártoskodás, pártütés

félreismer

ige
 • aláértékel, lebecsül, alábecsül
 • túlértékel

elgondolkodik, elgon

ige
 • eltűnődik, elmereng, elábrándozik, elmélázik, révedez, eltöpreng, eltépelődik, mérlegel, fontolgat
 • elmerül, elmélyed, gondolatokba merül, meditál, elmogéroz (tájnyelvi)
 • magába száll

csonkol

ige
 • visszavág, kurtít, nyes
 • levág, eltávolít, amputál (szaknyelvi), reszekál (szaknyelvi)

elnök

főnév
 • elölülő (régies), vezető, főnök, vezér (bizalmas), fejes (szleng), góré (szleng), prezidens (régies), séf (szleng)
 • államelnök, államfő

felszólít, fölszólít

ige
 • figyelmeztet, óv, óva int, utasít, megkér, felkér, nógat, ösztökél, ösztönöz, invitál, avizál (régies), intimál (régies), perszvadeál (régies)
 • felhív, kihív