észrevétel szinonimái

főnév
 • megjegyzés, megállapítás, reflexió, hozzászólás, felszólalás, vélemény, kommentár, meglátás, fölismerés, obszerváció (régies), értelmezés, interpretáció, reklamáció
 • adalék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kolonizál

ige
 • betelepít, benépesít
 • gyarmatosít

hebeg

ige
 • dadog, akadozik, hebeg-habog, habog, hápog, makog, ebeg (régies), höbög, habatol (tájnyelvi), hebetel (tájnyelvi), habarél (tájnyelvi), galatyol (tájnyelvi), heppeget (tájnyelvi)
 • pömpög, motyog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a észrevétel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

építkezik

ige
 • (házat) épít, építtet
 • (valamiből): tanul, okul, töltekezik

elfogult

melléknév
 • részrehajló, szubjektív, pártos (régies), előítéletes, tendenciózus (választékos), kivételező, diszkriminatív (választékos), igazságtalan, szemellenzős, szűk látókörű, elvakult, korlátolt
 • (régies): elfogódott

elbukik

ige
 • (tájnyelvi): megbotlik, elbotlik, elesik, hasra esik, elvágódik, elterül, elborul, eldől
 • vereséget szenved, alulmarad, kudarcot vall, veszít
 • (játékból) kiesik
 • megbukik, elhasal
 • (tájnyelvi): elesik (valamitől), csalódik, pórul jár
 • megesik, teherbe esik
 • (régies): alábukik, alámerül

démoni

melléknév
 • démonikus, gonosz, sátáni, ördögi, diabolikus
 • csábító, csábos, kihívó, érzéki, vonzó, kívánatos, szexi (bizalmas)

érthetetlen

melléknév
 • felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, megfejthetetlen, megfoghatatlan, rejtélyes, rejtelmes, áttekinthetetlen, talányos, enigmatikus (idegen), ködös, homályos, zavaros, zagyva, kusza, obskúrus (idegen), értelmetlen, összefüggéstelen, összevissza, magas (valakinek) (bizalmas) Sz: világos, mint a vakablak

felelőtlen

melléknév
 • lelkiismeretlen, gátlástalan, gondatlan, állhatatlan, könnyelmű, léha, megbízhatatlan, hanyag, nemtörődöm
 • komolytalan, üresfejű, szeleburdi, féleszű (tájnyelvi), hebehurgya

mérvadó

melléknév
 • irányadó, iránymutató, mértékadó, standard
 • normatív, fontos, lényeges, elemi, alapvető, jelentős
 • illetékes, jogosult, hozzáértő, szakértő, kompetens (szaknyelvi), hiteles, autentikus

cédé, CD

főnév
 • CD-lemez, kompaktlemez, compact disc (idegen)
 • CD-lejátszó, CD-ROM

bugyuta

melléknév
 • (bizalmas): ostoba, buta, mafla, mulya, bárgyú, oktondi, ügyefogyott, bamba, teszetosza (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi)

csacsog

ige
 • cseveg, cseverészik, diskurál, fecseg, locsog, karattyol (bizalmas), pletykál, tereferél, trécsel, traccsol (bizalmas), csacskálkodik (régies), cserfel (tájnyelvi), csángál (tájnyelvi)
 • csicsereg, csiripel, csivitel
 • csobog, csörgedezik

félig-meddig

határozószó
 • valamennyire, annyira-amennyire, valamelyest, félig, felébe, alig-alig, mintegy, látszólag, nagyjából, felületesen, felszínesen, tűrhetően, futólag, hanyagul, rendetlenül, félbe-szerbe (tájnyelvi), feléből-harmadából (tájnyelvi), féligformán (tájnyelvi), félsehogysem (tájnyelvi), félszakosan (tájnyelvi), fennedén (tájnyelvi)

figyelemre méltó

melléknév
 • jelentős, fontos, nevezetes, érdekes, számottevő

hír

főnév
 • értesülés, információ, újság, hallomás, tudomás, híresztelés
 • szóbeszéd, fáma, mendemonda, temonda (régies), pletyka, pletyi (bizalmas), pletyus (bizalmas), drót (szleng), füles (szleng)
 • koholmány, álhír, kacsa (bizalmas), rémhír
 • értesítés, üzenet, felvilágosítás, tájékoztatás, tudósítás, közlemény, közlés, kommüniké (szaknyelvi), bejelentés, jelentés, jeladás, beszámoló, riport, krónika, referátum (szaknyelvi), ismertetés
 • hírnév, nevezetesség, tekintély, köztisztelet, elismertség, megbecsültség, közbecsülés, hódolat, dicsőség, presztízs, respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió (idegen)

gyermekotthon

főnév
 • nevelőotthon, gyermekmenhely, intézet, árvaház (régies), lelencház (régies)

esztendős

melléknév
 • éves, egyéves

engedményes

melléknév, főnév
 • kedvezményes, akciós, leértékelt, diszkont, kiárusított
 • kedvezményezett, cesszionárius (idegen), koncesszionált (idegen)

fegyverkezik

ige
 • felfegyverkezik, fegyverbe öltözik, fegyvert ölt, fegyverkedik (régies), fegyvereskedik (régies)
 • háborúra készül

gyalogos I.

melléknév
 • gyalogsági

ezermester

főnév
 • barkácsoló, ügyes kezű, fúró-faragó, bütykölő (bizalmas), barkács (tájnyelvi), barkácsember (tájnyelvi), bébillér (tájnyelvi)

elhisz

ige
 • elfogad, hitelt ad (valaminek), bevesz (bizalmas), készpénznek vesz, szentírásnak vesz, ráharap, megeszik (szleng), megkajál (szleng), beszop (szleng), beugrik, lépre megy, bedől (valakinek) (bizalmas), felül (valakinek) Sz: bedől, mint maci a málnásba; bekapja a horgot (bizalmas); bekapja a csalit (szleng); beveszi a kefét (szleng)
 • (elhiszi magát) (tájnyelvi): elbízza magát, elbizakodik, vérszemet kap, felbátorodik

felállít, fölállít

ige
 • talpra állít, felemel, felsegít
 • alapít, létesít, létrehoz, megalakít, megteremt, instituál (régies), etablíroz (régies)
 • felsorakoztat, elrendez, rendbe állít, egybegyűjt, megszervez
 • épít, emel, felhúz, (sátrat) felver

gyér

melléknév
 • ritka, ritkás, kopár, vigályos (tájnyelvi)
 • csekély, kisszámú, szórványos
 • helyenkénti
 • gyatra, gyenge, hanyatló, szűkös, elégtelen, kevés
 • halvány, halovány, tompa, pisla