érthetetlen szinonimái

melléknév
 • felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, megfejthetetlen, megfoghatatlan, rejtélyes, rejtelmes, áttekinthetetlen, talányos, enigmatikus (idegen), ködös, homályos, zavaros, zagyva, kusza, obskúrus (idegen), értelmetlen, összefüggéstelen, összevissza, magas (valakinek) (bizalmas) Sz: világos, mint a vakablak

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kacérkodik

ige
 • kokettál, flörtöl, enyeleg, édeleg, incselkedik, kelleti magát, játszik, cicázik, huncutkodik, hamiskodik, dévajkodik, pajzánkodik, bujálkodik (régies)

ilyesmi

névmás
 • ilyesféle, efféle, effajta
 • hasonló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a érthetetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

embertelen

melléknév
 • kíméletlen, kegyetlen, könyörtelen, brutális, irgalmatlan, inhumánus (idegen), lelketlen, érzéketlen, szívtelen, rideg, kemény szívű, kőszívű, állatias, bestiális, nérói (választékos), szadista, embernyúzó
 • (régies): dísztelen, paraszt
 • nyomorúságos, megalázó, borzalmas, borzasztó, rettenetes, rettentő, szörnyű, szörnyűséges, förtelmes, gyalázatos, gyötrelmes, cudar, komisz

elektromérnök

főnév
 • villamosmérnök

éjjeliedény

főnév
 • éjjeli, bili (bizalmas), bimbili (bizalmas), serbli (bizalmas), trónus (tréfás), bigyó (tájnyelvi), cukál (tájnyelvi), cserép (tájnyelvi), kékedény (tájnyelvi)

dacos

melléknév
 • ellenszegülő, ellenálló, rebellis (régies), makacs, konok, durcás (bizalmas), hajthatatlan, nyakas, akaratos, fejes (tájnyelvi), keményfejű, fafejű, csökönyös, truccos (bizalmas), megátalkodott, makrancos, önfejű, dölyfös, gőgös, visszadunnyogó (tájnyelvi), hörcsögös (tájnyelvi), engedetlen, morózus, rakoncátlan, lázadó, ellenkező, keménynyakú

erdőség

főnév
 • erdő, rengeteg, vadon, őserdő, szálerdő

fékez

ige
 • lassít, megállít, visszafog, visszatart, zaboláz, gyeplőz (régies), kantároz (régies), eréz (régies)
 • akadályoz, hátráltat, tartóztat, gátol, korlátoz
 • mérsékel, enyhít, gyöngít, moderál (bizalmas), csökkent, tompít, redukál, csillapít, szelídít, leküzd

menetjegyiroda

főnév
 • jegypénztár, utazási iroda

burkol

ige
 • betakar, takar, becsavar, csavar, begöngyöl, göngyöl, bebugyolál, bugyolál, becsomagol, beborít, befed, beköt, bepólyáz, bebéngyel (régies)
 • (választékos): álcáz, leplez, kendőz
 • kikövez, kicsempéz, bevakol, betapaszt
 • (szleng): eszik, kajál (szleng), zabál (szleng), fal, tömi a majmot (bizalmas)

bödön

főnév
 • tartály, kanna, puttony, veder, bodonka (tájnyelvi)

cilinder

főnév
 • fejfedő, kürtőkalap, kürtős kalap, cilinderkalap, klakk (régies), köcsögkalap (tréfás), figaró (régies), ködvágó (tájnyelvi), fenyővégkalap (tájnyelvi)
 • (régies): motorhenger
 • (régies): lámpaüveg
 • (tájnyelvi): palack, butélia

felemelő, fölemelő

melléknév
 • lelkesítő, lélekemelő, épületes (szleng), magasztos, fenséges, fennkölt

fényes

melléknév
 • tükörfényes, fénylő, világító, ragyogó, csillogó, csillámló, szikrázó, sziporkázó, tündöklő, vakító, égő (tekintet), parázs (választékos), fényteli (régies), fényteljes (régies), sugárzó, luminózus (régies) Sz: fényes, mint a nap
 • kifényesedett, tükrös (tájnyelvi), fényezett
 • kivilágított, fényben úszó, fényárban úszó, fényben fürdő
 • pompás, díszes, pazar, fényűző, luxuriózus (régies), káprázatos, kápráztató
 • kiváló, kitűnő, jeles, briliáns, remek, felséges, láttatos (régies)

hesseget

ige
 • riogat, riaszt

gyakorlatlan

melléknév
 • tapasztalatlan, járatlan, kezdő, újonc, ügyetlen, zöldfülű, hátulgombolós (pejoratív), mazsola (bizalmas)

érvénytelen

melléknév
 • semmis (szaknyelvi), hatálytalan
 • lejárt, elavult, elévült, érvényét vesztett, tárgytalan

elvonatkoztat

ige
 • elvon, absztrahál (idegen), általánosít(idegen)
 • (valamitől): eltekint(valamivel)

fáma

főnév
 • hír, hírnév
 • híresztelés, szóbeszéd, mendemonda, pletyka

gördít

ige
 • görget, forgat, hengerít, gurít, teker, hengerget, hengerbutykáztat (tájnyelvi)

észrevétel

főnév
 • megjegyzés, megállapítás, reflexió, hozzászólás, felszólalás, vélemény, kommentár, meglátás, fölismerés, obszerváció (régies), értelmezés, interpretáció, reklamáció
 • adalék

eleven

melléknév
 • élő, létező, hús-vér
 • élénk, mozgékony, izgő-mozgó, fürge, friss, lendületes, virgonc, nyüzsgő, ugribugri, energikus, agilis, játékos, pajkos, tűzrőlpattant, tüzes, víg, vidám, bohókás Sz: eleven, mint a csík
 • változatos, lendületes, fordulatos, mozgalmas, érdekfeszítő, életszerű, színes, színpompás, képszerű, plasztikus

fedez

ige
 • (szaknyelvi): véd, óv, biztosít, ügyel, vigyáz
 • leplez, titkol, palástol, rejteget, takar, kendőz, falaz (valakinek) (szleng), pártját fogja (régies)
 • (költséget): megtérít, megfizet, vállal, visel, áll, dotál
 • futja (valamire)
 • megtermékenyít, párosodik, meghág

gurigázik

ige
 • ide-oda görget, karikázik