figyelemre méltó szinonimái

melléknév
 • jelentős, fontos, nevezetes, érdekes, számottevő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lebélyegez

ige
 • lepecsétel, megbélyegez, megstempliz (régies)

felbecsülhetetlen, f

melléknév
 • nagy, jelentős, óriási, hatalmas, felmérhetetlen, beláthatatlan, felfoghatatlan, elképzelhetetlen, leírhatatlan, kimondhatatlan, megbecsülhetetlen, értékes, becses
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a figyelemre méltó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felszalad, fölszalad

ige
 • fölmegy, fölfut, fölrohan, fölszáguld, fölvágtat
 • fellátogat, felnéz, benéz, felugrik, beugrik
 • (ár, láz): felszökik, megemelkedik

érzékeltet

ige
 • éreztet, kifejez, kifejezésre juttat, sejtet, következtetni enged (valamire), tanújelét adja (valaminek), értésére ad, nyilvánvalóvá tesz, elárul
 • megjelenít, ábrázol, bemutat, megmutat, leír, vázol, lefest, szeme elé tár (valakinek valamit), körvonalaz, visszaad

építkezik

ige
 • (házat) épít, építtet
 • (valamiből): tanul, okul, töltekezik

elken

ige
 • szétken, elmázol, elmaszatol
 • elsimít, takargat, leplez, palástol, elkendőz, eltussol, elmismásol (bizalmas), ködösít
 • (tájnyelvi): elver, megver

fényes

melléknév
 • tükörfényes, fénylő, világító, ragyogó, csillogó, csillámló, szikrázó, sziporkázó, tündöklő, vakító, égő (tekintet), parázs (választékos), fényteli (régies), fényteljes (régies), sugárzó, luminózus (régies) Sz: fényes, mint a nap
 • kifényesedett, tükrös (tájnyelvi), fényezett
 • kivilágított, fényben úszó, fényárban úszó, fényben fürdő
 • pompás, díszes, pazar, fényűző, luxuriózus (régies), káprázatos, kápráztató
 • kiváló, kitűnő, jeles, briliáns, remek, felséges, láttatos (régies)

fűlik

ige
 • fűl (választékos, régies)
 • bemelegszik, izzad, fülled
 • (tájnyelvi): megpenészedik, megromlik

nyomor

főnév
 • ínség, nélkülözés, szükség, szűkölködés, szegénység, koldusszegénység, éhínség, nincstelenség, mizéria (bizalmas), nyomorúság, kín, sínylődés, tengődés, sanyarúság, ágrólszakadtság, baj, éhezés
 • nyomorgás, nyomorhelyzet, tömegnyomor, pauperizmus (idegen)
 • csapás, megpróbáltatás, szorultság Sz: Kun László szekere

dörgés

főnév
 • mennydörgés, dörej, csattanás, égzengés, harsogás, dübörgés, robaj, bömbölés, dörrenés, detonáció, durgás (tájnyelvi)

diplomácia

főnév
 • diplomatikusság, tárgyalókészség, hajlékonyság, tapintat, ügyesség, rugalmasság, simulékonyság, ravaszság, furfang

aszfaltbetyár

főnév
 • kapcabetyár, csibész, gazember, fenegyerek
 • nőcsábász, szívtipró

egybevágó

melléknév
 • egyező, azonos, adekvát, identikus (idegen), kongruens (idegen), konkordáns (idegen), egyazon, egyforma, megkülönböztethetetlen, felcserélhető, csereszabatos (szaknyelvi), egyenlő, összeillő, egyenértékű, egybeeső, egybehangzó, harmonikus

gatya

főnév
 • százráncú (tájnyelvi)
 • (bizalmas): nadrág, pantalló, gatyó (bizalmas), naci (szleng)
 • alsónadrág, alsó, gatyó (bizalmas), lábravaló (régies), ingmássa (régies)
 • (szaknyelvi): combtollazat

gyorsfagyasztott

melléknév
 • mélyhűtött, mirelit

jelige

főnév
 • jelszó, jelmondat, szlogen, mottó
 • alapgondolat, maxima (régies)

hívogató II.

főnév
 • (régies): vendéghívó, vőfély
 • (régies): köszöntő

filctoll

főnév
 • rosttoll, rostirón

félrevonul

ige
 • elvonul, félrehúzódik, bezárkózik, elzárkózik, elkülöníti magát, visszavonul, izolálja magát (régies), elhuzakodik (tájnyelvi)

földi I.

melléknév
 • földlakó, evilági, terresztrikus (szaknyelvi), földünkhöz tartozó(idegen)
 • alacsony (növény), kúszó, földben termő
 • tapasztalható, átélhető, elérhető, reális
 • prózai, anyagias, fizikai, banális, köznapi, közönséges, földhözragadt
 • mulandó (élet), világi

hindu

melléknév
 • indiai, indus (régies)

fogan

ige
 • fogamzik, teherbe esik, megtermékenyül

eszméletlen II.

határozószó
 • magánkívül, öntudatlanul, kábultan, eszméletlenül, önkívületben, kómában

fuldoklik, fuldokol

ige
 • fulladozik
 • öklendezik, ökrendezik (régies)
 • bukákol (tájnyelvi), cikákol (tájnyelvi), fullákol (tájnyelvi), ikeg (tájnyelvi)

hív I.

melléknév
 • (régies): hű, hűséges, hívséges (régies), ragaszkodó, elmaradhatatlan, kitartó, lojális